profil

Cząsteczki

poleca 85% 104 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Założenia teorii: Demokryta i Daltona.
2. Atom i cząsteczka.
3. Struktura cząsteczki.
4. Cząsteczki homo atomowe.
5. Cząsteczki hetero atomowe.

Ad. 1.
Demokryt uważał, że materia składa się z małych, niepodzielnych cząstek. Określił je słowem atomos (atom). Uważał, że materia składa się z 4 elementów (ziemi, powietrza, ognia i wody), a te natomiast mają charakterystyczne kształty, wymiary i cechy, które powodują, że pierwiastki mają różne właściwości. Z atomów 4 pierwiastków zbudowane są wszystkie substancje.
6 postulatów Daltona:
1. Każdy pierwiastek chemiczny jest zbiorem małych, niepodzielnych atomów. Wszystkie atomy danego pierwiastka są identyczne.
2. Atomy różnych pierwiastków różnią się od siebie właściwościami.
3. Atomu danego pierwiastka nie można podzielić ani przekształcić w inny atom.
4. Związek chemiczny jest zbiorem cząsteczek. Wszystkie cząsteczki danego związku chemicznego są identyczne.
5. Łączenie się pierwiastków w związki chemiczne polega na łączeniu się atomów różnych pierwiastków w cząsteczki.
6. Rozłożenie związku chemicznego na pierwiastki polega na rozpadzie cząsteczek na atomy.
Dalton wyjaśnił mikroskopowe różnice między różnymi pierwiastkami, między pierwiastkami, a związkami chemicznymi, między różnymi związkami chemicznymi.

Ad. 2.
Atom - najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego zachowująca jego właściwości.
Cząsteczka chemiczna - cząstka składająca się co najmniej z dwóch połączonych z sobą atomów.

Ad. 3.
Cząsteczki mogą to być: połączone atomy tego samego pierwiastka lub mogą to być połączone atomy różnych pierwiastków (związek chemiczny).

Ad. 4.
Cząsteczka homo atomowa - połączenie atomów tego samego pierwiastka, np. H2 lub Cl2.

Ad. 5.
Cząsteczka hetero atomowa - połączenie atomów różnych pierwiastków (związek chemiczny), np. HCl, H2O.

1. Pojęcie pierwiastka chemicznego.
2. Liczba znanych pierwiastków.
3. Odkrycia pierwiastków.
4. Nazwy pierwiastków.
5. Znaczenie symbolu.
6. Podział pierwiastków: metale, niemetale.

Ad. 1.
Pierwiastek chemiczny - substancja prosta nie ulegająca reakcji analizy i nie powstająca w reakcji syntezy. Składa się z takich samych atomów, mających takie same właściwości chemiczne.

Ad. 2.
Mamy 109 znanych pierwiastków: 85 metali, 7 półmetali i 17 niemetali.

Ad. 5.
Symbol pierwiastka - jest to skrót łacińskiej nazwy pierwiastka (np. sód - natrium - Na).

Ad. 6.
Metale (wszystkie) - mają metaliczny połysk, są kowalne, ciągliwe, są przewodnikami ciepła i elektryczności. (metale lekkie - do 5 g/cm3 i metale ciężkie - powyżej 5 g/cm3)
Niemetale - pierwiastki nie mające w/w właściwości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty