profil

Motywy Bibljne i antyczne z których możemy czerpać inspiracje w życiu.

poleca 88% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na podbudowie antycznej wyrosła cała kultura europejska: formy literackie, kanony piękna, estetyka i wzorce osobowe. Tak więc postawy, pojęcia, motywy i wyrażenia pochodzące z Bibli były używane w poprzednich epokach oraz są używane obecnie w literaturze, sztuce, a nawet w języku. Biblia, obok mitologii i reszty antyku stanowi podstawę kultury europejskiej, na niej bowiem opiera się większość motywów przytoczonych w literaturze późniejszych epok. Praktycznie cały światopogląd naszej cywilizacji jest w dużym stopniu oparty na zawartych tam treściach. Twórcy kolejnych epok wykorzystywali w swych dziełach pradawne symbole i postacie.

Motyw Apokalipsy, obrazuje totalne zniszczenie,chaos, klęskę doczesnego świata i jego odrodzenie, upadek ludzkości i walkę dobra ze złem. W życiu codziennym z tego motywu czerpiemy chęć do poprawy świata i własnego życia. Jest to równiez bunt przeciwko Bogu, które rozpatruje pojęcie dobra i zła. Biorąc pod uwagę zniszczenie świata, ludzie starają sie aby do tego nie doszło. Wielu ludzi popełnia samobujstwo z powodu panującego na ziemi chaosu. Przykładem poprawy świata może być “Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, gdzie kataklizm-koniec świata jest ukazany jako etap przejściowy do nowego życia.

Kolejnym motywem jest „marność nad marnościami” zaczerpnięta z Księgi Kohaleta. Człowiek jest poddany nieustannemu prawu przemijania, które sprawia, że człowiek nie zaznaje szczęścia, gdyż bogactwo, mądrość i rozum przemijają. Z tego motywu można wnioskować, że powinno sie żyć tak aby nie żałować minionego dnia i cieszyć sie każdą chwilą, ponieważ wszystko kiedyś przeminie. W życiu codziennym motyw ten ma bardzo duże znaczenie, gdyż żyjemy w ciągłym pośpiechu i nie zwracamy uwagi na przemijający czas. Lecz człowiek może znaleźć chodź chwilę na to, aby spostrzec jaki świat jest piękny i nie ważne, że kiedyś to wszystko minie należy cieszyć się chwilą.

Motyw buntu jest to sprzeciw wobec tego, co jest. U podstawy każdego aktu buntu leży niezgoda na rzeczywistość, odrzucenie, powszechnie panującego porządku i czynna próba jego zmniany. W dzisiejszych czasach ludzie buntują sie na każdym kroku, wiele jest nieporozumień z czego biorą sie bunty. Na ziemi mieszkają różni ludzie i trudno każdemu dogodzić dlatego rozpowszechnił sie bunt, miedzy innymi przeciw: ideałom, miłości, Bogu, społeczeństwu czy rodzinie. Bunt bierze sie z potrzeby ulepszenia siebie i świata. Ludzie buntują sie, ponieważ chcą polepszyć swoje życie, mają nadzieje, że poprzez bunt uda im sie to, co nie zawsze się udaje.

Kolejnym motywem z którego możemy czerpać inspiracje w życiu to motyw Męki Pańskiej. Motyw ten mówi o cierpieniu Chrystusa, który poświęcił się dla zbawienia świata. Powinniśmy czynić tak jak Jezus, pomagając innym i dbać aby im również żyło sie dobrze. Więc tak jab Chrystus poświęcił sie dla nas oddając swoje życie dla naszego zbawienia, tak my powinniśmy nieść pomoc potrzebującym ludziom.

Wymienione powyżej tytuły utworów nawiązujących do antyku i Biblii stanowią wierzchołek góry lodowej. Dlaczego? Mitologia jak i Biblia zawierają w sobie treści ponadczasowe, płynące z nich nauki można przypisać ludzkości w każdej chwili i sytuacji. Były dobre w starożytności, są dobre i pouczające dziś, a i w przyszłości treści będą aktualne. Dzięki temu popyt na motywy bi-blijne i mitologiczne nigdy się nie skończy, tym bardziej, że społeczeństwo XX wieku jest coraz bardziej niezdecydowane w swoich postępowaniach i potrzebuje wzorców do naśladowania lub przestróg czego nie należy czynić.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty