profil

II Wojna Swiatowa

poleca 85% 251 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Daty:
1931 – agresja Japonii na Mandzuria
1936 – pakt antykominternowski
1937 – agresja Japonii na Chiny
1937 – os Berlin – Rzym – Tokio
1938 – konfer. w Monachium
23.VIII.1939 – pakt Ribbentrop – Molotow
XI.1939 – III.1940 – wojna radziecko-finska
1940:
IV – agresja niem. na Dania i Norwegia
IV – mord katynski
V-VI – kampania francuska
22.VI. – kapitul. Francji
VII-IX – bitwa o Anglie (powietrzna)
1941:
wiosna – agresja niem. na Balkanach (Jugosl. i Grecja)
– ofensywa niem.-wloska w Afryce Póln.
14.VIII. – podpisanie Karty Atlantyckiej
1939 – IX powolanie Sluzby Zwyciestwu Polski (od grud. 1939 - ZWZ, od
1942-AK
1940 – latem utworzono obóz koncentrac. Auschwitz (kolo Oswiecimia)
1941 – lato/jesien – budowa obozu Auschwitz-Birkenau (Oswiecim-Brzezinka)
1942 – poczatek masowych wysiedlen na Zamojszczyznie
– lipiec - systematyczna eksterminacja zydów
IV.1943 – powstanie w getcie warszawskim
1941:
22.VI. – agresja niem. na ZSRR
7.XII. – atak jap. na Pearl Harbor
IX.1941 – I.1944 – obrona Leningradu
VI.1942 – bitwa o Midway
VII.1942-II.1943 – bitwa pod Stalingradem
1943:
VI-VII – bitwa pancerna pod Kurskiem
XI/XII – konf. w Teheranie
1944:
11-19.V. – bitwa pod Monte Cassino
6.VI – ladowanie aliantów w Normandii
1945:
4-11.II – konf. w Jalcie
IV – wojska koal. antyhitler. wkraczaja do Berlina
8.V. – Niemcy podpisuja bezwarunk. kapitul.
VII/VIII – konf. w Poczdamie
6 i 9.VIII – zrzucenie bomb atom. na Hiroszime i Nagasaki
2.IX – Japonia podpis. kapitul.
17.IX.1939 – atak ZSRR na Polske
1941, lipiec – podpisanie traktatu polsko-radzieckiego
1942 – ewakuacja Armii Polskiej z ZSRR
1943:
IV – zerwanie przez ZSRR stos. z rzadem polskim
V – utworzenie 1. Dywizji Piechoty im. T. Kosciuszki
31.XII. – powstanie Krajowej Rady Narodowej
22.VII.1944 – utworzenie PKWN
4.VII.1943 – smierc gen. Sikorskiego
1944:
styczen – Armia Czerwona przekracza granic pol. z 1921 r., rozpoczecie planu „Burza”
1.VIII-2.X. – powstanie warszawskie

Pojecia:
kampania – ogól operacji strategicznych na danym terenie dzialan woj. Zmierzajacych do osiagniecia jednego z posrednich celów wojny
desant – przerzucenie wojsk droga powietrzna lub wodna na teryt. opanowane przez przeciwnika
kapitulacja – umowa poddania n-plowi czesci lub calosci sil zbroj., bezwarunkowo lub pod pewnymi warunkami
inwazja – zbrojne wtargniecie na obce terytorium, najazd, napad
alianci – panstwa nalezace do koalicji antyhitlerowskiej
panstwa osi – Rzym/Berlin/Tokio – uklad m-dzy Niemcami a Wlochami (pózniej Japonia) zawarty w celu zwalczania Miedzynarodówki Komunistycznej
radar – aparat sluzacy do okreslania polozenia niewidocznych obiektów
eksterminacja – planowe, systematyczne wyniszczanie ludnosci
wywózki – wysylanie obywat. pol. do Niemiec na roboty przymusowe w roln. i przem.
ewakuacja – usuwanie ludn. cyw. lub wojska z terenów zagrozonych przez n-pla
kolaboracja – swiadoma i dobrowolna wspólpraca obywatela kraju okupowanego z okupantem
rzady quislingowskie – rzady wspólpracujace z okupantem, kolaboracyjne (Norwegia, Francja)
okupacja – czasowe zajecie czesci lub calosci jakiegos panstwa przez sily zbrojne panstwa wojujacego i ustanowienie tam faktycznej wladzy
panstwa baltyckie – Finlandia, Estonia, Lotwa, Litwa
Volksdeutsch – osoba, która w czasie okupacji hitler. zostala wpisana dobrowolnie lub pod przymusem na niemiecka liste narodowosciowa (Volksliste)
pacyfikacja – tlumienie, u*mierzanie buntów, powstan nar., przy uzyciu sil zbrojnych
obóz koncentracyjny – ossodek izolacji i koncentracji przedstawicieli podbitych narodów, dzialaczy ruchu oporu, pospolitych przestepców w celu ich eksploatacji ekonomicznej (praca niewolnicza) i eksterminacji (wyniszczenie)
roboty przymusowe – praca przymusowa obywat. róznych krajów w Niemczech na rzecz Niemiec
Holocaust – zaplanowana i systematycznie prowadzona zaglada, ludowbójstwo Zydów i Romów (z gr. holocauston-calopalenie)
getto – wydzielona czesc miasta, ogrodzona murem, przeznaczona dla Zydów
obóz zaglady – specjalnie zorganizowane miejsca, w których hitlerowcy mordowali Zydów gazem trujacym lub spalinami, nastepnie ciala palono na stosach lub w krematoriach
ludobójstwo – zbrodnia polegaj. na zamiarze zniszczenia czesci lub calosci okreslonej grupy narod., etnicznej, relig., lub rasowej
konspiracja – tajna, nielegalna dzialalnosc polit. lub organizacja o charakterze polit., sprzysiezenie dekonspiracja – wykrycie, ujawnienie dzialalnosci prowadzonej w konspiracji (ukryciu)
panstwo podziemne – instytucje panstwowe podporzadkowane rzadowi emigracyjnemu
agenda – wyspecjalizowana komórka powolana do realizacji zadan powierzonych przez nadrzadna instytucje
ruch oporu – ruch narodowo-wyzwolenczy w krajach okupowanych przez hitler. Niemcy, najsilniejszy w Polsce, Francji i Jugoslawii, wyrazal sie w oporze czynnym i biernym oraz walce zbrojnej
wywiad – zbieranie tajnych inform. dot. obronnosci, gospod. i innych waznych dziedzin zycia obcych panstw
kontrwywiad – sledzenie i zwalczanie obcego wywiadu
dywersja – prowadzone z ukrycia akcje zbrojne i propagandowe na tylach armii n-pla, sabotaz
kryptonim – litera lub wyraz ukrywajace wlasciwa nazwe czegos lub kogos
wojna totalna – wojna niszczaca prowadzona za pomoca wszystkich srodków materialnych, psycholog. i moralnych p-ko calej ludnosci danego kraju

Generalne Gubernatorstwo: Obszary Polskie, ktore nie zostaly wlaczone do rzeszy. Stolica: Krakow.
Akcja AB: Systematyczne wyszukiwanie i mordowanie dzialaczy spolecznych, urzednikow, artystow i sportowców, działo się w Palmierach (np. M. Rataj, M. Niedzialkowski, J. Kusocinski), we Lwowie (zastrzelona T. Boj-Zelenski, K. Bartla), prowadzenie do zniszczenia polskiej kultury, likwidacja szkol, wywożenie i niszczenie dziel sztuki, zasada odpowiedzialności zbiorowej
Zegota: zajmowala sie m.in. szukaniem schronien dla Zydow, falszywe dokumenty, i opieka lekarska
Szare Szeregi: zakonspirowany Zwiazek Harcerstwa Polskiego. Wspolpracowala z AK, Czerwonym Krzyzem, dzialalnosc sabotazowa, brały udział w akcji BURZA i powst. W-wa, etc..
Służba Zwycięstwu Polski/Zwiazek Walki Zbrojnej: struktury wojskowe Polski podziemnej (poczatki AK)
Armia Krajowa: ^^ + walka z okupantem, militarna oslona odbudowy panstwa po zakonczeniu wojny
Lend-Lease Act: Upowazniala prezydenta do wypozyczania, lub darowania sprzetu wojskowego kraja walczacymi z krajami osi
Konferencja w Jalcie/...: Niemcy podzielone na 4 strefy, zalorzenie ONZ, przydzielili ZSRR nabytki terytorialne, i strefa wplywow radziekich.
Projekt Manhattan: zespol naukowcow probujacych stworzyc bombe atomowa.
Traktat Sikorski-Majski: sojusz polsko-radziecki- amnestia dla wiezni politycznych etc.
Zbrodnia Katynska
PKWN: rzad wsoplpracujacy ze Stalinem, poza strukturami polskiego panstwa podziemnego.
Plan „Burza”: Plan AK na wyzwolenie kraju. Zajmowac tereny po Niemcach przed Rosja, i przejac wladze cywilne.
Katastrofa giblartarska:
Proces Norymberski: Postawienie przed sadem osoby, ktore ponosily wine za zbrodnie wojenne, i ludobujstwo, (nawet tych co nie braly udzialu bezposrednio.
Plan 4D:
Demilitaryzacja: calkowite rozbrojenie Niemiec + okupacja przez wojska Alianckie.
Denazyfikacja: rozliczenie dzialalnosci zawodowe Niemcow, karanie w zaleznosci do stopnia zaangazowania w system totalitarny
Demonopolizacja: rozbicie wielkich korporacji przemyslowych

1. Rzad Polski na uchodzstwie:
Powstanie: przedwojenne instytucje panstwowe przemienily sie na podziemne
Dzialalnosc: Przygotowanie do przejecia kontroli; dokumentacje zbrodni wojennych; ratowanie i ochrona dobr kultury; dekonspiracja, propaganda; tajna oswiata; wywiad dla panstw sprzymiezonych; obrona osob zagrozonych przez okupanta; odbijanie wiezniow z rak niemieckich
2. Etapy Zaglady Ludnosci Zydowskiej:
* Szykany i represje, odebranie praw obywatelskich
* 1939-1940: Zydzi zmuszeni do zamieszkania w Gettach
* najwieksze getto: 1940-warszawskie
* wysoka smiertelnosc spowodowana zageszczeniem, epidemia, i glodem
* 1942: „Ostateczne rozwiazanie kwestii zydow:”
* w malych miejscowosciach, rozstrzeliwani na miejscu
* z duzych miast do obozow zaglady
*ciala palone w krematoriach
* 1942: „Akcja” czyli likwidacja gett,
3. Struktora Panstwa Podziemnego:
Dwa Piony: Cywilny i wojskowy
Cywilny (utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funk. Panstwa, przygotowanie to przejecie kontroli nad krajem po wojnie)
- Delegat Rzadu na Kraj (C. Ratajski, J. Piekalkiewicz, J.S.Jankowski, S. Korbonski)
- Delegatura (dept: sprawiedliwości, info. oświaty i kult., rolnictwa, skarbu, spraw wew., poczty, roboty pub., likwidacja skutkow wojny)=Przedstawiciele krajowi, kierowanie działalności konspiracyjnych
- Kierownictwo walki cywilnej – dept. Te co wyżej
- delegatury terenowe (rejestracja poczynań okupantów, dokum. Zbrodni wojennych, ratow. I ochrona dóbr kultury)
Wojskowy: tworzony przez AK, pod naczelnictwem Komendanta Głównego
Komenda Glowna dzielila sie na: Kierownictwo Walki Bierzacej, Kierownictwo Dywersji i Komendy Okregow (ktore sie dzielily na Komendy Obwodow)
AK pow.jesienia 39, zadania: walka z okupantem, milit. osłona, odbud. państwa PL, siec szkol wojskowych, kursy i szkolenia, gromadzenie broni i sprzętu wojennego, rozbudowa sieci łączności, wywiadu i kontrwywiadu, współpraca z aliantami, dywersja, wysadzanie pociągów i torów kolejowych, wyroki śmierci (szef w-wa gestapo – Kutschera), odbijanie więźniów (akcja pod Ansenalem 43)...Działania partyzanckie: gotowość bojowa, lacznosc radjaowa z emigracja, przyjmowanie zrzutow lotniczych, ochrona magazynow, szkolenie, uderzenia na male dywizje wroga
Udzial Polakow w walkach na frontach II WS
Francja:
1940 Paryz – podpisanie polsko-francuskiego ukladu wojskowego o utworzenie Polskich Sil Zbrojnych we Francji, powstaly:
- I Dywizja Grenadierow dow. Bronislaw Duch – linia Maginota w obronie kanalu Marna-Ren – ulega rozproszeniu
- II Dywizja Strzelcow Pieszych dow. Bronislaw Prugar-Ketling – w Alzacji i Jurze – przedostala sie do Szwarjcarii
- 10 Brygada Kawalerii Pancernej dow. Stanislaw Maczka – cz. Zostala ewakuowana do Anglii
- u boku oddzialow francuskich walczylo tez 8 kompanii przeciwpancernych
- Eskadra Montpellier – dywizja mysliwska (lotnictwo)
Norwegia:
1940 walka o Narwik – Polska Samodzielna Brygada Strzelcow Podhalanskich dow. Zygmunt Szyszko-Bohusza
- polska marynarka wojenna – zatopiony zostal niszczyciek „Grom’
Atlantyk Morze Srodziemne
- desant na Kanalr La Manche
- polski krazownik „Dragon”
- niszczyciele „Piorun” (atak na niemiecki pancernik „Bismark”), „Krakowiak”, „Blyskawica”, „Slazak”
- obrona konwojow plynacych do Murmanska
- konwojowe transporty na Malte
- niszczenie transportow wloskich do Afryki
- walka na morzu egipskim, w wybrzezy Sycylii i Polwyspu Apeninskiego
Afryka i Wlochy
- 1940 na Bliskim Wsch. powstala Samodzielna Brygada Strzelcow Karpackich dow. Stanislaw Kopanski – XI 41 – V 42 obrona Tobruku
- od 11 V 44 – we Wloszech – pow. II Korpus Polski dow. Wladyslaw Anders – bitwa o Monte Cassino – po 6 dniach Polacy zdobyli wzgorze i klasztor
Wielka Brytania
- 8 VIII – X 40 Niemcy przeprowadzaj operacje „Lew Morski” – masowe naloty powietrzne na Angle
- Polskie dywizjony mysliwskie 302, 303 i bombowe 300, 301 (ogromna pomoc)
Polacy na Wschodzie
- umowa wojs. Polski i ZSRR – 14 VII 41 – pows. Armia Polska w ZSRR dow. Wladyslaw Anders – w 42 ewakuowana do Iranu – potem walki w Afryce i we Wloszech
- 43 – Siedlce – utw. I Dywizji Piechoty im. T. Kosciuszki
- bitwa pod Lenino dow. Zygmunt Berling
- sformowanie wiek. jed. – Korpus Polskich Sli Zbrojnych, a III 44 nawzana Armia Polska
- 20 VII 44 AP i AK sforsowaly Bug
- VII i VIII 44 – I Armia Ludowego Wojska Polskiego(ALWP) – Wilsa, odcinek od Pulaw do Deblina, obrona przyczolku w regionie Warki i Magnuszewa
- 15 IX 44 – I Dywizja Piechoty – zdobycie prawobrzeznej cz. W-wa – Praga
- 12 I 45 – AK i ALWP – wielka ofensywa
- AP – wyzwolenie W-wa i inn. miast PL
- Bitwy o Wal Pomorski i Kolobrzeg
- I Armia WP – sztorm i zdobycie Berlina
- II Armia WP – wyzwolenie Czechoslowacji

Powstanie warszawskie, rozpoczecie, etapy walk, stosunek panstw, konsekwencje
-Jesien 43 opracowanie Plan „Burza” – wiele powstan w rejonach wycofania sie Niemcow,a Rosjanie jeszcze nie dotarli, aby opanowac tereny – wspolpraca z AC (wyzwolenie Wilna – VII 44). Dzialania rowniez na Woluniu, Wilenszcyznie, we Lwowie Rosjanie aresztuja/wywozenie na Sybir dow.AK i cywilow, reszta wcielana do jednostki polskien w ZSRR.
Wybuch
1 VIII 44 o godz. 17.00 (godz. W) plan rozpoczecie ataku na newralgiczne punkty miasta a potem bronienie sie w nich. Powstancy opanowali wiekszosc miasta, jednak braki w uzbrojeniu oraz zaciekly opor Niemcow uniemozliwyl pelna realizacje planow. Nie udalo sie zajac nadajacch sie do obrony gmachow w centrum mista. Kiedy Hitler dowiedzial sie o powstaniu nakazal zabic wszystkich i zniszczyc W-wa. Stalin odstapil i kazal strzymac natarcia. Brak amunicji, lekarstw i zywnosci 9 IX 44 doprowadzly do rozmow kapitulacyjnych. Jednak Stalin przerwal te rozmowy, zgadzajac sie na ladowanie samototow alianckich za Wisla. Natarcia Radzieckie i polskie – wyzwolenie prawobrzeznej W-wa. Nieudana proba zdobycia Wisly. Wielkie straty w ludziach. W-wa zostala dla Niemcow. Cz. zajmujaca przez powstancow zostala podzilona na male czasci, poczym zostaly one likwidowane. Do konca wrzesnia walki trwaly na Mokotowie i Zoliborze, ostatni pkt. oporu – Srodmiescie. Masowe egzekucje, bombardowaniai ostrzeliwania z altyrelii, nakazy opuszczenia miasta. Warszawiacy byli koncentrowani w obozie porzejsciowym w Pruszkowie, a nastepnie rozproszeni po kraju.
Bilans
- od 1 VIII do 2 IX 44 zginela ogromna liczba ludzi, powody: - pubilczne egzekucje, ostrzaly, bombardowania, pozary, przysypania gruzami. Po stronie niemieckiej zginelo ponad 10 razy mniej zolnierzy i cywilow.
- wysiedlenia ludnosci cywilnej do obozow przejsciowych, skad kierowano na przymusowa prace w Rzeszy lub do obozow koncentracyjnych.
- ok.85% budynkow leglo w ruinach; zniszcenie dziel sztuki i zabytkowych obiektow
- 11 X Hitler wydal rozkaz starcia maista z powierzchnia ziemi
- przejmiwanie wladzy przez komunistow, terror
Stosunek panstw do powstania
- brak uznania AK za armmie sojusznicza, co wiazalo sie z nieobjeciem powstancow konwencja genewska i rozstrzeliwaniem ich przez Niemcow...dopiero 30 VII USA i WB uznaly AK za czesc sil alianckich
- Stalin twierdzil, ze powstania nie ma, wydal AC rozkaz przejscia do obrony...Chec zniszczenia W-wa i pokonania powstancow rekami Niemcow
- dopiero w pol. IX alianci uzyskali zgode Stalina na wykorzystanie lotnisk po stroie radzeckiej przez swoje samoloty lecace z Europy Zach. Z pomoca dla owstancow


- komunisci z Boleslawem Bierutem na czele odrzucili propozycje wspolpracy, wspolnego powolaia rzadu i wystapienia razem w obronie interesow polskich na Wsch.

Sikorski - Majski
- rozmowy rozpoczęto po wybuchu wojny niemiecko - radzieckiej
- 30 VII 1941
- ZSRR uznał unieważnienie paktu Ribentrop – Molotow;
- zapowiedziano przywrócenie stosunków dyplomatycznych i wzajemna pomoc w walce z Niemcami
- władze radzieckie zgodziły się na tworzenie armii polskiej w ZSRR pod dowództwem Andersa
- rząd radziecki zobowiązał się udzielić amnestii wszystkim obywatelom polskim przebywającym na terenie ZSRR

Formy oporu stosowane przez Polaków:
- Bierny opór i działalność informacyjna
- bojkotowano niemieckie zarządzenia, łamano zakazy, zrywano urzędowe obwieszczenia i plakaty, ignorowano zarządzenie o zakazie posiadania radioodbiorników i słuchania alianckich stacji radiowych, wydawano prasę konspiracyjna
- w 1942 powołano pod przewodnictwem S. Korbonskiego Kierownictwo Walki Cywilnej przy Delegaturze, które miało kierować cywilnym ruchem oporu społeczeństwa (podziemne sady; wyroki na zdrajców i kolaborantów)
- akcje dywersyjne (np. Wydrukowano obwieszczenie o ewakuacji Niemców z GG w II 1944)
- produkcja i kolportaż wydawnictw w języku niemieckim podważających zaufanie do Hitlera
- mały sabotaż prowadzony przez dzieci i młodzież
- napisy na murach, rozrzucanie ulotek, śpiewanie zakazanych piosenek
- Szare Szeregi – czyli wcześniej Związek Harcerstwa Polskiego
- Organizacja Małego Sabotażu „Wawer” pod dowództwem A. Kaminskiego
gromadzono informacje, prowadzono wywiad
- Polacy zdobyli rakietę V-2, która grupa uczonych zbadała i wysłała dane aliantom
- Sabotaż gospodarczy i przemysłowy
- rozwój nielegalnego handlu, szmugiel żywności ze wsi do miast, okradanie władz okupacyjnych, ukrywanie inwentarza przed władzami
- strajki w zakładach produkcyjnych
- hasło „Pracuj powoli Polaku” i żółwie
- Walka o kulture
- do czynnych szkol podstawowych wprowadzono programy tajnego nauczania języka polskiego, historii i gegry
- tajne komplety, czyli kształcenie na wszystkich szczeblach nauczania w prywatnych domach (Związek Nauczycielstwa Polskiego pod kryptonimem Ton – tajna organizacja nauczycielstwa)
- wydawana poezja podziemnie (KK Baczynski, T. Borowski, T. Gajcy)
- przedstawienia teatralne nielegalne wystawy
- ratowano zabytki, przechowywano archiwa, eksponaty muzealne, dokumentowano zbrodnie wojenne
- Kościół – pomoc schronienia, materialna itp (np. Kolbe)
- Komenda AK – Biuro Informacji i Propagandy z płk J. Rzepeckim na czele
- W obronie Zydow
- w 1939 powstał Żydowski Związek Woskowy
- w 1942 w getcie – Żydowska Organizacja Bojowa
- w XII 1942 powołano Rade POmcy Zydom „Zegota”
- Polacy pomagali w zdobywaniu fałszywych dokumentów, w ucieczkach w getta, dostarczali żywność i leków, ukrywali Żydów
- Walka Zbrojna
- szkolenie wosjkowe, dzialalnosc konspiracyjnych szkol woskowych, produkcja i gromadzenie broni i sprzętu
- w AK powstaly wyspecjalizowane komórki do walki z okupantem (Związek Odwetu; Oddział Specjalnych Akcji „OSA” – wykonywanie wyroków śmierci)
- „Wachlarz” – akcje na tylach frontu wschodniego
- 1942 – powołano jednolite Kierownictwo Dywersji
- niszczenie torów kolejowych, fabryk, sprzętu, lokale niemieckie, napady na banki, etc
- akcja por Arsenałem – 26 II 1943 – uwolnienie 20 więźniów
- powstanie w getcie warszawskim – 19 IV 1943
- zamach na Kutschere – szefa SS i policji w Wawie
- Walki Partyzanckie
- partyzantka powrześniowa (Kielecczyzna, Bory Tucholskie, Lubelszczyzna)
- region tarnobrzeski – „Jędrusie” – pod Jasińskim
- Zamojszczyzna – obrona wysiedlanych – bitwa pod Wojda, w II 1943 pod Zaboreczem
- utworzenie Gwardii Ludowej w 1942 – od 1944 Armia Ludowa
okolice Puszczy Solskiej, lasach janowskich i parczewskich – bitwy partyzanckie
Konferencje w Teheranie, Jalcie i Poczdamie
Pod koniec 1943 w Teheranie i w styczniu 1945 w Jałcie doszło do spotkań przywódców głównych państw koalicji antyhitlerowskiej – Churchil, Roosevelt, Stalin. Uzgodnili oni, ze po zakończeniu wojny Niemcy będą podzielone na cztery strefy okupacyjne (Fr, USA, ZSRR, Ang.) i pozostaną pod kontrola międzynarodową. Określili również podstawowe zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przywódcy zachodni zaakceptowali radzieckie nabytki terytorialne z lat 1939 – 1941 oraz fakt powstania radzieckiej strefy wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej. Stalin zgodził się zaś pozostawić Austrie i Grecje poza obszarem swoich bezpośrednich zainteresowań. W Jałcie ZSRR zobowiązał się do wypowiedzenia wojny Japonii, najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu działań wojennych w Europie. Postanowienia jałtańskie zostały potwierdzone na konferencji przywódców trzech zwycięskich mocarstw, która odbyła się w Poczdamie już po kapitulacji Niemiec. Podczas obu konferencji decydujący glos mieli przywódcy USA i ZSRR. Te porozumienia określiły na kilka dziesięcioleci podział stref wpływów miedzy mocarstwami.


Bitwy:

Nad Bzura 9-18 IX 1939 Armia “Poznan” i Armia “Pomorze” pod glownym dowodztwem gen. Tadeusza Kutrzeby z VIII Armia niemiecka
Pod El Alamein 23 X – 3 XI 1942 Afrika Korps (zeslani przez Hitlera) i Wojska Brytyjskie
Pod Stalingradem VII 1942-II 1943 Rosja i Niemcy(pod dow. Friedricha von Paulusa)
Pod Kurskiem VI-VII 1943 najwieksza bitwa pancerna w WW II, Niemcy i Rosja
O Midway 3-5 VI 1942 Japonia i Ameryka. Amerykanie wygrali. Pkt. zwrotny na Dalikim Wschodzie
Pod Monte Cassino 11-19 V 1944 Polska, Brytania a potem Kanada z Niemcami
Bitwa o Anglie VII-IX 1940 bitwa powietrzna Niemiec i Anglii

Henryk Dobrzanski „Hubal” Wojna obronna Polski 1939, org. i dow. oddzialu partyzanckiego (Hubalczycy), na ich czele w walce z Niemczami 39-40, polegl pod Anielinem
Wladyslaw Sikorski 1393-43 premier rzadu RP na emigracji i Nacz. Wodz, organizator Pol. Sil Zbrojnych na Zach.;polityka sojuszu z Francja(39-40), nastepnie z Brytania, 1941 nawiazal stosunki z ZSRR; zginal z katastrofie lotn. w Gibraltarze.
Ignacy J. Paderewski Przewodniczacy Rady Nar. w Paryzu i Londynie,
Wlady. Raczykiewicz Od 1939 Prezydent RP na emigracji
Stanislaw Mikolajczyk Wice przewodn. Rady Nar., od 1941 wice premier i przewod. Kom. Ministrow do Spraw Kraju, 43-44 premier rzadu RP na emigracji, od VI 45 wicepremier Tymczasowego Rzadu Jednosci Nar w kraju, min.rolnictwa i reform rolnych.
Kazimierz Sosnkowski W wojnie obronnej 1939 dow. Frontu Pd., przedostal sie do Francji, Komendant gl. ZWZ, 39-41 zast. Prezydenta Rp i min. Przewodn. Kom. Min. Dla Spraw Kraju, nacz. Wodz(43-44), emigracja do Kanady
Tadeusz „Bor” Komorowski Dzialacz konspiracji, general, 40-41 komendant obszaru Krakow-Slask ZWZ, od 41 zast. komendanta ZWZ-AK, 43-44 dow. Ak, wydal rozkaz rozpoczecia powst. warsz., 44 mianowany Nacz. Wodzem przez Preazydenta Rp, 44-45 w niewoli niem, potem dzialacz polit. na emigracji...podpisal kapitulacje powstania W-wa
Wladyslaw Anders IX 39 dow. Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii, po 17 IX internowany w ZSRR, aresztowany, wieziony, po podpisaniu pol.-radz. Ukladu zwolniony, od 41 dow. Armii Pol. w ZSRR, po jej wyjsciu(42) na Bliski Wsch. – dow. Armii na Wsch., 43-45 dow. 2 Korpusu Pol., po wojnie jeden z przywodcow emigracji, m.in. od XI 46 Wodz Nacz.
Philippe Petain Marszalek Francji, w VI 40 podpisal kapitulacje Francji, 40-44 szef rzady Vichy, 45 skazany na kolaboracje z Niemcami na kare smierci
Charles de Gaulle W czasie II WS organizator na emigracji fr. sil zbrojnych walczacych z Niemcamioraz fr. wladzy panstwa
Winston Churchill Przeciwnik ugodowej polityki Hitlera, 40-45 premier, wspoltworca koalicji antyhitl. w II WS, uczestnik konferencji w Teheranie, Jalcie i Poczdamie
F.D.Roosvelt 33-45 prezydent USA, rzecznik scislej wspolpracy aliantow w II WS, inicjaor pomocy gosp. i militarnej dla aliantow, oczestnik konferencji miedzynar. m.in.w Teharanie w 43, podpisal akty w Jalcie (II 45)
Jan Karski Kurier pol. Podziemia w czasie II WS, czl. BIP Komendy Gl. AK, od 42 w Londynie, od 43 w USA zabiegal o pomoc ale Polski i pol. Zydow
Stefan Rowecki „Grot” 39 dow. Warsz. Brygady Pancerno-Motorowej, od X 39 szef sztabu i zast. dow. SZP, 40 komendant obszaru nr 1 (W-wa), zast. komendanta gl. ZWZ (Zwiazek Walki Zbrojnej), 40-43 komendant gl. ZWZ, dow. AK; areszt. I osadzony w obozie w Sachsenhausen.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 17 minut