profil

Biblia - opracowanie

poleca 82% 1195 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nazwa „Biblia” oznacza dosłownie „księgi”. Jest to liczba mnoga od „biblion”, co w języku greckim znaczy zwój papirusu - księgę. Czyli, że biblion - to księga, a biblia - to księgi, nazwa ta utrwaliła się jako nazwa własna: Biblia. Można nadmienić, że biblios - to greckie słowo oznaczające łodygę papirusu, a papirus był jednym z pierwszych materiałów piśmiennych. Nazwa podstawowa Biblii to także Pismo Święte.

Składa się ze Starego i Nowego Testamentu. W skład otwierającego Biblię Pięcioksięgu wchodzą księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. „Pięcioksiąg” zawiera dzieje ludzkości od stworzenia świata, dzieje patriarchów od Noego do Mojżesza, wyjście z Egiptu do Ziemi Obiecanej, historię Izraelitów aż do śmierci Mojżesza. Nazwa Pięcioksiąg Mojżeszowy pochodzi stąd, że autorstwo Tory tradycyjnie przypisuje się Mojżeszowi. Stary Testament dzieli się na trzy części: Prawo (Tora), Prorocy, Pisma; stanowi on podstawę judaizmu i chrześcijaństwa, Nowy – tylko chrześcijaństwa. Stary Testament hebrajski obejmuje 39 ksiąg (zapisanych w języku hebrajskim i częściowo aramejskim), według kanonu katolickiego zaś - dodatkowo 7 ksiąg tzw.deuterokanonicznych w języku greckim. W skład Nowego Testamentu wchodzą cztery Ewangelie, czyli relacje o życiu Jezusa i głoszonej przez niego dobrej nowinie. Dwie z nich spisali bezpośredni uczniowie Jezusa: poborca podatków Mateusz i rybak Jan, a pozostałe dwie Marek i Łukasz. Po Ewangeliach następują Dzieje Apostolskie - sprawozdanie z działalności misjonarskiej pierwszych chrześcijan, sporządzone przez Łukasza, potem 14 listów apostoła Pawła, skierowanych do różnych chrześcijan i zborów. Po nich pojawiają się listy Jakuba, Piotra, Jana i Judy. Ostatnią księgę Apokalipsę - spisał Jan.

Jeśli chodzi o powstanie Biblii mówimy tu o długotrwałym procesie, gdyż nie jest to dzieło, które powstało jednorazowo. Najstarsze teksty biblijne pochodzą z XIII w. p.n.e. Proces powstawania Starego Testamentu (czyli ciągłego narastania, dopisywania ksiąg) zakończył się w I w. p.n.e. Natomiast Nowy Testament powstał pomiędzy 51 a 96r. n.e.

Biblia opowiada o powstaniu świata i człowieka oraz o przymierzu, które zawarł z ludem Izraela jedyny Bóg. Fundamentalnym wydarzeniem w życiu Jezusa była Jego śmierć i zmartwychwstanie Szczególne miejsce wśród zdarzeń zajmuje również wyjście Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej i przejście przez Morze Czerwone. Upamiętnia je święto nazywane pascha, co oznacza „przejście”.

Biblia stanowiła i stanowi nie tylko ważne dzieło literackie, które jest punktem odwołań i nawiązań twórców kultury w późniejszych epokach. Jest przede wszystkim świętą księgą społeczeństw chrześcijańskich, a także - jeśli mówimy o Starym Testamencie - jest ona świętą księgą wyznawców judaizmu. A zatem Biblia stanowi „sacrum” - czyli świętość, autorytet religijny, zbiór pism sakralnych, oznacza to, że dla chrześcijan i wyznawców judaizmu jest świętością religijną. Tym samym Biblia jest także źródłem kultury moralnej, prezentuje wzorce postępowania, pewien kodeks tego, co dobre lub złe. Jest przebogatym magazynem prawd o człowieku, o złożoności natury ludzkiej. Jest Biblia zbiorem fabuł, anegdot, motywów i stylistyki, do których wciąż powraca literatura. Stanowi natchnienie dla wielu pisarzy, poetów, inspiruje myślicieli, przez wieki była tematem realizacji malarskich i rzeźbiarskich. Biblia jest próbą odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość - porządkuje sprawy życia i śmierci, cierpienia i szczęścia, definiuje człowieka. Prezentuje ludzi, ich obyczaje i poglądy z wielu epok, ale eksponuje to, co uniwersalne i niezależne od kostiumu i czasu historycznego. Jest dziełem, które wpłynęło na światopogląd, kulturę, a nawet język współczesnych ludzi. W naszej mowie funkcjonują środki wyrazu, które biorą swój rodowód z Biblii np. „kainowe znamię, hiobowe wieści”, czy też „Sodoma i Gomora”. Znajomość Biblii jest konieczna dla zrozumienia wielu współczesnych dzieł literatury.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Komentarze (4) Brak komentarzy
3.2.2012 (10:40)

Pani Kasiu-Pismo Św. jest nazwą podstawową a nie tradycyjną.

24.9.2008 (14:27)

ja dziekowac! :P

11.2.2008 (19:55)

praca bomba tylko troche krótka!!! :-(;-(

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Teksty kultury