profil

Czy we współczesnym świecie dostrzegam przykłady donkiszoterii ?

poleca 84% 498 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Don Kichot to bohater słynnej powieści hiszpańskiej M. de Cervantesa Saavedry, napisanej w latach 1605–1615, będącej parodią powieści rycerskiej. Don Kichot - błędny rycerz podejmujący samotnie walkę ze światem w obronie sprawiedliwości, nie liczący się z rzeczywistością, stał się jedną z najpopularniejszych postaci literatury światowej. Wiele scen i sytuacji z Don Kichota weszło na stałe do języka potocznego współczesnego człowieka, jak np. „donkiszoteria” (w brzmieniu z języka francuskiego) czy „walka z wiatrakami”.
W obecnym świecie można przytoczyć liczne przykłady donkiszoterii, którą ja rozumiem jako działanie z góry skazane na niepowodzenie, nierealne, którego sukces pozostaje tylko w sferze wyobraźni człowieka, który je podejmuje.

Moim zdaniem, pierwszym przykładem, może być szeroko rozumiana działalność ekologiczna. Obrońcy ginących gatunków zwierząt niejednokrotnie prowadzili i prowadzą walkę o zachowanie wymierających populacji mimo, że rozwój cywilizacyjny zagrozi istnieniu wielu z nich i niedługo będą do oglądania tylko w muzeach. Zabijanie zwierząt dla ich rzadkich futer czy kłów jest na tyle zyskownym biznesem, że zawsze znajdą się chętni aby bezlitośnie je mordować. Podobnie organizacje ekologiczne przegrywają walkę w obronie przyrody. Tam gdzie na skutek działania przemysłu, przynoszącego olbrzymie zyski, niszczy się przyrodę, zawsze mimo pewnych działań pozornych środowisko naturalne człowieka przegra z jego chciwością.

Kolejnym wzorem, może być ciągły problem wybuchających w różnych rejonach świata wojen, gdzie tym samym tworzy się szeroki rynek zbytu dla nowych rodzajów broni i nowych technologii. Firmy zbrojeniowe muszą dbać o sprzedaż swoich produktów (samolotów, czołgów, dział, itp.), więc poprzez wpływ na polityków, rozpętują bratobójcze wojny w celu osiągnięcia olbrzymich zysków dla swoich koncernów. Uważam, że dopóki wojna jest dobrym interesem, nie ma możliwości aby jej zapobiegać. Większość działań antywojennych skazana jest na porażkę.
W warunkach Polski, klasycznym przykładem donkiszoterii jest działalność społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli. Wszystkie tego typu działania są skazane na porażkę, dopóki nie zniknie czynnik je wywołujący, czyli ubożenie społeczeństwa. bieda, brak pracy i perspektyw. Sądzę, że wbrew opiniom różnych polityków i akcjom policji przestępczość w Polsce będzie się rozwijać, a działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa będą przysłowiową „walką z wiatrakami”.

Myślę, że przedstawione argumenty pozwolą zgodzić się z pytaniem zawartym w temacie pracy, że przykładów donkiszoterii w życiu codziennym można znaleźć bardzo wiele, że na świecie jest wielu ludzi, którzy walczą w wielu dziedzinach (prawo- sprawiedliwe dla wszystkich, medycyna- znalezienie lekarstwa na raka i innych chorób nieuleczalnych, ekonomia- wyżywienie całego świata itp.) ze „swoimi wiatrakami”.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: