profil

Jakie cechy pomagają osiągnąć zamierzone cele?

poleca 82% 2051 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W dążeniu do osiągnięcia życiowych celów pomagają lub przeszkadzają nam nasze własne cechy osobowości i charakteru. Aby uniknąć rozczarowań powinniśmy odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe pytania: „Jacy jesteśmy?” i „Co chcemy osiągnąć?”. Po głębokiej analizie udzielonych sobie odpowiedzi, stroma droga do osiągnięcia upragnionych zamierzeń ukaże się naszym oczom i tylko od nas zależy jak bardzo będzie kręta i niebezpieczna.

Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, ma problem z określeniem celu, który chcą osiągnąć. Najważniejsze jest sprecyzowanie: co chcemy zdobyć, kim chcemy być i co chcemy znaczyć w społeczeństwie. Powinniśmy również oddzielić marzenia związane z karierą zawodową od tych, dla których praca jest tylko środkiem do zdobycia funduszy. Wiele rodzai zainteresowań jest bardzo kosztownych, np.: filatelistyka, czy wspinaczka wysokogórska. Niestety chwilowe zachcianki i słabostki oddalają nas od głównego szlaku i niejednokrotnie niweczą możliwość osiągnięcia wymarzonego, lecz odległego celu. Dlatego, po dokonaniu wyboru, całe nasze życie musi zostać podporządkowane określonym przez nas zamierzeniom, by w przyszłości efekt jak najbardziej przypominał ten z naszych marzeń. Aby uniknąć rozczarowań, nie wybierajmy sobie celów nierealnych, zwariowanych lub takich, których ze względu na predyspozycje, nie będziemy mogli nigdy osiągnąć. Wiadomo przecież, że okularnicy nie zostaną lotnikami, a osoby cierpiące na klaustrofobię nie będą grotołazami. Jeśli nasz zamierzony cel związany jest z przyszłym zawodem i naszym utrzymaniem, powinniśmy się zastanowić nad naszym wyborem i przeanalizować go, czy jest on zgodny z naszymi cechami osobowości. Każdy zawód stawia przed nami inne wymagania. Kandydat na sędziego powinien mieć poczucie sprawiedliwości, na dziennikarza musi umieć nawiązywać kontakty z ludźmi, a na lekarza nie może bać się widoku strzykawki i krwi. Są jednak cechy, które powinni posiadać wszyscy, którzy chcą coś osiągnąć w życiu; bez których dążenie do odległego celu jest bezsensowne. Niestety część pozytywnych predyspozycji jest zaprzepaszczana przez nieumiejętne wychowanie, nieodpowiednie środowisko lub zwykłą nasza głupotę, słabość do chwilowych pragnień i wiarę w namowy nieżyczliwych osób.

Podstawowym warunkiem spełnienia naszych marzeń jest wiara we własne siły i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego sobie celu. Ci, którym na prawdę na tym zależy, muszą zrobić wszystko, by osiągnąć sukces, niejednokrotnie rezygnując z przyjemności dnia codziennego. Bardzo ważnymi cechami charakteru, które ułatwią nam osiągnąć zamierzone cele, to samodzielność w nauce, w pracy i w podejmowaniu wszystkich decyzji. Zaś rozwaga i dyplomacja niejednokrotnie ułatwiają życie i usuwają przeróżne komplikacje i konflikty z naszego otoczenia. Nie można zapomnieć o ambicji, które tak jak wiara w swoje umiejętności i zalety, pomagają nam stawić czoło niepowodzeniom i nie zrażać się klęskami, które los nam zgotował.

Każdy cel, który sobie założymy, rządzi się swoimi własnymi prawami. Cechy indywidualne każdego z nas odpowiadają innym założeniom. Talent malarski lub muzyczny poparty musi być wytrwałą i żmudną pracą. Niejednokrotnie wymagają od nas odwagi i dużej wyobraźni, inne zaś staranności, uczciwości, poczucia sprawiedliwości i obiektywizmu. Odniesienie sukcesów w sporcie wiąże się natomiast z cechami fizycznymi: koordynacją ruchową, dobrym wzrokiem lub słuchem

Nasze marzenia to wytwory naszej wyobraźni, im bogatszej, tym bardziej wymagającej. To chwilowe niepowodzenia, wyśmiewania i negacja otoczenia. Nie przejmujmy się tym, a rady i uwagi najbliższych, po przeanalizowaniu, mogą stać się doskonałymi wskazówkami na przyszłość.

Niestety, żyją wśród nas tacy, którzy wyznaczając sobie cel, dążą do niego nieuczciwością, krętą ścieżką kłamstw, a nawet kradzieżami i zabójstwami. Kupują podrobione dyplomy, lub kradną cudze dzieła i wydają je jako swoje. Hołdują przysłowiom „Po trupach do celu” lub „Cel uświęca środki”. Ci, którzy myślą, że coś osiągnęli w ten sposób, są tak na prawdę nikim i niczym nie mogą się poszczycić. Takie postępowanie należy głośno potępiać. Pamiętajmy o tym wyznaczając własne cele.

Wytrwała praca, samozaparcie, odporność na stres, stanowczość i zdrowa ambicja powinny być naszymi przewodnikami w drodze na szczyt naszych marzeń, które mamy zamiar urzeczywistnić.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata