profil

Partie lewicowe

poleca 84% 724 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Partia polityczna (z łaciny pars, partis - część), dobrowolna organizacja, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, zmierza do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego. Współcześnie słowo to oznacza dobrowolną organizację walczącą o zdobycie lub utrzymanie władzy w państwie w celu realizacji własnego programu politycznego.
Sojusz Lewicy Demokratycznej
SLD to lewicowa partia polityczna założona 15 kwietnia 1999 roku na bazie części środowisk PZPR. Większość jej członków należała niegdyś do SdRP.
ADRES
Rada Krajowa SLD
ul. Rozbrat 44 A
00-419 Warszawa
SIEDZIBA ŚLĄSKIEJ RADY WOJEWÓDZKIEJ SLD
adres:
ul. Reymonta 24
40-029 Katowice
Statut partii
Sojusz Lewicy Demokratycznej do wartości naczelnych, których urzeczywistnienie uznaje za podstawowe swoje zadanie, zalicza godność człowieka, sprawiedliwość społeczną oraz solidarność ludzi pracy.
Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że równość i wolność są naturalnymi dążeniami ludzi.
Sojusz Lewicy Demokratycznej za swą powinność uważa umacnianie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, obronę jej suwerenności i porządku prawnego w zjednoczonej rodzinie narodów Europy.
Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za wolnością sumienia i wyznania, tolerancją światopoglądową i świeckością państwa, za równym statusem kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia oraz za poszanowaniem odrębności etnicznych, narodowościowych, kulturowych i seksualnych.
Sojusz Lewicy Demokratycznej wcielać będzie w życie powyższe cele i wartości oraz zadania programowe wyrażone w Deklaracji Ideowej SLD, kierując się zasadami ustrojowymi określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc udział, poprzez swoich przedstawicieli, w funkcjonowaniu władz publicznych.
Sojusz Lewicy Demokratycznej upowszechniać będzie powyższe cele i wartości również na międzynarodowym forum w ramach Międzynarodówki Socjalistycznej oraz Partii Europejskich Socjalistów koordynując swoją politykę w tym zakresie z innymi partiami socjaldemokratycznymi.
Parlamentarzyści SLD
POSŁOWIE RP
Antochowski Jan ;Badach Tadeusz ;Banaś Magdalena ;Basta Renata ;Baszczyński Krzysztof ;Blida Barbara ;Błaszczyk Bogdan ;Błochowiak Anita ;Bolek Elżbieta ;Brachmański Andrzej ;Bujak Bogdan ;Chaładaj Jan ;Chojnacki Jan ;Chrzanowski Kazimierz ;Ciborowska Danuta ;Ciemniak Grażyna ;Ciesielski Wiesław ;Cieślak Bronisław ;Cimoszewicz Włodzimierz ;Czepułkowski Jerzy ;Czerniawski Mieczysław ;Czuż Aleksander ;Czykwin Eugeniusz ;Derech-Krzycki Jakub ;Derwich Bogdan ;Długoborski Wojciech ;Domaradzki Wojciech ;Dyduch Marek ;Dziewulski Jerzy ;Filek Anna ;Firak Witold ;Florek Sebastian ;Gadzinowski Piotr ;Gajecka-Bożek Maria ;Gawłowski Andrzej ;Gintowt-Dziewałtowski Witold ;Górna-Kubacka Anna ;Grabowska Danuta ;Gramała Aleksandra ;Grzebisz-Nowicka Zofia ;Hausner Jerzy ;Hayn Ryszard ;Herman Krystyna ;Hyla-Makowska Barbara ;Iwiński Tadeusz ;Jakubowska Aleksandra ;Janik Ewa ;Janik Ewa Maria ;Janik Krzysztof ;Jankowska Elżbieta ;Janowski Zbigniew ;Jarmoliński Stanisław ;Jaskiernia Jerzy ;Jasztal Teresa ;Jedoń Mieczysław ;Jędrusik Wiesław ;Kaleniecki Tadeusz ;Kalisz Ryszard Kaniewski Zbigniew ;Kawa Marian ;Kizińska Bożena ;Klimek Jan ;Knapik Jan ;Kochanowski Jan ;Kopeć Stanisław ;Kowalik Jacek ;Kowalska Bronisława ;Krasoń Janusz ;Krutczenko Zbigniew ;Kurczuk Grzegorz ;Kurpiewski Stanisław ;Łuczak Krystian ;Łuszczyńska Aleksandra ;Łybacka Krystyna ;Maraszek Ryszard ;Marczewski Marian ;Markiewicz Adam ;Marzec Czesław ;Martyniuk Wacław ;Michalak Aldona ;Miller Leszek ;Motowidło Tadeusz ;Murynowicz Alicja ;Musiał Zbigniew ;Myler Tadeusz ;Napieralski Grzegorz ;Namysło Andrzej ;Nikolski Lech ;Nowacka Irena Maria ;Nowiak Joanna ;Nowicki Józef ;Okoński Wiesław ;Olejniczak Wojciech ;Oleksy Józef ;Olewiński Marek ;Osik Wiktor ;Ostrowska Małgorzata ;Otręba Andrzej ;Pęczak Andrzej ;Piechota Jacek ;Piekarska Katarzyna Maria ;Piela-Mielczarek Elżbieta ;Pietrzyk Kazimierz ;Pijanowska Grażyna ;Pilarczyk Józef Jerzy ;Piłat Andrzej ;Piosik Stanisław ;Podraza Zbigniew ;Poniźnik Olgierd ;Potulski Franciszek ;Prządka Stanisława ;Rak Władysław ;Ratman Zygmunt ;Romero Elżbieta ;Różański Andrzej ;Rydzoń Stanisław ;Sas Kazimierz ;Senyszyn Joanna ;Siemiątkowski Zbigniew ;Sieńko Jan ;Skomra Szczepan ;Skrzyński Andrzej ;Smoleń Robert ;Sobotka Zbigniew ;Sosnowski Adam ;Stachowicz Edmund ;Stec Stanisław ;Stępień Marian ;Stępień Władysław ;Suchecki Benedykt ;Szarawarski Andrzej ;Szmajdziński Jerzy ;Szparaga Elżbieta ;Szteliga Jerzy ;Szwarc Jan ;Szymański Jan ;Śleziak Czesław ;Talaga Halina ;Tober Michał ;Tomczyk Ryszard ;Tomaszewski Tadeusz ;Towalewska Bogusława ;Turkiewicz Michał ;Umiński Andrzej ;Wagner Marek ;Wenderlich Jerzy ;Widuch Marek ;Wikiński Marek ;Wilczyńska Zofia ;Wnuk Marcin ;Wołowicz Franciszek ;Wontor Bogusław ;Woźny Grzegorz ;Zaborowski Zbyszek ;Zając Andrzej ;Zarzycki Kazimierz ;Zaworski Jan ;Zbrzyzny Ryszard ;Zemke Janusz
SENATOROWIE RP
Jerzy Adamski ;Andrzej Anulewicz ;Janusz Lucjan Bargieł ;Tadeusz Bartos ;Janusz Stefan Bielawski ;January Bronisław Bień ;Franciszek Bogdan Bobrowski ;Władysław Bułka ;Czesława Christowa ;Jerzy Edmund Cieślak ;Zygmunt Alojzy Cybulski ;Gerard Czaja ;Jolanta Ryszarda Danielak ;Krystyna Doktorowicz ;Kazimierz Drożdż ;Bernard Drzęźla ;Józef Dziemdziela ;Genowefa Maria Ferenc ;Adam Gierek ;Witold Feliks Gładkowski ;Zbigniew Gołąbek ;Genowefa Grabowska ;Andrzej Jaeschke ;Zdzisław Jarmużek ;Ryszard Jarzembowski ;Dorota Maria Kempka ;Apolonia Klepacz ;Janusz Konieczny ;Aleksandra Koszada ;Marian Kozłowski ;Zbigniew Kruszewski ;Zbigniew Jerzy Kulak ;Irena Kurzępa ;Grzegorz Lato ;Marian Piotr Lewicki ;Grzegorz Marek Lipowski ;Bogusław Litwiniec ;Janusz Józef Lorenz ;Mirosław Lubiński ;Włodzimierz Łęcki ;Władysław Mańkut ;Jerzy Markowski ;Grzegorz Jan Matuszak ;Bogusław Mąsior ;Mieczysław Mietła ;Stanisław Nicieja ;Grzegorz Andrzej Niski ;Marian Noga ;Longin Hieronim Pastusiak ;Kazimierz Pawełek ;Wojciech Jerzy Pawłowski ;Jerzy Pieniążek ;Wiesław Michał Pietrzak ;Zbyszko Piwoński ;Sergiusz Plewa ;Bogdan Leszek Podgórski ;Jolanta Popiołek ;Tadeusz Rzemykowski ;Wiesława Regina Sadowska ;Ewa Aleksandra Serocka ;Krystyna Helena Sienkiewicz ;Ryszard Józef Sławiński ;Andrzej Kazimierz Spychalski ;Alicja Stradomska ;Maria Szyszkowska ;Tadeusz Wnuk ;Marian Żenkiewicz
Kierownictwo
Krzysztof JANIK - przewodniczący SLD
Marek DYDUCH - sekretarz generalny SLD
OLEKSY Józef – wiceprzewodniczący
SZMAJDZIŃSKI Jerzy – wiceprzewodniczący
Katarzyna PIEKARSKA - wiceprzewodnicząca
Grzegorz NAPIERALSKI – wiceprzewodniczący

KRZYSZTOF JANIK
Urodził się 11 czerwca 1950 roku w Kielcach. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk politycznych. W latach 1965-1976 działacz Związku Młodzieży Wiejskiej. Od 1976 przez 10 lat członek ZSMP. W latach 1981-1986 sekretarz, a następnie I zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego ZSMP. Od 1986 do 1990 kierownik Zespołu Inteligencji KC PZPR. Członek założyciel SdRP. Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP (od stycznia 1996 do października 1997). Przez trzy lata (1996-1999) był także członkiem Rady Służby Cywilnej. Od grudnia 1997 do czerwca 1999 sekretarz generalny SdRP. Po rozwiązaniu SdRP zostaje wybrany na sekretarza generalnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W kwietniu 2001 roku został szefem sztabu wyborczego koalicji SLD-UP. Krzysztof Janik od września 1993 roku jest posłem na Sejm. Był przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy - ordynacja wyborcza do gmin, przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej ds. projektu ustawy o samorządzie powiatowym. Od października 2001 r. do stycznia 2004 r. - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na Konwencji Krajowej w dniu 23.02.2002 r. zrezygnował z funkcji Sekretarza Generalnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i został wybrany wiceprzewodniczącym SLD. Podczas II Kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krzysztof Janik zostaje ponownie wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego partii. 6 marca 2004 roku, podczas Krajowej Konwencji SLD, zostaje wybrany na funkcję przewodniczącego SLD. Na swoim koncie ma ok. 80 publikacji naukowych oraz wiele tekstów publicystycznych.
ZARZĄD KRAJOWY SLD
Krzysztof Janik;Marek Dyduch ;Józef Oleksy ;Jerzy Szmajdziński ;Katarzyna Piekarska ;Grzegorz Napieralski ;Mirosława Abramska ;Barbara Blida ;Andrzej Brachmański ;Kazimierz Chrzanowski ;Jan Czubak ;Jolanta Danielak ;Wojciech Długoborski ;Witold Gintowt-Dziewałtowski ;Tadeusz Iwiński ;Ryszard Kalisz ;Maria Kedzierska-Jachimiek ;Jan Kochanowski ;Janusz Krasoń ;Grzegorz Kurczuk ;Alicja Lewandowska ;Krystian Łuczak ;Krzysztof Makowski ;Krzysztof Martens ;Andrzej Namysło ;Joanna Nowak-Kubiak ;Józef Nowicki ;Wojciech Olejniczak ;Longin Pastusiak ;Andrzej Piłat ;Andrzej Różański ;Kazimierz Sas ;Robert Smoleń ;Marek Strzaliński ;Stanisław Szatkowski ;Wiesław Szczepański ;Jerzy Szteliga ;Jerzy Wenderlich ;Zbyszek Zaborowski ;Jacek Zdrojewski ;Mirosław Złomaniec
RZECZNIK PRASOWY SLD
Jerzy Wenderlich
SLD a Unia Europejska
Socjaldemokraci ze wszystkich krajów stanowczo popierają sprawną i zjednoczoną Unię Europejską, która stanowi obszar pokoju i współpracy opartej na partnerstwie i rządach prawa. Uznają także, że do działania w wielu obszarach bardziej właściwe są władze państwowe lub regionalne.
Partia Europejskich Socjalistów proponuje program na rzecz postępowej Unii Europejskiej, który stawia na pierwszym miejscu potrzeby i oczekiwania obywateli. Deklarują, że przyczynią się do tego, by rozszerzenie Unii Europejskiej okazało się korzystne zarówno dla dotychczasowych, jak i jej nowych Państw Członkowskich.
Prezentują pięć zadań na kolejną pięcioletnią kadencję Parlamentu Europejskiego:
· Wspieranie rozwoju, zwalczanie biedy oraz utworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w Europie
· Przybliżanie Unii Europejskiej jej obywatelom
· Prowadzenie polityki migracyjnej oraz wspieranie integracji społecznej
· Promowanie świata bardziej bezpiecznego, zrównoważonego, pokojowego i sprawiedliwego
· Promocja Europy jako regionu demokracji i równości


Socjaldemokracja Polska
ADRES
ul. Bernardyńska 14a
02-904 Warszawa

BIURO MIEJSKIE SDPL W KATOWICACH
ul. Moniuszki 7
40-521 Katowice

Statut partii
„Chcemy partię oprzeć na trzech filarach.
Pierwszym jest zdrowe państwo.
W którym jest dokładnie rozdzielone co państwowe, a co partyjne. W którym afery, przekręty i ustawiane przetargi są patologią, a nie codziennością. W którym legitymacje partyjne, układy i znajomości nie zastępują kompetencji. Zdrowe państwo, z jasnymi regułami postępowania, sprawną, nieupartyjnioną administracją. Tylko w takim państwie - przejrzystym, bez barier, przyjaznym, z czytelnymi regułami gry - może rozwijać się demokracja, społeczeństwo obywatelskie, polska przedsiębiorczość. Takie państwo jest zaporą dla populizmów, ksenofobii, społecznych niepokojów.Trzeba je budować, minimalizując liczbę stanowisk z politycznego nadania oraz maksymalizując liczbę stanowisk obsadzanych w drodze konkursów, w których dla ludzi młodych i wykształconych, bez względu na ich poglądy polityczne, nie byłoby sztucznych barier. Chcemy znieść te bariery, chcemy uwolnić inicjatywy młodych, dla których w naszym kraju tak bardzo brakuje miejsca. Chcemy być także ich ugrupowaniem – ludzi XXI wieku, otwartych na świat, zdolnych, pracowitych i ideowych. Aby to osiągnąć tworzymy partię o wysokich standardach moralno-etycznych, której celem będzie służba publiczna, a nie zawłaszczanie państwa dla siebie i swoich kolegów.
Drugim naszym filarem jest socjaldemokracja.
Jesteśmy socjaldemokracją. Nasze powinności widzimy w stuletniej tradycji europejskiej socjaldemokracji, która szanowała publiczny grosz, nie obiecywała gruszek na wierzbie, ale zawsze, w miarę możliwości, wspierała tych, którzy tego wsparcia potrzebowali. My też potrafimy dobrze liczyć. Ale wiemy, że nawet w tej trudnej sytuacji polskiego budżetu, są priorytety, które muszą być zrealizowane. W Polsce nie może być głodnych ludzi. W Polsce nie może być ludzi bez dachu nad głową. W Polsce nie może być barier edukacyjnych, które zamykałyby zdolnej młodzieży, pochodzącej z mniej zasobnych rodzin drogę awansu. Uważamy, że na realizację tych priorytetów pieniądze musza się znaleźć. To nasza powinność – polskie dzieci powinny być dobrze wykształcone, by mogły dawać sobie radę w życiu, w kraju, w Europie, na całym świecie. Za jedno z naszych głównych zadań uznajemy ochronę praw pracowniczych, zwłaszcza prawo do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków pracy oraz przeciwdziałanie wszelkim formom wyzysku. Sprawiedliwy podział produktu krajowego, w myśl zasady solidarności społecznej uznajemy za filar państwa. Związki zawodowe uważamy za swoich sojuszników. Usuwanie barier na drodze rozwoju przedsiębiorczości za jeden ze swoich celów. Pamiętamy też o innych żelaznych zasadach europejskiej lewicy. Państwo neutralne światopoglądowo, prawa kobiet, równy status kobiet i mężczyzn, szacunek i akceptacja dla mniejszości, wsparcie dla kultury narodowej – te wszystkie kanony współczesnych państw Europy Zachodniej nie są w Polsce przestrzegane. My w tych sprawach będziemy konsekwentni.
Tym bardziej, że trzecim naszym filarem jest Europa.

Europa jest naszą wielką szansą. Dziś w modzie jest straszenie Polaków Unią Europejską. To samobójcza i szkodliwa dla Polski taktyka. Nie bójmy się Unii. By jak najlepiej reprezentować interesy Polski w zjednoczonej Europie trzeba aktywnie brać udział w jej życiu, wychodzić z inicjatywami, propozycjami. Narzucać własne punkty widzenia. A nie zamykać się w czterech ścianach, zawsze odpowiadając „nie”. Taki jest nasz pomysł na Europę. I na Polskę, która powinna być jednym z wiodących europejskich liderów, a nie wiecznie niezadowolonym maruderem.Dobre państwo, socjaldemokratyczne wartości, europejskie otwarcie – te trzy zadania muszą być zrealizowane, jeżeli Polacy chcą wyrwać się ku lepszemu. „
Marek Borowski
Urodził się 4.01.1946 r. w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Klementa Gottwalda (obecnie im. Stanisława Staszica) na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Ukończył wydział handlu zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze. Działał w Związku Młodzieży Socjalistycznej, Zrzeszeniu Studentów Polskich i Akademickim Związku Sportowym.W latach 1967-68 był prezesem Akademickiego Związku Sportowego na SGPiS oraz kapitanem uczelnianej reprezentacji siatkówki.W marcu 1968 r. organizował protesty studentów przeciwko policyjnym metodom ówczesnej władzy, w wyniku czego został usunięty z PZPR i ukarany na uczelni naganą z ostrzeżeniem.Równocześnie odmówiono mu kontynuowania kariery naukowej na SGPiS oraz zastosowano sankcje w postaci zakazu pracy w handlu zagranicznym i wyjazdów zagranicę. W tej sytuacji po ukończeniu studiów w 1968 r. skorzystał z możliwości zatrudnienia w Domach Towarowych "Centrum", gdzie zaczynał pracę od zwykłego sprzedawcy w Domu Towarowym "Junior", a skończył w 1982 r. jako główny specjalista ds. Ekonomicznych. Następnie w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego jako zastępca, a później dyrektor departamentu ekonomicznego reprezentował resort m.in. w pracach nad reformą ekonomiczną prowadzonych najpierw przez prof. Władysława Bakę, a później prof. Zdzisława Sadowskiego. Od października 1989 r. do lipca 1991 r. wiceminister rynku wewnętrznego w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, nadzorujący m.in. prywatyzację handlu i turystykę. W tym okresie współpracował we wdrażaniu reformy gospodarczej z zespołem wicepremiera Leszka Balcerowicza. Od października 1991 r. poseł na Sejm, początkowo członek Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Od października 1993 r. do lutego 1994 r. wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów, w latach 1995 - 96 Szef Urzędu Rady Ministrów, a od lutego 1996 r. do października 2001 r. wicemarszałek Sejmu. Od października 2001 r. marszałek Sejmu IV kadencji. Przynależność partyjna: 1967-68 i 1975-90 w PZPR, bez funkcji. W 1989 r. wstąpił do tzw. Ruchu 8 Lipca (reformatorskiej grupy w PZPR). Od 1990 r. członek - założyciel Socjaldemokracji RP, a po jej rozwiązaniu w 1999 r. członek SLD. 26 marca 2004 r. Jeden z założycieli Socjaldemokracji Polskiej - nowej partii polskiej lewicy.
Założyciele SdPl
Romuald AJCHLER - poseł ;Marek BALICKI - senator ;Jolanta BANACH - poseł ;Anna BAŃKOWSKA – poseł ;Maria BERNY – senator ;Marek BOROWSKI – poseł ;Jan BYRA – poseł ;Andrzej CELIŃSKI – poseł ;Barbara CIRUK – poseł ;Wojciech FILEMONOWICZ ;Grzegorz GRUSZKA – poseł ;Stanisław JANAS – poseł ;Zdzisława JANOWSKA – senator ;Michał KACZMAREK – poseł ;Zdzisław KAŁAMAGA – poseł ;Jacek KASPRZYK – poseł ;Arkadiusz KASZNIA – poseł ;Mirosława KĄTNA – poseł ;Antoni KOBIELUSZ – poseł ;Jerzy KULEJ – poseł ;Bogdan LEWANDOWSKI – poseł ;Grzegorz LIPOWSKI – senator ;Marian MARCZEWSKI – poseł; Jerzy MŁYNARCZYK – poseł ;Tomasz NAŁĘCZ – poseł ;Włodzimierz NIEPORĘT – radny ;Roman NOWICKI ;Marek OLEWIŃSKI – poseł ;Agnieszka PASTERNAK – poseł ;Czesław POGODA – poseł ;Maria POTĘPA – poseł ;Sylwia PUSZ – poseł ;Maciej RAKOWSKI ;Elżbieta ROMERO – poseł ;Izabella SIERAKOWSKA – poseł ;Joanna SOSNOWSKA – poseł ;Cezary STRYJAK – poseł ;Maciej STRYJECKI ;Jerzy SUCHAŃSKI – senator ;Karol SZWARC ;Michał SYSKA ;Władysław SZKOP – poseł ;Jan SZTWIERTNIA – poseł ;Krzysztof SZYDŁOWSKI – senator ;Jerzy TEICHMANN ;Edward WOJTALIK – poseł ;Małgorzata WINIARCZYK- KOSSAKOWSKA - poseł

Unia Pracy
ADRES
Biuro Krajowe UP
ul. Nowogrodzka 4,
00-513 Warszawa
Statut partii
I. PRACA I ROZWÓJ
1. Walka o pracę
2. Praca godna i bezpieczna
3. Orientacja na eksport
4. Długookresowy program budownictwa mieszkaniowego
5. Rozwój infrastruktury gospodarczej i inwestycji ekologicznych
6. Wiedza jako podstawa rozwoju; gospodarka dualna
7. Priorytet dla małych i średnich przedsiębiorstw
8. Rozwój wsi; ograniczanie ukrytego bezrobocia rolników
9. Reprywatyzacja - nie; racjonalna prywatyzacja - tak
10. Miejsce sektora publicznego
11. Polityka podatkowa
12. Polityka budżetowa
II. SPRAWIEDLIWOŚĆ I RÓWNE SZANSE
1. Edukacja przede wszystkim
2. Szkolnictwo wyższe
3. Opieka zdrowotna
4. Przeciwdziałanie ubóstwu i drastycznym nierównościom
5. Życie bez barier - nie tylko dla silnych i zdrowych
6. Młodym - jak najlepszy start; starszym - godne i aktywne życie
7. O równe szanse kobiet
8. Kultura dla wszystkich
9. Wolność obywateli, neutralność światopoglądowa państwa
10. Państwo – sprawne, uczciwe, bezpieczne
11.Samorządy - tak; lokalne kliki – nie
12.Partnerstwo państwa i organizacji pozarządowych
Parlamentarzyści UP
poseł Andrzej Aumiller;poseł Barbara Błońska-Fajfrowska;poseł Bronisław Dankowski;poseł Józef Głowa;poseł Hanna Gucwińska;poseł Marian Janicki;poseł Izabela Jaruga-Nowacka ;poseł Ewa Kralkowska;poseł Józef Kubica;senator Marian Lewicki ;poseł Jerzy Mller;senator Grzegorz Andrzej Niski;poseł Jan Orkisz;poseł Alfred Owoc;poseł Ryszard Pojda;poseł Marek Pol;poseł Danuta Polak ;senator Andrzej Spychalski
UP a Unia Europejska
Wszystkie punkty przedstawionego przez nas programu mają aspekt europejski, choć nie wszędzie była o tym mowa. Integracja z Unią Europejską jest dla Polski szansą na odrobienie opóźnień cywilizacyjnych oraz zniwelowanie różnic w poziomach rozwoju gospodarczego. Wstąpimy przecież do nowoczesnej Europy socjalnej. Oczekujemy, że integracja z UE przyniesie naszemu państwu nowe perspektywy rozwoju społecznego i gospodarczego. W rokowaniach akcesyjnych cała nasza uwaga skupi się na kwestiach merytorycznych, a zwłaszcza na standardach socjalnych i ekologicznych oraz na czynnikach pozwalających redukować bezrobocie. Chcemy cierpliwie, trzeźwo i realistycznie analizować oferowane nam warunki przystąpienia, stawiać swoje warunki i zwracać baczną uwagę na to, by interesy polskich pracowników, rolników i konsumentów nie były naruszone, by integracja nie odbyła się kosztem warstw mniej zamożnych.Świadomi tego, że przystąpienie Polski do Unii musi uzyskać aprobatę społeczną wyrażoną w referendum, uważamy, że dla uzyskania takiej aprobaty konieczne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, rola i miejsce Polski w Europie powodują, że niewyobrażalne byłoby odroczenie przyjęcia Polski do UE w stosunku do innych państw kandydujących. Po drugie, Polska nie może zostać członkiem „drugiej kategorii”, nie korzystającym ze wszystkich uprawnień, a zobowiązanym do wykonywania wszystkich obowiązków. Po trzecie wreszcie, jednoznaczny musi być rachunek strat i korzyści, rachunek, który w okresie stowarzyszenia wykazuje, jak dotąd, większe korzyści dla naszych partnerów niż dla Polski.Do czasu wstąpienia do UE gospodarka polska musi być odpowiednio wzmocniona, przygotowana i zdolna do rozumnego sterowania własnym rozwojem. Polskie społeczeństwo musi przynajmniej złagodzić najostrzejsze napięcia w nim występujące, skuteczniej korzystać z dostępnych instytucji dialogu społecznego. Okres ten należy intensywnie wykorzystać do unowocześnienia struktur gospodarczych, restrukturyzacji rolnictwa, zwiększenia zdolności eksportowej i poprawy równowagi zewnętrznej. Integracja z UE nie może być pretekstem dla importu bezrobocia z Europy Zachodniej do Polski. Przyszły rząd powinien podjąć pilne negocjacje z Unią Europejską w celu umożliwienia Polsce podjęcia aktywnej polityki gospodarczej, zmierzającej do przywrócenia równowagi na rynku pracy i równowagi w handlu zagranicznym.Zacieśniając więzi ekonomiczne już teraz – w okresie przedakcesyjnym - nawiązujemy bliższe kontakty społeczne i kulturalne, torujemy drogę bezpośrednim ludzkim kontaktom Polaków z pozostałymi Europejczykami. Jesteśmy pewni, że będą one wzajemnie inspirujące i pożyteczne. Nie boimy się zdominowania, nie mamy kompleksu niższości, jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia.
Rada Krajowa
Aumiller Andrzej;Bereźnicki Andrzej;Bernasińska WiesławaBiduś Kazimierz;Bilik Lucjusz;Błońska-Fajfrowska Barbara;Bukowski Kazimierz;Czajczyński Stanisław;Czapnik Grażyna;Długosz Stanisław;Domżol-Żmijewska Grażyna;Dybkowska Barbara;Dziewanowski Krzysztof;Dziuro Artur;Fiksa Józef;Filipowicz Waldemar;Gierek Adam;Gralikowski Krzysztof;Gruszczyński Janusz;Gurban Ryszard;Gut Antoni;Hanusz Mirosław;Hermanowicz Jadwiga (z ramienia Federacji Młodych);Horonziak Arkadiusz;Janicki Marian;Jaruga-Nowacka Izabela;Jaśkiewicz Zbigniew;Kosno Zofia;Kowalski Kazimierz;Kowalski Roman;Kralkowska Ewa;Krystowski Krzysztof;Kubica Józef;Kwater Krzysztof;Lacher Ryszard;Lech Teodor;Lewicki Marian;Lus Jan;Łężak Andrzej;Małachowski Jerzy;Matyszkiewicz Grzegorz;Michałowski Stanisław;Morzycki Bartłomiej;Mller Jerzy;Nałęcz Wiesław;Niewiadomski Andrzej;Niski Andrzej;Ochociński Marian;Orkisz Jan;Owsiak Jan;Pastuszek Andrzej;Pietrowski Andrzej;Pojda Ryszard;Pol Marek;Polak Danuta;Poniatowski Marek;Procki Marek;Punda Michał;Rokita Robert;Rysiak Jolanta;Sieczkowski Maciej;Siła-Nowicki Piotr (z ramienia Federacji Młodych);Skowron Jan;Sławiński Zenon;Sochacki Jerzy;Spychalski Andrzej;Sustik Dariusz;Suwalski Wiesław;Szczęsny Sławomir;Tarasiński Jarosław;Turski Jan;Tyrański Henryk;Waliszewski Andrzej;Wawrzyniak Tadeusz;Wiecheć Krzysztof;Witkowski Waldemar;Zakrzewska Elżbieta;Zaręba Krzysztof

Izabela Jaruga-Nowacka
Izabela Jaruga-Nowacka została 24 kwietnia 2004 roku wybrana przez X Kongres nową przewodniczącą Unii Pracy. Zastąpiła Marka Pola, który kierował Unią przez 6 lat. Podczas Kongresu Krajowego partii na Jarugę głosowało 175 osób, przeciwko było 166."Jestem feministką" - mówi o sobie Jaruga-Nowacka. Jest znana ze swojej działalności na rzecz równouprawnienia kobiet w pracy i życiu publicznym. Jednak - jak podkreśla - nie walczy o specjalne przywileje dla kobiet, tylko o uzyskanie równych praw dla obu płci. Pierwsza minister-pełnomocnik rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn jest orędowniczką nowelizacji ustawy antyaborcyjnej i wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. Opowiada się też za refundowaniem środków antykoncepcyjnych przez budżet państwa i za legalizacją związków partnerskich osób tej samej płci.Jej działalność często spotyka się z krytyką Kościoła i środowisk konserwatywnych. Sama o sobie mówiła dla "Gazety Wyborczej" w 1997 roku: "Jestem osobą wierzącą. Nie namawiam nikogo do przerywania ciąży. Nie jestem też jednak hipokrytką, która ignoruje doniesienia o porzuconych martwych noworodkach".Izabela Walentyna Jaruga-Nowacka urodziła się w Gdańsku 23 sierpnia 1950 roku. Skończyła etnografię na Uniwersytecie Warszawskim. Wiele lat pracowała w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego oraz w Instytucie Krajów Socjalistycznych Polskiej Akademii Nauk. Zajmowała się ludami Dalekiego Wschodu, jej specjalnością była Mongolia. Jak cytuje Jarugę-Nowacką "Gazeta Wyborcza" - to właśnie "znajomość wielu kultur nauczyła ją tolerancji".W PRL nie należała do żadnych organizacji politycznych. W 1991 została przewodniczącą Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich. Była współzałożycielką, a następnie wiceszefową Unii Pracy. W latach 1993-97 posłanka Unii Pracy. W Sejmie II kadencji jako jedna z dwóch posłanek weszła w skład delegacji Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.W ostatnich wyborach parlamentarnych startowała pod hasłem "Po pierwsze człowiek". W Sejmie forsowała ustawy korzystne dla kobiet - między innymi ustawę o równym statusie kobiet i mężczyzn. W rządzie Leszka Millera piastuje funkcję pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. Mieszka w Warszawie, ma męża gdańszczanina Jerzego Pawła, matematyka i dwie dorosłe córki - Barbarę i Katarzynę."Unia Pracy chce być partią niezależną, partią wyrazistą" - powiedziała dziennikarzom Izabela Jaruga-Nowacka. Zapowiedziała ona, że celem Unii będzie pokazanie "wyrazistości programowej". Zdecydowanie odrzuciła pomysł Janusza Lisaka, który zgłosił projekt uchwały wzywający UP do połączenia się z Socjaldemokracją Polską Marka Borowskiego. "Nie wydaje się, by w tej chwili była możliwa jakakolwiek uchwała popierająca jakąkolwiek koalicję" - oświadczyła nowa szefowa. Podkreśliła też, że 2 maja wygasa koalicja rządowa z SLD.Nowa przewodnicząca zapowiedziała, że UP obierze teraz "kurs na lewo". "To znaczy, że będą nas cieszyć nie tyle reakcje rynków finansowych, ewentualne układy z biskupami, z biznesami, tylko będzie nas cieszyć taka polityka, z której będą zadowoleni zwykli ludzie" - wyjaśniła. Jak powiedziała, celem Unii Pracy jest zdobycie poparcia na poziomie 16 proc.

Polskie Stronnictwo Ludowe
ADRES
Biuro Prasowe PSL
ul. Grzybowska 4, 00-131 Warszwa

Statut
1. PSL jest ogólnonarodową partią polityczną, wyrosłą z chlubnych tradycji Ruchu Ludowego, dążącą do urzeczywistnienia swego programu dla dobra Narodu i Państwa Polskiego.
2.Celem PSL jest:
a) zapewnienie bezpieczeństwa i siły Polski oraz jej suwerenności politycznej i gospodarczej dla uzyskania i utrzymania trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz dostatniego bytu jego obywateli;
b) zdobycie i utrzymanie równoprawnej pozycji społecznej i materialnej wsi w społeczeństwie polskim;
c.zachowanie pełnej demokracji politycznej, ekonomicznej i społecznej, poszanowanie i obrona praw do rozwoju i godnego życia dla wszystkich obywateli państwa polskiego
3.Do urzeczywistnienia swego programu, PSL dążyć będzie przez:
a) organizowanie do pracy politycznej, społecznej, gospodarczej, oświatowej i kulturalnej mieszkańców wsi oraz wszystkich tych, którzy uznają za swój, program PSL i w urzeczywistnieniu jego widzą dobro Narodu i Państwa Polskiego;
b) szerzenie wiedzy o założeniach ideologicznych i programie PSL w całym społeczeństwie polskim;
c) udział przedstawicieli PSL w organach państwowych, samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz w organizacjach społecznych, gospodarczych, kulturalnych i sportowych;
d.podejmowanie inicjatyw i publicznych wystąpień, które zmierzają do urzeczywistnienia programu PSL.

WŁADZE


PREZES POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO

Janusz Wojciechowski
Urodzony 6 grudnia 1954 r. w Rawie Mazowieckiej.Zamieszkały w Rawie Mazowieckiej.Żonaty, dwóch synów. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w 1977r.W latach 1977 - 1980 aplikacja prokuratorska i służba wojskowa.W latach 1980 - 93 pracował w wymiarze sprawiedliwości jako sędzia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach i Sądu Apelacyjnego w Warszawie.W latach 1990 - 93 członek Krajowej Rady Sądownictwa.W 1993 r. wybrany na posła do Sejmu RP z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.W latach 1994 - 1995 Podsekretarz Stanu w Urzędzie Rady Ministrów, odpowiedzialny za działalność legislacyjną Rządu.W czerwcu 1995 r. wybrany na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na sześcioletnią kadencję, którą pełnił do lipca 2001 r.W Wyborach parlamentarnych w 2001 r., ponownie zostaje posłem na Sejm RP, z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.W tymże roku, Sejm powierzył mu funkcję Wicemarszałka, którą pełnił do czerwca 2004 r.16 marca 2004 r., podczas VIII Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego został wybrany na Prezesa PSL.W wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał ponad 28 tys. głosów i uzyskał mandat deputowanego z okręgu Łódzkiego. 23 lipca 2004 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego z ramienia największego ugrupowania w PE - Europejskiej Partii Ludowej-Europejscy Demokraci (EPL-ED).Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego i artykułów o tematyce społeczno-prawnej
PSL a Unia Europejska
Polskie Stronnictwo Ludowe uznaje obecność Polski w Unii Europejskiej za fakt oczywisty i nieodwracalny. Polacy, tak jak i inne narody europejskie byli podzieleni w kwestii członkostwa w UE, linia podziału przebiegała też przez PSL, ale naród podjął już suwerenną decyzję. Jesteśmy w Unii i teraz wielkim wyzwaniem jest jak najlepsze wykorzystanie naszego członkostwa. Unia Europejska po jej rozszerzeniu podlega procesowi przemian. Naszym zdaniem nie powinny one mieć gwałtownego przebiegu, nie powinny być sztucznie przyśpieszane. Opowiadamy się za Unią Europejską jako Europą Ojczyzn, jako Unią właśnie, a nie ścisłą federacją. Nie popieramy idei federalistycznej, która prowadzi do zaniku suwerenności państw członkowskich i powstania superpaństwa europejskiego. Tym bardziej sprzeciwiamy się Unii zdominowanej przez najsilniejsze państwa, Francję i Niemcy. Siła głosu w Unii musi zależeć od wielkości poszczególnych państw, ale nie może to być czynnik rozstrzygający, Unia nie może przekształcić się w federację, w której wielcy i silni dyktują warunki mniejszym i słabszym. Jesteśmy temu przeciwni, gdyż jest to koncepcja niebezpieczna dla przyszłości Europy. Unia Europejska może się integrować i rozwijać wtedy, gdy będzie związkiem równych partnerów, szanujących się nawzajem. Jest ostatnio i w najbliższym czasie wiele będzie w Europie dyskusji na temat Konstytucji Unii Europejskiej. Uznajemy potrzebę ustanowienia konstytucji UE, gdyż obecnie trudno poruszać się w gąszczu traktatów określających jej ustrój. Projektowana Konstytucja UE, pochopnie parafowana przez premiera Marka Belkę, zmniejsza wpływy Polski w Unii. Prowadzi też do niebezpiecznej dominacji najsilniejszych państw unijnych. Taka Konstytucja, nie zawierająca ponadto odwołania się do wartości chrześcijańskich, nie jest dobra ani dla Europy, ani dla Polski. PSL domaga się ogólnonarodowego referendum w sprawie Konstytucji i o ile treść projektu nie ulegnie zmianie, będzie wzywać do jej odrzucenia. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią ogólnonarodową, jednak jako partia wyrosła z polskiej wsi i mająca silne poparcie polskich rolników, do spraw wsi i rolnictwa przywiązuje szczególną wagę. PSL w okresie swej obecności w koalicji rządowej w latach 2001-2003, gdy ministrem rolnictwa był Jarosław Kalinowski, walczyło konsekwentnie o jak najlepsze warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W zasadzie tylko w obszarze rolnictwa Polska poprawiła skutecznie warunki członkostwa, które dzięki stanowczej postawie negocjacyjnej stały się lepsze niż wcześniej proponowane przez Unię, szczególnie jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie. Należy jedynie żałować, że efekty negocjacyjne w dziedzinie rolnictwa zostały osłabione przez wyrażenie w traktacie akcesyjny zgody na jednostronne odstępowanie przez Unię od warunków członkostwa w kierunku niekorzystnym dla Polski. W pierwszych latach swego członkostwa w UE Polska powinna też intensywnie działać na rzecz wcześniejszego odblokowania przez kraje unijne możliwości zatrudniania obywateli Polski. Możliwość swobodnej pracy w krajach UE była dla Polaków jednym z istotnych czynników zaakceptowania w referendum wejścia do UE. Tymczasem w większości krajów unijnych Polska natrafia na rozmaite bariery, utrudniające zatrudnienie naszych obywateli. Niezbędny jest nacisk polityczny, czyniony w ramach unijnej dyplomacji, aby Polacy mogli swobodnie pracować w Unii. Oczywiście nie jest to cel główny, tym bowiem jest zapewnieniem Polakom miejsc pracy w kraju, tym niemniej, zanim Polska skutecznie rozwiąże problemy bezrobocia, możliwość pracy za granicą jest ważnym czynnikiem łagodzenia bezrobocia i związanych z tym napięć.

Parlamentarzyści
POSŁOWIE
Balcerowski Tadeusz ;Borawski Edmund;Bratkowski Arkadiusz;Bujak Bolesław;Bugaj Leszek ;Bury Jan;Cieślak Czesław ;Deptuła Zbigniew;Dutka Bronisław;Dziuba Maria ;Gajda Tadeusz ;Gruszka Józef;Grzyb Andrzej;Kalemba Stanisław;Kalinowski Jarosław;Kalinowski Stanisław ;Kasprzak Mieczysław;Kłopotek Eugeniusz;Komorowski Zbigniew ;Kubik Jan;Kwaśniewska Dorota ;Mioduszewski Józef;Nowak Stefan;Ozga Krystyna ;Pawlak Mirosław ;Pawlak Waldemar ;Piechociński Janusz Polański Tadeusz ;Samborski Tadeusz;Sawicki Marek ;Sosnowski Zbigniew ;Stanibuła Ryszard ;Stefaniuk Franciszek Jerzy;Szczepańczyk Józef ;Świętochowski Leszek ;Woda Wiesław ;Wesołowski Marian ;Zarzycki Wojciech;Zych Józef;Żelichowski Stanisław
SENATOROWIE
Borkowski Krzysztof Wawrzyniec ;Podkański Lesław Paweł ;Smorawiński Jerzy Kazimierz ;Stokłosa Henryk Tadeusz


Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
ADRES
ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35
00-513 Warszawa
Statut
KPEiR w swej działalności kieruje się takimi głównymi wartościami jak: sprawiedliwość społeczna ;ochrona praw nabytych, poszanowanie godności człowieka ;tolerancja światopoglądowa, humanizm skromność, uczciwość.
Nadrzędny cel KPEiR to: obrona ludzi starszych, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych samotnie wychowujących dzieci, ochrona przed obniżaniem poziomu życia i degradacja społeczną.
Program KPEiR zakłada realizację zasady sprawiedliwości społecznej w szczególności poprzez: równe traktowanie ludzi niezależnie od ich pochodzenia społecznego, prawo do godnego życia zabezpieczenia minimum socjalnego, prawo do pracy, prawo do godnej starości, prawo do obrony podstaw materialnej egzystencji emerytów i rencistów.
Podstawowe zadania Partii w okresie przebudowy ustrojowej to: rozwijanie demokracji i swobód obywatelskich ,budowanie państwa prawa i wolności obywatelskich, przebudowa sfery ekonomicznej , opartej na społecznej gospodarce rynkowej.
KPEiR opowiada się za: pluralistycznym układem politycznym, uruchomieniem procesu lustracji osób, pretendujących do stanowisk politycznych w państwie, pełną swobodą wyrażania poglądów bez cenzury politycznej , państwem praworządnym, gwarantującym pełne bezpieczeństwo obywateli, polityką zagraniczną zorientowaną na umacnianie pokoju, niepodległości i suwerenności Polski dobrosąsiedzkie stosunki z innymi państwami, konstruktywną współpracę z innymi partiami politycznymi, organizacjami społecznymi, kobiecymi, młodzieżowymi, związkami zawodowymi, na zasadzie poszanowania tożsamości każdej ze stron.
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów popiera społeczną naukę Kościoła.
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów domaga się: trwałego i nienaruszalnego prawa do pełnego bezpieczeństwa socjalnego emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych matek samotnie wychowujących dzieci, przywrócenia emerytom i rencistom pełnych praw do pracy zarobkowej bez żadnych ograniczeń i restrykcji finansowych, faktycznego uznania., że emerytura nie jest zasiłkiem starczym wypłacanym z łaski rządu, lecz prawem emeryta z tytułu opłacania składek na Z U S w latach aktywności zawodowej, takiej reformy ubezpieczeń społecznych, która nie uszczupli realnych dochodów obecnych emerytów i rencistów oraz zapewni korzyści ze wzrostu gospodarczego, zapewnienia, aby system emerytalny był jasny, prosty i zrozumiały, a zasady obliczania przyszłej emerytury - stałe. czytelne i przewidywalne, oddzielenia funduszy Z U S i funduszy emerytalnych od budżetu państwa, zasilenia funduszy Z U S 30% wpływami z prywatyzacji majątku państwowego, zniesienia podatku dochodowego od rent i emerytur na poziomie minimum socjalnego, równomiernego rozłożenia kosztów transformacji ustrojowej /społeczno gospodarczej/ na wszystkie warstwy i grupy społeczne, kompleksowej i przyspieszonej reformy ochrony zdrowia, zapewniającej wszystkim bezpłatne podstawowe świadczenia medyczne, zwiększenia roli państwa w przeciwdziałaniu bezrobociu i bezdomności, zapewnienia rodzinom polskim dostępu do własnego mieszkania, zmiany aktów prawnych uchwalonych w okresie od 1989r, którymi rażąco obniżono stopę życiową emerytów i rencistów, ustawowej rekonstrukcji Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych poprzez przekształcenie jej w Komisję Czterostronną i zapewnienie przedstawicielom środowiska emerytów i rencistów odpowiedniego udziału w jej składzie, ustawowego uregulowania prawa do odszkodowań za przymusową pracę obywateli polskich w okresie II wojny światowej na rzecz Niemiec /KPEiR wystąpi do Prezydenta RP z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, zobowiązującej rząd polski do uzyskania od RFN odszkodowań dla obywateli polskich za pracę przymusową/.
KPEiR opowiada się za gospodarką rynkową, nastawioną na zaspakajanie potrzeb społecznych. Polityka gospodarcza powinna zapewniać: trwały , zrównoważony wzrost gospodarczy, m.in. poprzez konkurencyjność polskich towarów i usług, obniżenie inflacji do przeciętnego poziomu w krajach Unii Europejskiej, zmniejszenie deficytu budżetowego, stopniowe zmniejszanie długu publicznego, zmniejszanie ujemnego salda obrotów bieżących z zagranicą, ograniczanie działalności monopoli, wspieranie inicjatyw gospodarczych mających na celu wzrost zatrudnienia, równe traktowanie podmiotów gospodarczych bez względu na przynależność sektorową /państwowych, spółdzielczych, prywatnych.
Warunkiem wzrostu gospodarczego jest prywatyzacja, konkurencja, wzrost obrotów z zagranicą, rozwój nauki i oświaty. Niezbędne jest zwiększanie wydatków budżetowych na naukę, oświatę, służbę zdrowia, kulturę, obronność oraz inwestycji krajowych i zagranicznych. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa powinna iść w kierunku tworzenia silnych ekonomicznie gospodarstw, stosujących nowoczesne metody produkcji, zdolnych do konkurencji z rolnictwem krajów Unii Europejskiej w związku z przyszłym członkostwem Polski w jej strukturach. W polityce prorodzinnej szczególne znaczenie powinno mieć zapewnienie rodzinie mieszkania. Państwo powinno udzielać pomocy grupom społecznym najsłabszym ekonomicznie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych wspierając budownictwo mieszkaniowe, którego rozwój powinien przyczyniać się również do ograniczania bezrobocia i rozwoju innych dziedzin gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw.
Władze
Przewodniczący KPEiR-Mamiński Tomasz
Wiceprzewodniczący RN KPEiR-Krajewski Maciej, Kiselka Andrzej ,Pałka Andrzej
Sekretarz Generalny RN-Andrzej Moskwa
Zastępca Sekretarza Generalnego RN-Stanisław Adamski
Skarbnik RN-Tadeusz Staniewski

KPEiR a Unia Europejska
KPEiR popiera szybkie wejście Polski do NA TO i Unii Europejskiej oraz opowiada się za jak najlepszym i stosunkami politycznymi i gospodarczymi ze wszystkimi sąsiadującymi państwami.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 31 minut