profil

Powłoki Ziemi.

poleca 85% 447 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Ziemia

Atmosfera, powłoka gazowa otaczająca planety, księżyce lub zewnętrzne warstwy gwiazdy. W Układzie Słonecznym posiadają ją wszystkie planety. Z wyjątkiem Ziemi i Marsa jest ona nieprzezroczysta dla promieniowania widzialnego.

Litosfera, najbardziej zewnętrzna powłoka kuli ziemskiej obejmująca skorupę ziemską oraz warstwę perydotytową. Grubość litosfery waha się od 60 km na obszarach zajętych przez oceany (litosfera oceaniczna) do 100-120 km na obszarach zajętych przez bloki kontynentalne (litosfera kontynentalna).

Zbudowana jest z różnorodnych skał występujących w stałym stanie skupienia, z wyjątkiem lokalnych ognisk magmowych i utworów wulkanicznych, co powoduje, że litosfera jest strukturą sztywną, o dużej wytrzymałości, pękającą pod wpływem nacisku (nie ulega odkształceniom plastycznym).

Biosfera, żywa powłoka ziemi wraz ze środowiskiem życia organizmów, obejmująca powierzchniową warstwę skorupy ziemskiej (litosfera), wszystkie wody (hydrosfera) i dolne warstwy atmosfery (troposfera).
Granice biosfery nie są jednoznacznie określne, większość organizmów żyje do około 100m. wys. w atmosferze, 150m. w głąb wody i 3m w głąb gleby. Zasięgi maksymalne są osiągane przez utajone formy życia tj. nasiona, zarodniki, które można spotkać do kilkunastu kilometrów wysokości.

Dla prognozowania przyszłości kuli ziemskiej ma znaczenie ocena produktywności biosfery oraz bilansowanie jej zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.
Hydrosfera, powłoka wodna Ziemi, obejmująca wody podziemne, wody powierzchniowe z rzekami, jeziorami, lodowcami, oceany i morza oraz parę wodną w atmosferze. Ogólna ilość wody w hydrosferze szacowana jest na 1370 mln km3.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta