profil

Omów budowę atmosfery jako zewnętrznej powłoki kuli ziemskiej.

poleca 85% 239 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
budowa atmosfery budowa atmosfery

Atmosfera składa się z mieszaniny gazów zwanej powietrzem oraz z drobnych cząstek stałych i ciekłych tzw. aerozoli. Stałymi składnikami powietrza są: tlen (21%), azot (78%), 1% inne gazy - argon, neon, hel, wodór. Zmienne składniki powietrza to para wodna, dwutlenek węgla, tlenek węgla, ozon.
Warstwy atmosfery:
-najbliżej ziemi - troposfera
-do 50 km - stratosfera
-termosfera lub jonosfera (powietrze jest zjonizowane), występuje tu zjawisko zorzy polarnej.
Atmosfera stanowi parasol ochronny dla życia na Ziemi. Na schyłku litosfery i hydrosfery zachodzą procesy kształtujące pogodę i klimat.

Podoba się? Tak Nie