profil

Monolog Magbeta uczyń punktem wyjścia do rozważań nad sensem życia ludzkiego.

poleca 89% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
William Szekspir

Temat sensu życia ludzkiego jest uniwersalny i ponadczasowy. Wielu poetów, autorów i filozofów mierzyło się z tym problemem od zarania dziejów.

Wnikliwie w temat ten zagłębiła się William Shakespeare w jednym z monologów "Makbeta". Makbet utracił swój sens w życiu. Dokonał mordu, najstraszliwszego czynu jakiego może się podjąć człowiek.

"Ciągle to jutro, jutro i znów jutro
Wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia
Aż do ostatniej głoski czasokresu;"

Makbet nie widzaiał dla siebie przyszłości. Świat go przytłaczał, a wciąż dające o sobie znać wyrzuty sumienia niszczyły. Utracił wiarę w sens życia : "Życie jest tylko przechodnim półcieniem,". Makbet jest pesymistą "Życie jest tylko przechodnim półcieniem,||
Nędznym aktorem, który swoją rolę". Morderstwo dokonanae na Dunkanie, a potem na innych sprawiło że jego życie było tylko nędzną egzystencją. Tym samum stało aię smutne i bezsensowne.

Innym utworem traktującym o życiu ludzkim i jego sensie jest barokowa "Krótkość żywota" Daniela Naborowskiego. Podmiot liryczny, w tym przypadku autor, rozważa zagadnienia czasu, przemijania, śmierci. Sczególne wrażenie wywołuje kunsztowna forma utworu. Każde słowo znajduje tu swoje głębokie uzasadnienie i budzi wielorakie skojarzenia. Poddany personifikacji czas jest towarzyszem człowieka. Jawi się jako niepojęta tajemnica.

"Godzina za godziną niepojęcie chodzi:
[...] Krótka rozprawa:jutro-coś dziś jest , nie bedziesz,
A żeś był, niebocszczyka imienia nabędziesz,[...]"

Przemijalność ludzkich pokoleń obrazuje wers " Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi.". Życie mija tak szybko, że aby zobrazować krótkość ludzkiej egzystencji, poeta nie wykorzystuje nawet czasu teraźniejszego. Mówi o człowieku jedynie w czasie przeszłym - "byłeś". Życie jest krótkie jak "cień, dym, wiatr". Wiersz ten obrazuje krótkość życia ludzkiego oraz niepowtarzalność czasu " Słońce więcej nie wschodzi to, które raz minie".

Renesansowy Jan Kochanowski w "Pieśni XX" za sens zycia podaje dobrą zabawę. Nie zaleca długich mądrych rozmyślań, namawia do słuchania jego pieśni. Szkoda każdej chwili na długie rozważania. Nie wiadomo co bedzie jutro - trzeba w pełni wykorzystać czas na zabawę. Trzeba chwutać dzień (carpe diem) i chwilę.

Również współcześni pisarze rozwodzą się na temat sensu życia ludzkiego. Wisława Symborska w u tworze "O śmierci bez przesady" . Wiersz ten napawa optymizmem. Pomimo nieuchronności umierania i tego, że nic nie jest tak pewne jak smierć, myśl o umieraniu nie może determinowac naszej egzystencji. nikt nie wie kiedy śmierć nadejdzie, gdyż przychodzi w najmniej odpowiednim momencie:

"W nasze rozmowy o planach na jutro
wtrąca swoje ostatnie słowo
nie na temat."

Nie ma systemu, który pomógłby ustalić kiedy i kogo spotka śmierć, jest nieprzewidywalna:

"Zajęta zabijaniem,
robi to niezdarnie,
bez systemu i wprawy.
Jakby na każdym z nas uczyła się dopiero."

Nie możemy jednak ciągle czekać na śmierć, powinniśmy wykorzystywać każdą chwilę naszego życia i cieszyć się każdym momentem. Pomimo wojen, klęsk, ludzie nadalsię rodzą, śmierś istnieje, ale nie zwycięży życia: "Serca stukają w jajkach. || Rosną szkielety niemowląt." Pierwsze cztery części sę ponure i pełne grozy. W pozostałych poetka pokazuje, że życie trwa i będzie trwało pomimo ingerencji śmierci. I to jest właśnie sens życia. Nie dać się śmierci...

Jak wynika z przytoczonych przeze mnie przykładów temat sensu życia ludzkiego jest uniwersalny i ponadczasowy. Wielu poetów i twórców na przełaomie wielu epok bardzo często się do niego odwoływało. Jedni za sens życia uważali siłę motywującą do dalszej egzystencji, inni walczyli ze smiercią.


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty