profil

Ignacy Krasicki - ciekawostki - wypunktowana biografia

poleca 82% 2023 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Ignacy Krasicki

- Polski poeta, prozaik, dramatopisarz, publicysta
- Urodził się w Dubiecku nad Sanem w rodzinie mającej tytuł hrabiów Świętego Cesarstwa Rzymskiego.
- Był świetnie wykształcony i tak jak jego bracia obrał stan duchowny.
- Był spokrewniony z najświetniejszymi rodami Rzeczypospolitej
- Uczył się w kolegium jezuickim we Lwowie i w seminarium duchownym w Warszawie
- Jako młody ksiądz spędził dwa lata na studiach w Rzymie. Po powrocie zostaje sekretarzem prymasa i zaprzyjaźnia się z młodym Poniatowskim - przyszłym królem.
- Pod koniec życia został arcybiskupem gnieźnieńskim.
- Współautorem Monitora, najważniejszego wówczas czasopisma społeczno-politycznego
- Był zwolennikiem klasycyzmu i racjonalizmu
- Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim
- Uczestnik tzw. obiadów czwartkowych, gromadzących elitę kulturalną na dworze.
- Wśród jego podróży obok wyjazdu do Paryża w czasie konfederacji barskiej, częstymi staną się teraz wyjazdy do Berlina, Poczdamu, Sans – Souci
- Wybitny reprezentant polskiego klasycyzmu zadebiutował strofą - hymnem Święta miłości kochanej ojczyzny. Miał wówczas około czterdziestu lat. Był to więc późny debiut, który przyniósł przecież niezwykły sukces tej strofy, stanowiącej fragment pieśni IX poematu heroikomicznego Myszeida. Strofa ta przez długie lata będzie pełniła rolę hymnu narodowego.
- Krasicki mieszkał tu w apartamencie niegdyś Woltera. W żartobliwym heroicum o zwaśnionych zakonnikach realizuje X.B.W. oświeceniową konwencję gatunku. Edycja tekstu stała się nieomal skandalem obyczajowym.
- pisał Listy o ogrodach i artykuły do własnej gazety \"Co Tydzień\"
- Został odznaczony Orderem Orła Białego, św. Stanisława i medalem honorowym z dewizą \"Dignum laude virum musa vetat mori\"
- Ważniejsze dzieła Krasickiego zyskały europejską sławę; zostały przetłumaczone na wiele języków europejskich - łaciński, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, czeski, chorwacki, słoweński, węgierski.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata