profil

Dlaczego Konstytucja 3 Maja zajmuje ważne miejsce w świadomości Polaków?

poleca 83% 1909 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Niedawno zetknęłam się z tekstami dotyczącymi Konstytucji 3 maja. BYły to : "Tadeusz Rejtan"H. Rzewuskiego, "O wieku XVIII"B. Leśnoderskiego, "Konstytucja 3 maja"J.A.Gierowskiego fragment "Historii Polski", "Konstytucja 3 maja" fragment. Po zapoznaniu się z nimi stwierdzam, że ten dokument jest rzeczą ważną dla naszego narodu.

Konstytucja 3 maja jest dla Polaków bardzo istotna, ponieważ wprowadziła istotne zmiany w organizacji najwyższych władz Rzeczypospolitej. Były to poważne zmiany dotyczące m.in. odrędnych organizacji i instytucji. Utrzymały się jednak odrębności prawne, a litewska szlachta otrzymała prawo do obsady połowy stanowisk w organach centralnych. Sejm pozostawał nadal najwyższym organem władzy. Jego działalność ulegała znacznemu usprawnieniu, ale nadal nie tracił on swego szlacheckiego charakteru. Kiedy odrzucono zasadę jednomyślności, zniesione zostało także liberum veto oraz konfederacja; teraz decydowała większość głosów. Uprawnienia senatu ograniczała konstytucja. Otrzymał on tylko prawo veta zawieszającego w stosunku do uchwał izby poselskiej. Król nie odgrywał już roli "trzeciego stanu" w sejmie. zmniejszyła się zależność sejmu od sejmików - instrukcje poselskie stały się tylko zaleceniami i utraciły dawny charakter. Co dwadzieściapięć lat miał się zbierać specjalny sejm konstytucyjny i tylko on mógł zmieniać prawa feudamentalne zawarte w konstytucji. W Polsce wprowadzono monarchię dzidziczną. Spodziewano się zmniejszyć możliwość ingerencji państw obcych w sprawy polskie. Odpowiedzialnymi przed sejmem byli odtąd ministrowie. Jednym z organów władzy wykonawczej została Straż Praw. W jej skład wchodzili: król, prymas i ministrowie oraz następca tronu i marszałek.
Po tych zmianach nastąpiło złączenie państwa polskiego z litewskim. Zlikwidowano instytucje centralne, wprowadzona została wspólność wojska i skarbu.

Tadeusz Rejtan - Polak, którego wspominamy do dziś - walczył o zachowanie Konstytucji 3 maja, tak ważnej dla Polaków oraz sprzeciwiał się podpisaniu aktu rozbiorowego, kiedy to w 1773 roku na sejmie warszawskim wszedł na salę i krzycząc, bronił swej Ojczyzny. Akt ten został podpisany, mimo "strajku" Rejtana i jego zwolenników. Nastąpiła konfederacja, a po niej zaczęły się rozbiory Polski.
Konstytucja 3 maja jest drugą na świcie, a pierwszą w Europie nowoczesną konstytucją, regulującą organizacjęwładz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. Szlachta ziemiańska pozostawała nadal stanem uprzywilejowanym, ale w nieco ograniczonej formie. Konstytucja pozbawiła szlachte prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych. Zapewniała ona także osobistą imigrantom oraz zachęcała panów do zawierania z poddanymi umów dotyczacych ich świadczeń. Umowy te nie mogły być samowolnie zmieniane. W ten oto sposób otworzona została droga do ingerencji państwa w stosunki między poddanym a panem. Sprawa chłopska była postawiona jako sprawa ogólnopaństwowa.
Myślę, że KOnstytucja 3 maja jest bardzo ważna w życiu każdego Polaka. Stanowiła ona bowiem wazny krok na drodze do państwa typu nowożytnego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata