profil

Powstanie Listopadowe i kilka pojęć z tego okresu.

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
powstanie listopadowe

Autonomia- rodzaj samostanowienia, prawa do samodzielnego rozstrzygania spraw wewnętrznych zbiorowości. Emigracja- dobrowolne opuszczenie kraju rodzimego. Emisariusz- tajny wysłannik polityczny. Kaliszanie- grupa posłów przeciwnych łamaniu konstytucji, przywódcy- bracia Niemojowscy. Manifest- uroczyste orędzie, odezwa, ogłoszenie programu lub deklaracja publiczna. Powstanie Listopadowe- 1830-1831, powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 29 XI 1830 do października 1831. Objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, część Ukrainy i Białorusi. Sprowokowane m.in. łamaniem konstytucji Królestwa z 1815 oraz represjami wobec tajnych związków i organizacji. Do wybuchu walk przyczyniły się rewolucje we Francji i Belgii oraz planowana wobec nich interwencja Rosji. Spiskowcy zdecydowali się rozpocząć powstanie od zamachu na wielkiego księcia Konstantego atakując jego rezydencję w Belwederze. Inne oddziały miały za zadanie zajęcie koszar rosyjskich i rozbrojenie znajdujących się tam żołnierzy. Na początku powstanie szło zgodnie z planem, lecz po przegranej pod Ostrołęką poniosło klęskę. Rabacja- zbrojne wystąpienie chłopów przeciw szlachcie. Rusyfikacja- narzucanie języka, kultury, wpływów rosyjskich innym narodom lub grupom etnicznym, będące przejawem polityki ich wynaradawiania. Świadomość narodowa- wspólnoty języka, terytorium, historii, tradycji i jest podstawowym elementem więzi narodowej. Uwłaszczenie- nadanie ziemi używanej na własność. Wielka Emigracja- po powstaniu listopadowym emigracja ponad 10 tys. ludzi. Wiosna Ludów- 1848-1849- zjednoczenie: włochy (+), Niemcy (-), republika: Francja (+), część Niemiec (-), konstytucja: Niemcy (+), niepodległość:Włochy (+), Węgry (+), uwłaszczenie chłopów: Niemcy (+), Węgry (+), Francja (-), powszechne prawo wyborcze Francja (+), ograniczenie absoluyzmu Włochy (+).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta