profil

Części instalacji elektrycznej, układy sieciowe

poleca 87% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

instalacja elektryczna – są to linie elektroenergetyczne, w których zastosowano przewody gołe, izolowane lub szynowe, ułożone na stałe w pomieszczeniach wraz z rozdzielnicami, tablicami, osprzętem, ochroną przeciwporażeniową oraz konstrukcjami wsporczymi, mocującymi, osłonami.

instalacja odbiorcza – to inst. elektr. znajdująca się za rozliczeniowym układem pomiarowym, służącym do rozliczenia między dostawcą a odbiorcą, a w przypadku braku układu pomiarowego za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalacje odbiorcy od strony zasilania.

obwód – to końcowy odcinek instalacji elektr. począwszy od ostatniego zabezpieczenia.
złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z izolacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem rozdzielnicy głównej.
Wlz – to linia łącząca instalacje odbiorczą ze złączem bezpośrednio lub za pośrednictwem rozdzielnicy głównej.

UKŁADY SIECIOWE
Poszczególne układy sieciowe oznacza się za pomocą symboli literowych przy czym stosuje się następującą zasadę tych oznaczeń:
-pierwsza litera oznacza związek pomiędzy układem sieci a ziemią i tak: T- oznacza bezpośrednie połączenie jednego punktu układu sieciowego z ziemią; najczęściej jest to punkt neutralny obwodu. I-wszystkie części czynne, tj. mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy są izolowane od ziemi lub jeden punkt układu sieciowego jest połączony z ziemią poprzez impedancję lub bezpiecznik iskiernikowy – uziemienie otwarte.
-druga litera oznacza związek pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi a ziemią. N-bezpośrednie połączenie podlegających ochronie części przewodzących dostępnych z uziemionym punktem układy sieciowego zazwyczaj z uziemionym punktem neutralnym. T-bezpośrednie połączenie z ziemią podlegających ochronie przewodzących części dostępnych, nie zależnie od uziemienia punktu układu sieciowego.
-następne litery oznaczają związek pomiędzy przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE. C-funkcję przewodu neutralnego i ochronnego spełnia jeden przewód zwany przewodem ochronnoneutralnym PEN. S-funkcję przewodu neutralnego i ochronnego spełniają osobne przewody, a więc przewód N i PE. C-S-w pierwszej części układu licząc od strony zasilania zastosowany jest przewód PEN, a w drugiej jest osobny przewód N i przewód PE.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata