profil

Oblicz moc jaką rozwijasz wbiegając na drugie piętro. Wymień potrzebne przyrządy, wypisz zastosowane wzory, opisz czynności jakie wykonałeś/aś - DOŚWIADCZENIE!

poleca 85% 154 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRZYRZĄDY POTRZEBNE DO WYKONANIA DOŚWIADCZENIA:
* stoper (czas odmierzany w sekundach)
* metr (wysokość odmierzana w metrach)
* waga (ciężar ciała odmierzany w kilogramach)
*kalkulator

PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA:
Na początku przygotowałam pomoce potrzebne do wykonania doświadczenia. Wbiegając na drugie piętro odmierzyłam stoperem czas, w kórym przebyłam daną trasę. Następnie dokładnie zmierzyłam metrem wysokość między parterem, a drugim piętrem po czym wyznaczyłam masę ciała.

WZORY I OBLICZENIA:
P= W/t

W = m*g*h

Dane:
m= 40kg
g = 10N/kg
h= 7m
t = 7s

Szukane:
W, P

Rozwiązanie:

W=40kg*7m*10N/kg
W=2800J
P=2800J/8s
P=350W

ODPOWIEDŹ:
Wbiegając na drugie piętro rozwijam moc 350W.

Podoba się? Tak Nie