profil

Jesteśmy uczestnikami mszy świętej.

poleca 85% 226 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna

Temat: Jesteśmy uczestnikami mszy świętej.

Wiodące cele katechetyczne:
· Poznanie sensu i sposobów świętowania niedzieli.
· Kształtowanie postawy oczekiwania na niedzielna spotkanie z Panem Jezusem.

Szczegółowe cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia ucznia):
1. Wiedza
· Uczeń rozumie że niedziela jest dniem poświęconym Panu Jezusowi.
· Uczeń pamięta wiersz „W niedzielę rano”.

2. Umiejętności
· Uczeń potrafi określić, jak należy przeżyć niedzielę.
· Uczeń potrafi recytować wiersz „W niedzielę rano”.

3. Postawy
· Uczeń chętnie bierze udział w niedzielnej Mszy św.
· Uczeń spędza świąteczny czas ze swoimi bliskimi.

Procedury osiągania celów
1. Opowiadanie.
2. Rozmowa kierowana.
3. Nauka wiersza.
4. Indywidualna praca z zeszytem.

Środki dydaktyczne
· Kalendarz, treść III przykazania, tekst modlitwy dziękczynnej, tekst wiersza, ilustracje przedstawiające różnorodne formy wypoczynku.

Ścieżki edukacyjne
· Wychowanie do życia w społeczeństwie: więzi rodzinne.


WPROWADZENIE
Modlitwa „Ojcze nasz”.
Wprowadzam uczniów w temat.
- Co to jest praca?
- Co jest pracą każdego ucznia?
- Jaki dzień w tygodniu lubicie najbardziej?
- Co robicie w niedzielę?

W każdym tygodniu jest dzień, kiedy wszyscy świętujemy. W tym dniu najważniejsze jest to, że spotykamy się z Panem Jezusem w kościele. Ten dzień – to niedziela.

Pokazuję uczniom kalendarz i objaśniam.

Te kartki oznaczają dni pracy dla dorosłych, a dla dzieci nauki w szkole. A ta kartka niedzielę, święto – dzień święty. Dzień Pana Boga. W niedzielę wypoczywamy od pracy i idziemy spotkać się z Panem Jezusem na Mszy świętej. Tak chce Bóg. To jest przykazanie, które powiedział do ludzi: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

Podnoszę do góry planszę z treścią III przykazania (załącznik nr 1).

- Co robimy w niedzielę?

PODANIE PRAWDY
Dziś opowiem wam o dniu, który dla uczniów Pana Jezusa był pierwszą niedzielą, największym świętem i dniem wielkiej radości. To był dzień, kiedy Pan Jezus po swojej śmierci wstał z grobu żywy – zmartwychwstał. Po śmierci Pana Jezusa apostołowie siedzieli w dużym pokoju, smutni. Bardzo smutni.
Wtedy Pan Jezus, żywy, radosny – stanął przed nimi i powitał ich „Pokój wam” – radość wam, cieszcie się! – Bardzo się ucieszyli, że Jezus żyje! Syn Boga jest znowu z nimi! Nie są sami.
To był dzień największej radości. Największe święto. Pierwsza niedziela dla wszystkich, którzy kochają Pana Jezusa. Od tego dnia w każdą niedzielę Pan Jezus chce spotykać się ze swoimi uczniami. Po sześciu dniach pracy i nauki (pokazuję kalendarz dni powszednie) jest przerwa na radość i świętowanie. W niedzielę spotykamy się z Panem Jezusem Zmartwychwstałym na Mszy św. (pokazuję w kalendarzu niedzielę) Pan Jezus zaprasza nas na to uroczyste spotkanie do kościoła.

POGŁĘBIENIE
Bóg chce, żeby cały ten dzień był radosny. Żebyśmy odpoczęli od pracy. Dlatego w niedzielę rodzice nie idą do pracy, a dzieci do szkoły. Niedziela – to czas na modlitwę, na Mszę św., rozrywkę, odwiedziny krewnych, znajomych, wypoczynek w kręgu rodziny.

Przedstawiam uczniom ilustracje z różnorodnymi formami wypoczynku.

- Wstańcie! Podziękujemy Panu Jezusowi za radość niedzieli.
Następnie wspólna modlitwa odczytana przez wszystkich, z wcześniej rozdanych tekstów (załącznik nr 2).

ZASTOSOWANIE
Teraz otwórzcie zeszyty i narysujcie to, co raduje was w dzień święty. (niektórym uczniom pomagam).
Dzieci są ukierunkowane i rysują w zeszytach Pana Jezusa Zmartwychwstałego, spotkanie z nim przy ołtarzu, odpoczynek niedzielny całej rodziny.

POWTÓRZENIE
Stawiam pytania:
- Czym jest niedziela?
- Z Kim spotykamy się w niedzielę?
- Gdzie spotykamy się z Panem Jezusem w niedzielę?
- Jak należy spędzić niedzielę?
- Czy chętnie przebywasz w niedzielę z rodziną?

ZAKOŃCZENIE
Dzieci otrzymują tekst wiersza E. Szelburg-
Zarembiny pt. „W niedzielę rano”, który wklejają do zeszytu (załącznik nr3). Uczą się wiersza na pamięć.


Załącznik nr 1

Pamiętaj ,

abyś dzień

święty święcił


Załącznik nr 2

Ty przez swoje Zmartwychwstanie uradowałeś nas!
Dziękujemy Ci za tę radość!

Ty radujesz nas spotkaniem przy ołtarzy!
Dziękujemy Ci za tę radość!

Ty radujesz nas odpoczynkiem niedzielnym całej rodziny!
Dziękujemy Ci za tę radość!

-----------------------------

Ty przez swoje Zmartwychwstanie uradowałeś nas!
Dziękujemy Ci za tę radość!

Ty radujesz nas spotkaniem przy ołtarzy!
Dziękujemy Ci za tę radość!

Ty radujesz nas odpoczynkiem niedzielnym całej rodziny!
Dziękujemy Ci za tę radość!

------------------------------------------

Ty przez swoje Zmartwychwstanie uradowałeś nas!
Dziękujemy Ci za tę radość!

Ty radujesz nas spotkaniem przy ołtarzy!
Dziękujemy Ci za tę radość!

Ty radujesz nas odpoczynkiem niedzielnym całej rodziny!
Dziękujemy Ci za tę radość!

------------------------------------------------------

Ty przez swoje Zmartwychwstanie uradowałeś nas!
Dziękujemy Ci za tę radość!

Ty radujesz nas spotkaniem przy ołtarzy!
Dziękujemy Ci za tę radość!

Ty radujesz nas odpoczynkiem niedzielnym całej rodziny!
Dziękujemy Ci za tę radość!
Załącznik nr 3

W niedzielę rano

W niedzielę rano świeciło słońce
Jasne, promienne, prawie gorące.
Krzewom i drzewom nabrzmiały pąki.
Chmurki – baranki z niebieskiej łąki.

Śmiały się do nas wiatrem pędzone
Ponad dachami w nieznaną stronę.
Dzwony w kościele biły radośnie.
Szliśmy dziękować Bogu na wiosnę.

---------------------------------------------------

W niedzielę rano

W niedzielę rano świeciło słońce
Jasne, promienne, prawie gorące.
Krzewom i drzewom nabrzmiały pąki.
Chmurki – baranki z niebieskiej łąki.

Śmiały się do nas wiatrem pędzone
Ponad dachami w nieznaną stronę.
Dzwony w kościele biły radośnie.
Szliśmy dziękować Bogu na wiosnę

----------------------------------------------

W niedzielę rano

W niedzielę rano świeciło słońce
Jasne, promienne, prawie gorące.
Krzewom i drzewom nabrzmiały pąki.
Chmurki – baranki z niebieskiej łąki.

Śmiały się do nas wiatrem pędzone
Ponad dachami w nieznaną stronę.
Dzwony w kościele biły radośnie.
Szliśmy dziękować Bogu na wiosnę

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut