profil

Wpływ człowieka na ekosystem

poleca 84% 1152 głosów

Treść
Grafika
Filmy
KomentarzeMaciek Merski VIII DWpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemu.Człowiek żyje na ziemi od conajmniej 100 tysięcy lat. Początkowo tworzył niewielkie grupy ,które przemieszczały się po olbrzymich połaciach terenu Eurazji, Afryki i Ameryki.

Wpływ tych ludzi na środowisko był nieznaczny. Dopiero kiedy około 12 tysięcy lat temu ludzie osiedlili się i zaczeli uprawiać rolę,zaczeli wycinać lasy wpływ ten stał się trochę większy,lecz osady znajdowały się tylko w niektórych miejscach kuli ziemskiej (Mezopotamia,Chiny,tereny dzisiejszej Francji,Meksyku i Egiptu). Rozwój cywilizacji

doprowadził do wydłużenia średniej życia człowieka i podniesienia jego stopy życiowej.

Przyrost naturalny człowieka doprowadził do głodu i nędzy 1/3 ludnosci dzisiejszego świata. Ludzie wycinają pod uprawy lasy tropikalne, produkują więcej dóbr materialnych, powiększaja miasta, co powoduje: tworzenie się efektu cieplarnianego,przyrost ścieków komunalnych,powiększanie się wysypisk śmieci itp. skutków ubocznych. Jednak dla świata zwierzęcego bezpośrednim zagrożeniem jest olbrzymie obecnie zanieczysczenie środowiska naturalnego , a także zmiany koryt rzek, osuszanie terenów podmokłych , stosowanie środków chemicznych w rolnictwie i kłusownictwo. Lista zagrożonych zwierząt niepokojąco się wydłuża i tak naprawdę mało jest gatunków o których można byłoby powiedzieć że ich bytowi nie zagraża niebezpieczeństwo. W czerwonej księdze odnotowano, że zagrożonych jest 350 gatunków ssaków,400 ptaków 193 ryb,138 płazów.

W ciągu swej krótkiej histori człowiek zmienił w sposób zasadniczy oblicze świata.

W odróżnieniu od innych istot może on z mniejszymi lub większymi trudnościami zmieniać całkowicie lub częściowo środowisko naturalne, w którym żyje i wpływać na wszystko co istnieje i kiełkuje na glebach, które uprawia. Zmienił on puszcze w pola uprawne pustynie w stepy,bagna w sady.W ciągu ostatnich wieków człowiek prowadził akcję niszczenia,szpecenia i pustoszenia obok akcji budowania,upiększania i ulepszania.

Gatunek ludzki tak się mnożył i mnoży ,że działania destrukcyjne przezeń prowadzone nabierają z dnia na dzień coraz większego znaczenia. Narody najbardziej cywilizowane zaczynają pojmować że glob ziemski nie jest niewyczerpalnym rogiem obfitości. Tworzone są np. przetwórnie i sortownie odpadów. Lista zwierząt , które człowiek wytępił jest długa i zasmucająca.Ekspansja człowieka, jego inicjatywy , jego przemysł spowodowały niezliczoną ilość razy pożałowania godne klęski.

Najlepsze umysły wzywają dziś do ochrony naturalnych zasobów i do ochrony życia w stanie dzikim, nie tylko bogatstwa i piękności jakie ono przedstawia, ale również dlatego,że cała harmonia i przetrwanie naszej ludzkiej wspólnoty jest od tego zależne.

Istnieje nadzieja w alternatywnych źródłach energii takich jak energia słoneczna wiatrowa

i wodna. Nie wpływają one szkodliwie na środowisko a dostarczają człowiekowi niezbędnej mu energii elektrycznej.Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty