profil

Grzyby

poleca 85% 239 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

to tekst, z ktorego sie uczylem do sprawdzianuGrzyby to organizmy plechowe występujące na lądzie. Potrzebują do życia odpowiedniej wilgotności, temperatury (15-30oC), podłoża z dostatkiem materii organicznej. Klasyfikacja grzybów opiera się na sposobach rozmnażania i budowie tych organizmów. Królestwo: Grzyby (Fungi) Gromada: Grzyby właściwe

Klasa - Lęgniowce

Klasa - Skocznowce

Klasa - Glonowce

Klasa - Workowce

Klasa - Podstawczaki

Klasa - Grzyby niedoskonałe

Gromada: Porosty

Plecha większości grzybów ma budowę strzępkową. Strzępki są mikroskopijnymi, nitkowatymi tworami, mają budowę komórki. Możemy wyróżnić strzępki: proste, rozgałęzione, jednojądrowe, wielojądrowe –

tzw. komórczaki, jednokomórkowe, wielokomórkowe. Strzępki mogą mieć postać luźną lub zwartą, tworząc tkankę rzekomą, nazywaną plektenchymąoraz postać zbitą, tworzącą sklerotę.

Strzępki tworzą grzybnie, a grzyby wyższe z grzybni tworzą owocniki, służące do rozmnażania.

Odżywianie. Grzyby są organizmami heterotroficznymi, zróżnicowanymi na saprofity, pasożyty, symbionty. Saprofity pobierają związki organiczne z innych martwych organizmów, wprowadzając enzymy trawienne do podłoża, a następnie je wchłaniając. pasożyty - są organizmami czerpiącymi związki pokarmowe

z innych żywych organizmów. Do pasożytów roślinnych zaliczamy buławinkę czerwoną, hubę, rdzę źdźbłową. symbiotyczne – współistnieją z obopólną korzyścią z innymi organizmami, np. z korzeniami roślin wyższych- tzw. Mikoryza. Grzyby są organizmami oddychającymi tlenowo i beztlenowo (fermentacja), czyli tworzą energię

do procesów życiowych U grzybów wyróżniamy rozmnażanie: bezpłciowe, np.: fragmentacja plechy (pleśniak, kropidlak)

rozłogi (pleśniak)

zarodniki konidialne (pędzlak)

zarodniki w zarodnikach (pleśniak)

pączkowanie (drożdże)

zarodniki workowe

zarodniki podstawkowe

płciowe - polega na kopulacji różnoimiennych strzępek, łączeniu gametangiów, tzw. Gametangiogamii, oraz łączeniu gamet.

Rola grzybów 1. Uczestniczą w rozkładaniu związków organicznych pochodzących

z martwych organizmów. 2.Uczestniczą w krążeniu pierwiastków w przyrodzie. 3.Współżyjąc z korzeniami roślin wyższych wpływają

na ich rozwój. 4.Wykorzystywane są w gospodarstwie człowieka do produkcji leków, enzymów, kefirów, serów, alkoholi, piwa

5. Są pokarmem dla zwierząt i człowieka, dostarczając związków mineralnych, witamin 6.Wywołują liczne choroby, wpływają na

regulację liczebności populacji wielu gatunków roślin i zwierząt, powodują liczne grzybice u człowieka Sprzężniaki – występują

na lądzie, liczą ok. 300 gatunków. Przedstawiciele: rozłożek czerniejący, zrywka, pleśniak. Posiadają strzępki jednokomórkowe, wielojądrowe (komórczaki), których ściana komórkowa zbudowana jest z chityny. Rozmnażają się bezpłciowo oraz płciowo przez zespolenie wielojądrowych organów płciowych Workowce –

są bardzo liczną grupą (ok. 30000 gatunków) występującą na różnych podłożach. Przedstawicielami są: drożdze, kropidlaki, pędzlak, smardz, buławinka czerwona, trufla. Ich strzępki mają postać nitkową, są wielokomórkowe. Wytwarzają owocniki o kształtach miseczek, kul,

butelek, konsoli. Rozmnażają się bezpłciowo Jądra komórkowe nie łączą się, lecz tworzą pary, nazywane jądrami sprzężonymi. Podstawczaki - to bardzo pospolite grzyby, występujące we wszystkich biocenozach. Przedstawicielami są np.: borowik, muchomor czerwony, rydz, pieczarka polna. Posiadają strzępki nitkowe, rozgałęzione, wielokomórkowe, podzielone ścianami

poprzecznymi z perforacją. Tworzą najczęściej owocniki kapeluszowe, owalne, miseczkowe. Rozmnażają się przez zarodniki podstawkowe. Proces płciowy ogranicza , się do połączenia różnoimiennych strzępek.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata