profil

Grzyby

poleca 85% 145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Grzyby, typ cudzożywnych organizmów roślinnych ok.80 tys.gat.plechowcow ,jedno lub wielokomórkowych, rozprzestrzenionych na całej, kuli ziemskiej. Ciało wegetatywne g. Złożone jest zwykle z nitkowatych strzępek ,których splot nazywa się grzybnia , rzadziej stanowi pojedyncza komórkę; strzępki na poszczególne komórki; błony strzępek zawierają związki chitynowe , rzadziej celulozę; u wielu gatunków g. Występują różnego rodzaju barwniki , zwłaszcza w strzępkach owocników ; najbardziej rozpowszechnionymi związkami zapasowymi są u nich glikogen i tłuszcz . Rozmnażanie bezpłciowe g. Odbywa się za pomocą różnego rodzaju zarodników ; u g. Wodnych są nimj nagie , opatrzone wiciami pływki , g. Ladowe wytwarzają zarodniki o błonie; zarodniki , kiełkując , daje początek nowej grzybni. Podczas procesu płciowego kopulują gamety, gemetangia albo dwie komórki plechy , nie zróżnicowane merfologicznie jako komórki płciowe. Grzyby nie maja w komórkach ciałek zieleni i dlatego nie są zdolne do fotosyntezy; w związku z tym, bytując na laczie, rzadziej w wodach słodkich, a niekiedy nawet w morzach saprofity rozwijają się szczątkach rozmaitych organizmów, gł., roślin powodując ich rozkład i przyczyniając się w ten sposób do wzbogacenia gleby w próchnice; g. Pasożytnicze opanowują przede wszystkim rośliny, wywołując liczne ich choroby, rzadziej porażają zwierzęta i człowieka; pewne gatunki grzybów zalicza się do biol. grupy symbiontów, które współżyją z korzeniami rożnych roślin, jak również z glonami.Niektóre grzyby zdolne są do wywoływania alkoholowej fermentacji cukrów na. Drożdże; znane są tez gatunki wytwarzające antybiotyki np. penicylinę. Do rozwoju g. Poza odpowiednim podłożem, konieczna jest odpowiednia temperatura i wilgotność. grzyby dzieli się na 4 klasy; pragrzyby, glonowe, workowce i podstawczaki. Pragrzyby i glonowce cechuje prostota budowy, dlatego mówi się o nich jako o g. Niższych,, w przeciwieństwie do workowców i podstawczaków, uważanych za g. Wyższe, czyli właściwe. Grzyby są stara grupa roślin; maj starsze ich szczątki znane są już z Prekambru. Pewna liczba gatunków grzybów zaliczanych do różnych roślin, aformuujących owocniki w kształcie kapelusz, otrzymała popularna nazwę grzybów kapeluszowych : większość z nich należy do podstawczaków Wśród gatunków tych spotykane są liczne grzyby jadalne i trujace.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata