profil

Czy integracja Polski z Unią Europejską jest korzyścią czy też zagrożeniem dla Polski?

poleca 85% 1002 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Wejście Polski do Unii Europejskiej budzi kontrowersje i stawia przed nami różne pytania. Żeby dokonać trafnego wyboru trzeba zapoznać się z ofertą i wybrać najlepszą drogę. Według mnie integracja z Unią Europejską jest korzyścią dla naszego kraju. Poprzez powyższe argumenty postaram się udowodnić moje zdanie.

Trudno sobie wyobrazić modernizację naszego rolnictwa, budowę autostrad czy też rozwój nowoczesnej technologii bez udziału kapitału unijnego. Integracja z Unią Europejską przyniesie nam znaczne dotacje do najmniej zmodernizowanych gałęzi przemysłu. Korzyści wynikające z przynależności do Unii Europejskiej będą miały charakter polityczny, gospodarczy i społeczny.

Równie ważnym argumentem przemawiającym za integracją Polski z Unii Europejskiej jest możliwość swobodnego podróżowania, osiedlania się i podejmowania pracy na terenie wszystkich jej krajów. Unia Europejska daje nam szanse legalnego zatrudnienia, od którego naliczana będzie emerytura a w razie nagłego wypadku będziemy mogli liczyć na opiekę zdrowotną nie wymagającą wykupu dodatkowych ubezpieczeń. Umożliwi również znalezienie pracy w ojczyźnie, co doprowadzić może do spadku stale rosnącego bezrobocia. Pieniądze trafiające do nas z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą zostać przeznaczone na cele takie jak: szkolenia dla bezrobotnych, pośrednictwa w poszukiwaniu pracy oraz ośrodki opieki. Specjale środki będą również przeznaczone na pomoc grupom, którym szczególnie trudno znaleźć pracę.
Nie można pominąć, że integracja naszego kraju z Unią Europejską otworzy przed naszymi uczniami i studentami nowe perspektywy. Pojawi się szansa na naukę i studiowanie za granicą. Warto pamiętać, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej według generalnej zasady polska młodzież traktowana będzie na tych samych zasadach, co pozostali członkowie Zjednoczonej Europy. Obowiązywać nas będą te same stypendia, zapomogi oraz opłaty za naukę. Zniknął też niedogodności wizowe obowiązujące nadal przy wyjazdach powyżej trzech miesięcy do większości europejskich państw. Do studiowania za granicą wystarczy polska matura.

Trzeba również zaznaczyć, że integracja z Unią Europejską wpłynie także na warunki konkurencji. Przedsiębiorcy spodziewają się napływu zagranicznych inwestycji oraz polepszenia sytuacji na polskim rynku. Według większości wyliczeń polskich ekspertów, wzrost gospodarczy wzrosnąć może nawet o trzy punkty procentowe. Przystąpienie do Unii Europejskiej to również ostateczne zlikwidowanie bariery celnej, co umożliwi nam szerszy eksport naszych towarów na rynki europejskie. Kiedy po kilku latach euro zastąpi złotówkę zniknie obecne ryzyko kursowe oraz obniżą się opłaty za transfery bankowe. Jednocześnie należy pamiętać, że Polska będzie miała swoich przedstawicieli w głównych instytucjach Unii Europejskiej. Nie będzie ubezwłasnowolniona, lecz wpłynie na kształtowanie polityki europejskiej. Przystąpienie do krajów zjednoczonej Europy, wdrożenie europejskich norm ekologicznych przyczyni się do poprawy warunków życia ludzi. Stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii racjonalizujących zużycie surowców i energii pozwoli poprawić efektywność gospodarczą.
Trzeba zauważyć iż integracja Polski z Unią Europejską zniszczy stary porządek w Europie. Polska będzie postrzegana jako kraj bardziej nowoczesny, zamieszkany przez ludzi wykształconych, gotowych sprostać wymaganiom współczesnego rynku oraz nowoczesnych technik i technologii. Europa stanie się bardziej otwarta na Polskę, a Polska bardziej otwarta na Europę. Nasz kraj będzie częściej brany pod uwagę podczas ważnych decyzji politycznych oraz gospodarczych. Polacy będą inaczej postrzegani za granicą.
Podsumowując powyższe argumenty, z całą pewnością można stwierdzić, że integracja Polski z Unią Europejską przyniesie nam same korzyści.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty