profil

Media - czwarta władza

poleca 85% 971 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Co to są media?

Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – społeczeństwo. Mówi się, że media są tak zwana „czwarta władzą”
Poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, słuchanie radia i czytanie gazet dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się na świece lub w naszym państwie, ale także dzięki mediom możemy się rozerwać, odpocząć po pracy.

2. Rola „czwartej władzy”

Media spełniają bardzo istotne funkcje w życiu publicznym. Przede wszystkim ich zadaniem jest informowanie o tym, co się dzieje na świecie lub w państwie. Rolą środków masowego przekazu jest także analizowanie wydarzeń, wyjaśnianie ich przyczyn i przewidywanie skutków – nie wystarczy powiedzieć, co się stało, ale trzeba spróbować wytłumaczyć, dlaczego to się wydarzyło i co z tego może wyniknąć. Bardzo ważna jest tez funkcja kontrolna mediów – dziennikarze siedzą życie polityków, ujawniając przypadki nadużywania przez nich władzy. Dzięki mediom ujawniono wiele nieprawidłowości, a czasem nawet przestępstw i wielkich afer. Media obserwują także działalność instytucji publicznych i często ją krytykują. W ten sposób wywierają poważny wpływ na podejmowane przez polityków decyzje. Krytyka mediów może doprowadzić nawet do zmiany polityki rządu, do wycofania się z jakiegoś pomysłu, albo do zajęcia się ignorowanym problemem.

Dzięki mediom politycy kontaktują się ze społeczeństwem. Prezentują swoje programy, informują o podjętych decyzjach także przekazują swoje opinie w różnych sprawach. Prezydent, premier oraz marszałek Sejmu i Senatu mogą nawet wygłosić w telewizji publicznej orędzie do narodu wyjaśniające oraz prezentujące politykę państwa. Sposobem przekazywania informacji społeczeństwu jest organizowanie konferencji prasowych, na których dziennikarze są obecni. Duże urzędy, partie polityczne i inne organizacje powołują swojego własnego rzecznika prasowego – osobę odpowiedzialną za kontakty z prasą. Sposób pracy rzecznika wpływa na wizerunek organizacji, którą reprezentuje. Politycy chcą mieć jak najwyższe notowania a także poparcie u społeczności, dlatego organizują kampanie wyborcze do których zatrudniają firmy zajmujące się kreowaniem wizerunku i reklamą.

3. Prawa i obowiązki dziennikarza.

Dziennikarz zobowiązany jest do przekazywania tylko tych informacji, które są sprawdzone i pochodzą z przynajmniej dwóch źródeł Nie może zatajać ważnych i istotnych informacji. W przypadku opublikowania przez dziennikarza fałszywej informacji jego obowiązkiem jest jej sprostowanie. Powinien uczciwie gromadzić materiały do danego reportażu. Poważnymi i surowo karanymi nieuczciwościami zawodzie dziennikarza są:
- plagiat
- złośliwe zniekształcanie faktów
- przyjmowanie łapówki pod jakakolwiek postacią

Dziennikarz ma prawo do:
- swobodnego wykonywania swojego zawodu
- zbierania informacji
- rozpowszechniania wiadomości
- znajdowania się w miejscu ważnych zdarzeń
- odmawianie podpisania materiału, który w procesie redagowania
został zmieniony

Każdy dziennikarz ma swoje własne poglądy na dana sprawę. Niektórzy zastanawiają się czy dziennikarz ma prawo ujawniać swoje poglądy polityczne na łamach różnych pism i gazet. Moim zdaniem powinien zostać bezstronniczy. Jego praca zmusza go do pisania wiarygodnych i rzetelnych wiadomości.


4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

W Polsce na straży ochrony wolności słowa i prawa do informacji, regulowania spraw związanych z przydziałem zezwoleń na prowadzenie stacji telewizyjnych, radiowych oraz ich kontroli stoi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jej członków wybierają Sejm, Senat i prezydent. Do najważniejszych zadań takiej Rady jest dbanie o to, aby media obiektywnie przedstawiały życie polityczne kraju. Wydaje ona rozporządzenia do ustawy o radiofonii i telewizji. Jest miedzy innymi rozporządzenie o nadawaniu reklam. Zabrania przerywania reklamami dzienników, audycji o treści religijnej a także programów dla dzieci, które trwają nie krócej niż 30 minut. Drugie rozporządzenie określa zasady nadawania programów, które pokazują sceny okrutne, wulgarne i zagrażające rozwojowi dzieci i młodzieży.


5. Wpływ mediów na życie człowieka.

Media wywierają istotny wpływ na opinie i system wartości swoich odbiorców. Wywierają one negatywny wpływ. Przyczyniają się one do agresywnych zachowań głównie ze strony młodzieży i dzieci. Szczególną rolę odgrywa telewizja, która obecnie jest ogólnodostępna. Najbardziej niebezpieczne są programy z elementami przemocy i agresji, pełnej okrucieństwa i pogardy dla ludzkiej godności. Niektórzy naśladują postacie z filmów, uważają, że staną się tacy jak ona. Naśladują jej ruchy, gesty. Co czasem może doprowadzić do tragedii – bo jeżeli bohater filmu potrafi latać to dziecko chcąc go naśladować skoczy z balkonu myśląc że poszybuje tak jak jego idol. Łatwo uwierzyć w świat przedstawiany na ekranie, w który przeciętny widz wpatruje się średnio 3 godziny dziennie. Zapomina się, że obrazami i ich ujęciami można manipulować tak samo jak tekstem artykułu prasowego. Na przykład na spotkanie z jakąś osoba przyjdzie mało osób to można tę sytuacje tak przedstawić, że widz będzie przekonany, że na sali było znacznie więcej ludzi.
Radio podobnie jak telewizja wpływa na społeczeństwo. W radiu słyszymy krótkie zwięzłe audycje, które z całego bogactwa faktów wybrał dziennikarz. Ważny tez jest temat pornografii. Ma ona bardzo negatywny wpływ szczególnie dla młodzieży i dzieci. Dostępna jest w telewizji, na wideokasetach lub w Internecie.

Zagrożeniem, ale tez wielka szansa jest Internet. Praktycznie każdy może umieścić na darmowych kontach serwisów swoja stronę, gdzie może zamieścić wszystko – od informacji o zwierzętach do pornografii. Jest tez to wielka szansa, bo w Internecie jest dużo przydatnych i edukacyjnych stron, które pomagają nam w pracy i w szkole. Trzeba również pamiętać, że nie każde źródło informacji jest wiarygodne, a nie każda wiadomość prawdziwa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata