profil

Media jako "czwarta władza"? Scharakteryzuj jedno z mediów.

poleca 85% 113 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Monteskiusz ustanowił trójpodział władzy, jednak od dłuższego czasu "istnieje" czwarta władza. To pojęcie przypisuje się mediom. Niewiadomą jest kto tak je nazwał, ale wiadomo dlaczego. Media jako wolne, niezależne i ogólnodostępne wpływają na ukształtowanie opinii publicznej. Co oznacza, że ma ona taką siłę, że wpływa na społeczeństwo i politykę.
Wszystko to - niezależność, wolność słowa, jest w pewien sposób ograniczona. Nie dosłownie. Dziennikarze , reporterzy itp. w swej pracy powinni kierować się zasadami etycznymi. Dlaczego? Tak naprawdę media sprawują główną rolę w dzisiejszym świecie. Gdy chcemy dowiedzieć się kto jest nowym prezydentem, włączymy wiadomości, przeczytamy o tym w gazecie. Nie jesteśmy w stanie określić, czy dane, które zostały nam przekazane były zmanipulowane, sfałszowane czy też zgodne z prawdą. Jednak opieramy swoją widzę na mediach, ponieważ wierzymy, że jako ta jedna z najważniejszych władz w kraju, mówi prawdę. Bo dlaczego miałyby nas okłamać?
"Właśnie swoboda wypowiedzi, w tym także dziennikarskiej i prawo do formułowania osądów krytycznych, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania instytucji państwowych."
Paulina Dużyk-Dyna
"Media "czwartą władzą"?"
Radio to jedno z najstarszych mediów. W 1920 r. w Pittsburghu znajdowała się pierwsza rozgłośnia.
Specyfiką tego medium jest to, że operuje on tylko i wyłącznie dźwiękiem (słowa i muzyka). W odróżnieniu od innych (internet, prasa, telewizja) można by uznać, że jest bardzo "ubogie i przeterminowane". Nawet wraz z szybkim rozwojem internetu, rozgłośnie miały podupaść. Jednak tak się nie stało, a radio nadal cieszy się duża popularnością.
Uważam, że radio nie podupadło z tego powodu, że jest ono ogólnodostępne. Gdziekolwiek jesteśmy możemy słuchać różnych stacji, audycji. Ważne jest również to, że biorąc udział w odbiorze danych jesteśmy w stanie robić inne rzeczy - do słuchania radia angażujemy jedynie zmysł słuchu.
Mimo wielu pozytywów, radio musi być bardzo elastyczne, działać strategicznie. Powinno mieć cel ku, któremu dąży. Dobierać odpowiednie audycje do odbiorców (radia słuchają wszyscy, nie zależnie od wieku). Dlatego, bo nie może ono zachęcić słuchaczy poprzez ciekawy obraz, animację. Całość bazuje tylko i wyłącznie na podstawie dźwięku.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy