profil

Podobieństwa i różnice między polityką merkantylistyczną a polityką ekonomiczną polskiej szlachty - notatka

poleca 85% 189 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.) MERKANTYLIZM- patrz def. przy poprzednim temacie
2.) RÓŻNICE:
- w Polsce to szlachta a nie państwo(czy też władca) była podmiotem gospodarczym
- skarb państwa tracił, ponieważ szlachta była zwolniona z ceł zarówno wywozowych jak i wwozowych
- nie udało się szlachcie zlikwidować organizacji cechowych w miastach, przeciwna temu była magnateria, która posiadała prywatne miasta, w których istnienie cechów przynosiło jej korzyści materialne
3.) PODOBIEŃSTWA:
- szlachta dążyła do zwiększenia eksportu(ponieważ na Zachodzie gospodarka intensywna obniżała ceny zboża, co groziło zatrzymaniem procesu sprowadzania zboża z Polski) poprzez:
- zwiększenie powierzchni uprawy, przywiązanie chłopa do ziemi oraz zwiększenie pańszczyzny- to jest gospodarka ekstensywna
Nie biorąc pod uwagę kwestii moralnych(pogarda dla chłopstwa, traktowanie ich jak przedmiotów), założenia polityki gospodarczej(ekonomicznej) szlachty były słuszne.
Rzeczywistość okazała się jednak inna:
- polskie zboże dla Zachodu było tanie(koszt produkcji był tani)
- z drugiej strony szlachta kupowała u kupców przybyłych z zagranicy(bo polscy mieli zakaz wyjazdu za granicę państwa) przedmioty zbytku za całkiem wysokie ceny
- nie osiągano więc w ten sposób zasadniczego celu polityki merkantylizmu, czyli dodatniego bilansu(eksport większy niż import) handlowego z zagranicą

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata