profil

Skróty organizacji międzynarodowych

poleca 84% 808 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

79. ORGANIZACJA WYZWOLENIA PALESTYNY (OWP), arab. Munazzamat at-Tahrir al-Filastinijja
80. Wszechzwizkowa Komunistyczna Parta (bolszewicy)
81. Poland - Hungary Assistance for Restructing of their Economics ; Program Pomocy Polsce i Węgrom w Restrukturyzacji Gospodarki
82. Front Jedności Narodowej
83. Narodowe Siły Zbrojne
84. Irish Republican Army ; Irlandza Armia Republikańska
85. South East Asia Traty Organization ; Organizacja Paktu Południowo-Wschodniej Azji
86. Narodnyj komissariat wnutriennich dieł, Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych
87. Federal Bureau of Investegation ; Federalne Biuro ledcze
88. Narodowa Partia Robotnicza
89. Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
90. Organization of the Petroleum Exporting Countries ; Organizacja Państw Exporterów Ropy Naftowej
91. PAKT BEZPIECZEŃSTWA PACYFIKU, ang. Pacific Security Treaty, ANZUS,
92. Narodowy Front Wyzwolenia Palestyny
93. ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW POMOCY I ODBUDOWY, ang. United Nations Relief and Rehabilitation Administration
94. ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW OWIATY, NAUKI I KULTURY, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
95. ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW ROZWOJU PRZEMYSŁOWEGO, ang. United Nations Industrial Development Organization
96. TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ
97. Central Inteliligence Agency ; Centralna Agencja Wywiadowcza
98. ETA, Euskadi Ta Askatasuna, Kraj Basków i Wolność
99. British Broadcasting Corporation Brytyjska Korporacja Radiofoniczna
100. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
101. Akcja Wyborcza Solidarność
102. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
103. Centrum Badania Opinii Społecznej
104. Food and Agriculture Organization ; Światowa Organizacja ds. Żywności
105. Europejska Wspólnota Wegla i Stali
106. Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
107. Organizacja Państw Amerykańskich, Organization of American States, Organización de los Estados Americanos,
108. Unia Zachodnioeuropejska, UZE, Western European Union, WEU
109. Związek Walki Czynnej
110. Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
111. PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKI UKŁAD WOLNEGO HANDLU, ang. North American Free Trade Agreement
112. Polska Partia Socjaldemokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego
113. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
114. United Nations Comission for Refuges ; Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców
115. KONFERENCJA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW HANDLU I ROZWOJU, ang. United Nations Conference on Trade and Development ,
116. STOWARZYSZENIE NARODÓW AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ, ang. Association of South East Asian Nations
117. North Atlantic Traety Organization ; Pakt Północnoatlantycki
118 Niezależne Zrzeszenie Studentów
119. Ośrodek Badania Opinii Publicznej
120. Polska Agencja Prasowa
121. Ruch Odbudowy Polski
122. Sojusz Lewicy Demokratycznej
123. United Nations Environment Programme
124. Urząd Ochrony Państwa
125. National Opposition Union
126. International Monetary Fund ; Międzynarodowy Fundusz Walutowy
127. World Health Organization ; Światowa Organizcja Zdrowia
128. EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE WOLNEGO HANDLU, ang. European Free Trade Association
129. ORGANIZACJA JEDNOCI AFRYKAŃSKIEJ Organization of African Unity, franc. Organisation de l\'Unit Africaine,
130. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
131. Obóz Zjednoczenia Narodowego
132. Organizacja Narodów Zjednoczonych ; United Nations
133. Polska Partia Socjalistyczna - Wolnoć - Równoć - Niepodległoć
134. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników
135. Ruch obrony Praw Człowieka i Obywatela
136. SALT, ang. Strategic Armaments Limitation Talks
137. UKRAIŃSKA POWSTAŃCZA ARMIA, Ukrajinka powstanska armia
138.
139. Atomie Energy Comission / African Economic Community
140. Assocation for Indias Development
141. Australian Labor Party
142.
143. WOLNA PARTIA DEMOKRATYCZNA, Freie Demokratische Parte
144. Federation Internationale de Football Associations ; Światowa Federacja Piłkarska
145. Front Jednoci Narodowej
146. Francuska partia Komunistyczna
147. Komitet Obrony Robotników
148. Liga Państw Arabskich
149. Ministerstow Bezpieczeństwa
150.
151. WSPÓLNY RYNEK POŁUDNIA, hiszp. Mercado Comn del Sur, portug. Mercado Comum do Sul
152. Porozumienie Centrum
153. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
154. POLISARIO, Ludowy Front Wyzwolenia Sakijat al-Hamra i Ro de Oro,
155. Polska Organizacja Wojskowa
156. Unia Polityki Realnej


Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty