profil

Alkohol - wróg czy przyjaciel?

poleca 85% 126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Alkohole są to związki organiczne pochodne węglowodorów, w których atom wodoru został zastąpiony grupą -OH (hydroksylową).

Według mnie alkohol może być naszym przyjacielem, ale też wrogiem. Jego odmiany mają różne właściwości i zastosowanie. Na organizm człowieka może działać zarówno pozytywnie jak i negatywnie.


O t o p o z y t y w n e z a s t o s o w a n i a p o d s t a w o w y c h r o d z a j ó w
a l k o h o l i :

• Alkohol metylowy
• stosowany jest jako środek konserwujący i do produkcji rozpuszczalników organicznych.
• surowiec do produkcji formaliny
• w przemyśle barwników, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych
• farmaceutyka


CH3OH
• Alkohol etylowy
• artykuły przemysłowe
• kosmetyki
• zapachy do ciast
• farmaceutyka
C2H5OH

Większość wymienionych poniżej handlowych preparatów użytkowych zawiera metanol i pozostałe alkohole alifatyczne. Co roku na rynku pojawia się kilkanaście nowych preparatów z tej grupy. Równie często etanol jako główny składnik preparatu zawiera znaczne domieszki acetonu lub innych toksycznych dodatków.
PŁYNY DO MYCIA SZYB, PŁYNY FLOTACYJNE, DEZYNFEKCYJNE
• autowidol, autosilux, antyszron, antyfryz, autovidex, bilux, błysk, jupiter
videx, aseptol, milux
• większość czyszczących preparatów higieny sanitarnej


PREPARATY HIGIENY OSOBISTEJ
• większość płynów po goleniu, wód kolońskich
• większość dezodorantów do ciała i stóp
• część szamponów ziołowych, płynów do kąpieli
• żele, lakiery i środki do pielęgnacji włosów
• zmywacze do paznokci
PREPARATY PRZEMYSLOWE I SAMOCHODOWE
• kleje oraz żywice do klejów i produkcji tworzyw, impregnaty
• atramenty
• większość płynów stosowanych do chłodnic samochodowych jak borygo
• płyny hamulcowe (np. R-3), płyny hydrauliczneAlkohole mają szerokie zastosowanie. Alkohole o mniejszej masie cząsteczkowej ("niższe") stosuje się powszechnie jako rozpuszczalniki, substancje zapobiegające zamarzaniu i ekstrahenty. Alkohole "wyższe", np. alkohol etylowy, wykorzystuje się jako środki zapobiegające pienieniu i substancje przeciwdziałające odparowywaniu cieczy w zbiornikach. Największe jednak znaczenie ma wykorzystanie alkoholi jako półproduktów w syntezach, ponieważ w stosunkowo prosty sposób można je przekształcić w wiele różnorodnych związków organicznych. W wyniku utleniania alkoholi pierwszorzędowych (RCH2OH) powstają aldehydy (RCHO) i kwasy karboksylowe (RCOOH); wskutek utlenienia alkoholi drugorzędowych (R2CHOH) powstają ketony (R2CO). Odwodnienie alkoholi prowadzi do powstania alkenów i eterów (RCH2OCH2R); w reakcji alkoholi z kwasami karboksylowymi tworzą się estry (RCH2OCOR), ważna grupa związków chemicznych.

O t o n e g a t y w n e z a s t o s o w a n i a p o d s t a w o w y c h r o d z a j ó w
a l k o h o l i :

Metanol (alkohol metylowy) jest związkiem silnie toksycznym, silną trucizną. Picie lub wdychanie par metanolu grozi śmiercią. Dawka śmiertelna to 30-200 cm3. Ślepota następuje po spożyciu 4-15 cm3).


Powodem częstych zatruć omyłkowych i przypadkowych alkoholem metylowym jest identyczność jego cech organoleptycznych w porównaniu z alkoholem etylowym. Nie ma możliwości rozróżnienia obu alkoholi za pomocą węchu czy smaku! Przyjmuje się, że dawka śmiertelna dla dorosłego człowieka po przyjęciu doustnym to 60 -120 ml czytego alkoholu metylowego. Wykazuje tendencje do kumulacji w tkankach proporcjonalne do uwodnienia. Metabolizowany jest około 5-10-krotnie wolniej od etanolu (po jednorazowej dawce wykrywany do czterech dni), a główne produkty biotransformacji to formaldehyd i kwas mrówkowy. Metabolity metanolu wykazują powinowactwo do nerwu wzrokowego, a także nerek, wątroby.Alkohol etylowy towarzyszy człowiekowi jako używka praktycznie od zarania dziejów społeczeństw zorganizowanych. Już w najstarszych zapiskach (egipskie papirusy, sumeryjskie płyty kamienne, babilońskie gliniane tabliczki), często obok tekstów urzędowych, królewskich czy też religijnych znajdujemy dokumentację sądową dotyczącą negatywnych skutków używania i nadużywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.


95 –procentowy wodny roztwór alkoholu etylowego zwany jest popularnie spirytusem. W języku potocznym, gdy mówi się o alkoholu, ma się na myśli alkohol etylowy zawarty w napojach alkoholowych, tzw. Wysoko– i nisko– procentowych, np. wódce, winie, koniaku, piwie.

Etanol niszczy białko oraz jest substancją, której spożycie powoduje zamroczenie, tymczasowy zanik pamięci i nie kontrolowanie własnych zachowań. Tymczasowy stan upojenia alkoholowego przechodzi, lecz stałe spożywanie alkoholu powoduje zaburzenia emocjonalne i umysłowe, całkowitą degenerację fizyczną, psychiczna i umysłową człowieka, W końcu bardzo często prowadzi do śmierci. Alkoholizm, czyli nadmierne spożywanie alkoholu, to nie tylko choroba jednostki, lecz bardzo niebezpieczna choroba społeczna. Jej skutki odczuwa nie tylko sam alkoholik, ale cała jego rodzina, przyjaciele, sąsiedzi oraz ludzie nieznani, którzy stali się ofiarami np. wypadków samochodowych, spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców lub nietrzeźwych pieszych.


Oto wiersz napisany przez ANONIMOWEGO ALKOHOLIKA

Alkohol w walce o pokój
(J.J.)

Niech mnie nie straszy nikt rakietami
Kiedy przylecą będę pijany
Na dzikiej plaży wypiję wino
Z wściekle rozkoszną młodą dziewczyną

Niech mnie nie straszy nikt atomami
Kiedy rozbłysną będę pijany
Wódkę zagryzę wędzoną rybą
Tak żeby mdłości potem nie było

Niech mnie nie straszy nikt laserami
Kiedy wystrzelą będę pijany
Ktoś mnie w tramwaju znajdzie nad ranem
W dniu, kiedy światło zostanie panem

Niech mnie nie straszy nikt brakiem wódki
Obraz na trzeźwo staje się smutny
Ja chciałbym tylko przez parę lat
Nie patrzeć tępo na wściekły świat
Widzimy, że tok rozumowania autora opiera się na jednym przedmiocie –butelce alkoholu. Tak może działać alkohol na organizm ludzki. Przerażające, prawda?


Moim zdaniem jedynym ratunkiem dla tego człowieka jest dobry psycholog. No chyba, że sam zrozumie swój błąd to może sięgnąć po książkę o uzależnieniu, np. po taką jak widzimy obok„Uważam, że alkohol nie jest wrogiem człowieka pod warunkiem, że on sam go takim dla siebie nie uczyni”
-to cytat bardzo popularny w gronie psychologów


Moim zdaniem alkohole są bardzo potrzebne w życiu człowieka, ale i powodują wiele szkód. Trudno byłoby wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez nich. Stracilibyśmy wiele pożytecznych produktów, ale także zapobiegłoby to chorobom przez nie wywołanym w tym śmierci.
Po prostu alkohole- jak wszystko, są dla ludzi. Wynika z tego, że powinniśmy postępować z nimi ostrożnie, a nikomu nie stanie się krzywda.
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 6 minut