profil

Co to jest przemoc?

poleca 85% 338 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, ogranicza naszą wolność, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Niżej przedstawiam krótkie omówienia najczęściej występujących form przemocy:
Przemoc fizyczna to każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu lub fizycznych obrażeń, takich jak: popychanie, szczypanie, ściskanie, potrząsanie, szarpanie, gryzienie, policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie lub duszenie. Przemoc fizyczną stanowi również rzucanie przedmiotami lub użycie broni. Co oczywiste, tego rodzaju zachowania często prowadzą do poważnych obrażeń ciała. Warto jednak pamiętać, że przemoc może przyjmować bardziej lub mniej drastyczne formy, niekiedy nie prowadzące do widocznych gołym okiem obrażeń ciała. Osoby, które w dzieciństwie były ofiarami przemocy, gdy dorosną, same często przejawiają zachowania agresywne, antyspołeczne, niszczące w stosunku do otoczenia i samych siebie.

Przemoc psychiczna (słowna) to agresywne zachowania wywołujące emocjonalny ból lub cierpienie, mające na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia. Ta forma przemocy najczęściej przyjmuje formę ataków słownych, godzących w poczucie własnej wartości lub wielokrotnie powtarzających się oskarżeń o nieudolność (ty głąbie, ty debilu...). Sprawcy często grożą i zastraszają ofiarę w celu przejęcia kontroli nad jej życiem, grożą skrzywdzeniem innych osób.
Ofiara przemocy psychicznej ma negatywny obraz własnej osoby, często traci na całe życie zdolność kochania innych ludzi i ufania im.

Co by było gdyby wszyscy stosowali przemoc?

Byłyby wojny domowe. Rządy sprawowałby nie mądrzejszy człowiek lecz silniejszy fizycznie i psychicznie, co doprowadziłoby do klęski. Nawet psy by się pozagryzały. W końcu nie byłoby żadnego stworzenia na ziemi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta