profil

Zróżnicowanie produkcji rolnej na świecie. Światowy problem odżywiania.

poleca 84% 873 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

(1.) Rolnictwo intensywne i ekstensywne.
Rolnictwo intensywne - występuje w krajach wysoko rozwiniętych, charakteryzuje się korzystaniem z dużej ilości maszyn, a także dużymi nakładami kapitałów. Charakterystyczne dla Japonii, Danii, oraz Holandii.
Rolnictwo ekstensywne - występuje w krajach słabo rozwiniętych, charakteryzuje się niską mechanizacją pracy, używaniem zwierząt do prac na polu, niskim stopniem nawożenia w rolnictwie [brak pestycydów i innych środków chemicznych, ewentualny nawóz mogący się pojawiać to nawóz naturalny - obornik], a także małymi nakładami finansowymi. Występuje w większości krajów Azji oraz Ameryki Środkowej.

(2.). Zatrudnienie w rolnictwie w krajach wysoko rozwiniętych utrzymuje się na bardzo niskim poziomie [jest to zawsze poniżej 10%].
Przykładowe zatrudnienie w rolnictwie:
USA: 2%
Polska: 25%
Wielka Brytania: 1.5%
Mimo tak niskiego zatrudnienia w rolnictwie państwa te uzyskują wysokie plony z jednego hektara.

Kraje słabo rozwinięte charakteryzują się wysokim zatrudnieniem w rolnictwie oraz niskimi plonami. Interesujący przykład stanowią Chiny - gdyż występuje tam brak mechanizacji oraz wysokie zatrudnienie, a także plony, będące jednymi z najwyższych na świecie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ogromna liczba ludzi zatrudnionych w rolnictwie.

(3.) [Tabelka -> załącznik]

(4.) Główne systemy żywieniowe na świecie:

Charakterystyczne dla krajów wysoko rozwiniętych:
a) obfity - 2800 kalorii na dobę
b) normalny - 2400-2800 kalorii na dobę

Charakterystyczne dla krajów słabo rozwiniętych:
a) niedostateczny - 2000-2400 kalorii na dobę
b) głodowy - poniżej 2000 kalorii na dobę.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta