profil

Kto rządzi ludzkim życiem - Bóg, człowiek czy fatum? Rozważ problem na podstawie Biblii, utworów antycznych i mitologii greckiej.

poleca 84% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kto rządzi ludzkim życiem? - Bóg, człowiek a może fatum? Tematem moich rozważań będzie właśnie próba ustalenia czyim dziełem jest nasze życie, czyim dziełem są nasze przypadki, losy, zdarzenia. Co kieruje naszym postępowaniem? Czy jest to kierowane przez Boga? Czy on "ustawia" nasze zycie? A może to los kieruje tym wszystkim? A moze właśnie człowiek jest panem swego życia i tylko on i jego decyzje powodują to co następuje?
Postaram się to rozstrzygnąć, wspierając się na przykładach z Biblii, mitologii oraz utworów antycznych.

Biblia, mity, utwory antyczne... są to trzy różne sposoby przedstawienia życia ludzkiego.
W Biblii zycie człowieka jest całkowicie powierzone Bogu, jego woli. Wszystko zależy od niego. To Bóg stworzył świat, stworzył nas, ludzi i jego zadaniem jest kierownictwo nad ludzką egzystencją. To Bóg wyznacza nam treść naszego pobytu na ziemi, "rozdaje" przyjemności i cierpienie, każdemu tyle ile mu się należy. Jednym z dowodów na to jest np. cytat z Księgi Hioba: "Mamy w życiu tyle, ile Bóg nam przeznaczył i nie jesteśmy w stanie w umyśle ludzkim tego ogarnąć".
Biblia Ukazauje nam to, że w życiu ludzkim główną rolę odgrywa Bóg i jest ono kierowane przez niego.

Utwory antyczne zaś cechuje to, iż pieczę nad naszym życiem ziemskim sparwuje los i to on jest odpowiedzialny za wszystko. Według antycznych tradycji los kieruje wszystkim przez co, człowiek nie może niczego powiedzieć, niczego zaplanować, bo los jest przecież nieobliczalny, nieprzewidywalny, nigdy nie wiadomo, co może się stać jutro... ,za godzinę..., za sekundę... Pragnę poprzeć sie tu jednym cytatem z tragedii Sofoklesa pt."Król Edyp": "Dlatego każdy człowiek patrząc, musi widzieć swój ostatni dzień, niech póki nie zazna złego, nie ogłasza się szczęśliwym, nie chwali żadnego śmiertelnika przed koncem jego życia!" oraz "Czego ma się bać człowiek, kiedy jego życiem rządzi przypadek i nieczego nie można powiedzieć". Z tych cytatów jasno wynika, że człowiek jest powierzony fatum, losowi... i nie ma o na swoje cierpienia i radości żadnego wpływu, moze mieć tylko nadzieję, że los będzie dla niego łaskawy.

Opis życia ludzkiego i wpływu na nie, w mitologii był jeszce inny niż w wyżej opisywanych dziełach. W mitach pieczę nad swoim życiem sprawował sam człowiek i od niego zależało jak potoczy się cała jego egzystencja. Każde jego posunięcie decydowało o tym, jak wyglądać będzie jego życie. Każdy jego ruch pociągał za sobą konsekwencje, czasem dobre a czasem złe, od człowieka zależało wszystko. Dobrym przykładem na poparcie moich słów jest postać Ikara. Mimo ostrzeżeń ojca postanowił polecieć blisko słońca, czego konsekwencja była tragiczna śmierć. Wiedział, co może go czekać, gdy podejmie taką właśnie decyzję. A jednak to zrobił.
W mitologicznych opowieściach w życiu ludzkim brali udział również bogowie, ale do nich należało jedynie karanie lub nagradzanie ludzi, co stanowiło konsekwencję ich czynów i decyzji. Przykładem tutaj może byc Syzyf, który ukrywając sie i oszukując bogów dostał dożywotnią karę. Syzyf wiedział, że jeśli wszystko się wyda zostanie ukarany.

Z powyższych sądów wynika, iż nie można jednoznacznie określić kto lub co tak naprawdę rządzi naszym życiem... Bóg, los czy właśnie my.
W naszym życiu wszystko się w pewnym sensie łączy. Dla nas, katolików stwórcą i panem życia jest Bóg, a los to tylko jego twór, Bóg dał nam wolną wolę czyli możliwość dokonywania wyborów, co czyni nas odpiedzialnymi za swoje życie. Ale to Bóg obdaeza nas dobrymi i złymi chwilami, on pozostaje stwórcą i ponem naszego życia i wszystkihc jego aspektów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty