profil

Które wartości prezentowane przez wzorce osobowe średniowiecza, przetrwały do czasów współczesnych. Uzasadnij swoją odpowiedź.

poleca 85% 178 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Każda epoka wykształciła pewne wzorce osobowe według których należało żyć. Średniowiecze również posiadało wzorce osobowe. Do których ludzie starali się ustosunkować, podporządkowywali im swoje życie. Średniowiecze jako epoka ogromnej wiary w Boga wykształciła wzorce nawiązujące właśnie do Boga i wiary. Powstały ideały: doskonałego władcy, rycerza i ascety. Wzorce osobowe służyły ludziom do naśladowania ich w własnym życiu. Głównym celem człowieka średniowiecznego związane było z religią, a celem zbawienie wieczne. Wzorce osobowe posiadały charakter dydaktyczny, służyły do odwzorowywania zachowań ludzkich w codziennym życiu.

Literackim przykładem doskonałego władcy jest Karol Wielki z utworu po tytułem „Pieśń o Rolandzie”. Ukazany został tam za doskonałego wkładce i chrześcijanina. Udaje się z swoim wojskiem na krucjaty do saracenów. W celu nawrócenia ich na wiarę chrześcijańską. Karol Wieki był przykładem człowieka oddanego Bogu walczącemu w jego imię. Drugim przykładem doskonałego władcy jest postać z „Kroniki Polskiej Galla Anonima” jest nim postać Bolesława Krzywoustego. Ukazany został na władcę dobrego, uczciwego, sprawiedliwego, bogobojnego, surowego, stanowczego, Nie posiada on żadnych cech ujemnych. Jest postacią bardzo wyidealizowaną.

Średniowiecznym wzorem doskonałego rycerza jest Roland z wyżej wymienionego utworu. Był on człowiekiem honorowym. Miał możliwość wezwania pomocy przez róg w czasie gdy został napadnięty przez saracenów. Nie zrobił tego ponieważ była to dla niego sprawa honoru. Sam poległ w walce z niewiernymi. Scena umierania Rolanda jest najbardziej rozbudowana w całym tekście. Ma olbrzymią symbolikę. Symbolika ta nawiązuje do ogromnej pobożności Roalnda. Chowa on ostatkiem sił pod siebie miecz, aby ten nie dostał się w ręce niewiernych. niewiernych. W mieczu znajdują się święte relikwie które chce ocalić przed niewiernymi. Ciało rolada zostaje po śmierci zabrane przez aniołów do nieba. Roland walczy w imię ojczyzny.

Przykładami ascety średniowiecznego są św. Aleksy i św. Franciszek. Są to dwa przykłady ascezy zupełnie różnej. Pierwszy z nich św. Aleksy jest to tak zwana ascezy skrajnej. Polega ona na całkowitym ubóstwie i życiu bez jakichkolwiek wygód. Na umartwianiu się próba osiągnięcia zabawienia po przez własne cierpienie fizyczne. Człowiek dobrowolnie zdaje sobie ból, fizyczny i psychiczny. Pokornie znosi wszystkie obelgi, kierowane pod jego adresem. Drugim przykładem ascezy jest ś Franciszek prezentuje on tak zwaną ascezę radosną. Podobnie jak asceza skrajna polega ona również na wyrzeknięciu się wszelakich dóbr materialnych. Życie w całkowitym ubóstwie. Ale człowiek nie umartwia się nie zadaje sobie bólu, cieszy się z tego co ma. Pomaga innym ludziom. Św. Franciszek umie rozmawiać ze zwierzętami, wykorzystuje tą umiejętność do pomagania ludziom.

Wzorce osobowe wykształtowane w średniowieczu niestety nie przetrwały do czasów współczesnych. Jest to ogromna strata dla nas, świat stracił idee. Ludzie dążą do zgromadzenia jak największych dóbr materialnych. Obserwujemy tak zwany wyścig szczurów dorznie do celu za wszelką cenę. Nikt nie zachowuje się jak na przykład: rycerz, asceta czy też doskonały władca. Wartości wykształcone w średniowieczu zginęły.

Opracował: Paweł Loch

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury