profil

Zróżnicowanie rasowe i etniczne ludności świata

poleca 78% 806 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zróżnicowanie rasowe człowieka nastąpiło wskutek rozwoju oraz ewolucji gatunku homo sapiens sapiens. Istnieje parę teorii na temat tego zjawiska - pierwsza z nich, nosząca nazwę "policentrycznej", głosi, iż procesy rozwojowe, które skutkowały pojawieniem się człowieka współczesnego, dokonały się na różnych miejscach kuli ziemskiej, jeden niezależnie od drugiego, w różnych od siebie odstępach czasu. Zgodnie z tęże hipotezą dzisiejsze rasy ludzkie byłyby bezpośrednimi potomkami żyjącego w odległych czasach człowieka archaicznego.
Druga z hipotez, nosząca nazwę "monocentrycznej", liczy dużo więcej zwolenników niż poprzednia. Głosi ona, iż człowiek rozwinął się tylko w jednym z rejonów kuli ziemskiej, na obszarze Azjii Środkowej/Południowej, i/lub Afryki Północnej. Wskutek przemieszczeń różnorodnych typów ludzi pierwotnych nastąpiło wzbogacenie ich dziedzictwa. Wczesny homo sapiens nie wykazywał cech typowych ras - zmieniały się one wraz z wędrówkami ludzi na inne obszary. Istnieje również trzecia z hipotez, głosząca, iż początków homo sapiens należy szukać w dwóch obszarach Aferyki Północnej oraz Azji Południowo-Zachodniej. Teoria ta znajduje swe uzasadnienie w różnicach w uzębieniu u człowieka pierwotnego, oraz współczesnego.

W obu Amerykach przeważa rasa nazywana "amerykańską". Na północy Ameryki Północnej znajdują się skupiska ludności eskimoskiej; są tam również niewielkie obszary bezludne. W Afryce dominują ludy negroidalne, takie jak Steatopydzi, Pigmeje, oraz Negrydzi. Podobnie jak na północnym obszarze Ameryki Północnej, w Afryce znajdują się obszary niezamieszkane - z tym, że w Ameryce przyczyną znajdowania się anekumen jest niska temperatura, a w Afryce temperatura wysoka, oraz brak wody [niezamieszkany jest obszar pustyni Sahary].
Europa zamieszkana jest w większośći przez ludność paneuropejską, europejską, oraz lappidów.
Azja to w większośći Mongołowie, oraz ludność europejska i paleoindyjska. Australia z kolei to głównie Australijczycy, na Papui-Nowej Gwinei - Papuasi.

Krzyżowanie ras polega na krzyżowaniu się przedstawicieli "ras podstawowych" - przedstawicieli ras powstałych wskutek takich właśnie procesów są Mulaci, Metysi [połączenie rasy żółtej z białą], a także Zambosi [stanowiący połączenie rasy żółtej z czarną].

Grupa etniczna stanowi grupę społeczną o odrębnym języku, gwarze, własnej, wyodrębnionej kulturze, poczuciu więzi z grupą osób, a także świadomości odrębności od innych grup. Niemożliwe jednak jest wytyczenie ścisłych granic pomiędzy grupami etnicznymi - gdyż wymagałoby to swoistej izolacji każdej z grup, uniemożliwienia jednej grupie etnicznej kontaktu z drugą; grupy etniczne pozostają w ciągłym kontakcie ze sobą, co uniemożliwia przeprowadzenie jednoznacznego rozgraniczenia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty