profil

Czy Rudy, Zośka i Alek są atrakcyjnymi bohaterami dla współczesnego odbiorcy? - rozprawka.

poleca 86% 103 głosów

Kamienie na szaniec

„...Opowieść o wspaniałych ideałach braterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i pięknie żyć...” Przytoczony cytat to ostatnie zdanie napisane przez Aleksandra Kamińskiego w powieści „Kamienie na szaniec”. Autor był działaczem wojennym i naczelnikiem tajnej organizacji harcerskiej „Wawr”. W tym zdaniu „Kamyk” ukazuje główne morale książki. Uważam, iż bohaterowie Kamińskiego są atrakcyjni dla współczesnego czytelnika.

Byli takimi samymi ludźmi jak my, z tym, że potrafili podejmować odważne decyzje, które mogły zaważyć na ich życiu. Każda akcja poprzedzona była dokładnymi przygotowaniami i przemyśleniami. Harcerze nie raz narażali własne życie by pokazać Niemcom, że Polska wciąż walczy.

Aleksy, Jan oraz Tadeusz byli bardzo mocno związani uczuciowo z rodziną i przyjaciółmi. Byli ludźmi silnej przyjaźni, Rudy, kiedy był katowany przez gestapo nie zdradził, pozostał wierny i lojalny aż po kres swego życia. Kiedy na początku okupacji hitlerowcy zabrali ojca Alka, chłopak postanowił, nie jeść cukru ani słodyczy, póki on nie wróci.

Chłopcy postępowali zgodnie ze swoim sumieniem i zasadami, w które wierzyli. Dzięki harcerstwu wykształcili w sobie takie cechy jak odpowiedzialność, męstwo lojalność, a także poczucie moralności.

Stworzyli oni wzór postępowania dla każdego Polaka, nie tylko z nazwy patrioty, ale człowieka, który wierzy w kraj i w jego dorobek. Walczyliby Polska mogła być „Polską”, by kiedyś ludzie mogli żyć w wolnym kraju. Byli także wzorami prawdziwych harcerzy.

Bohaterowie pokazywali swoim zachowaniem, że nie należy się załamywać, bo z każdej sytuacji można znaleźć wyjście. Wystarczy tylko mocno w to wierzyć i dążyć wytrwale do obranego celu. Nawet, gdy znajdowali się w krytycznym położeniu trwali w nadziei, że jutro wstanie nowy dzień i dla Polski znów zaświeci słońce.

Młodzieńcy są atrakcyjnymi bohaterami dla współczesnego czytelnika. Myślę, że ci młodzi ludzie starali się postępować według trzech ideałów Związku Filaretów; Ojczyzna, Nauka i Cnota gdybyśmy, chociaż w małym stopniu potrafili postępować według tych trzech ideałów stali byśmy się lepszymi ludźmi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta