profil

Wykonywanie orzeczeń sądowych.

poleca 85% 169 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Sądy gospodarcze – wyodrębnione jednostki organizacyjne rejonowych i okręgowych rozpatrujące sprawy gospodarcze stosunków cywilnych między podmiotami gospodarczymi (osobami prawnymi)

2. W postępowaniu gospodarczym mogą uczestniczyć jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. cywilne , spółki jawne).

3. Właściwość rzeczowa sądów:
a) jako sądy I instancji sprawy gospodarcze rozpatrują sądy okręgowe
b) wyjątkowo drobne sprawy oraz o niskiej wartości sporu mogą rozpoznawać sądy rejonowe

4. Wykonywanie orzeczeń sądowych:
a) pierwszą formą jest dobrowolna realizacja postanowienia sądu przez wierzyciela
b) wykonanie orzeczenia w drodze egzekucji sądowej
– na podstawie wniosku wierzyciela
– wydanie tytułu egzekucyjnego przez sąd i działający przy nim sąd komorników
– do tytułu egzekucyjnego dołączona jest klauzula wykonalności

5. Egzekucja orzeczenia sądowego następuje w drodze zajęcia przez komornika majątku dłużnika (ruchomości, nieruchomości, wierzytelności pieniężne)
a) zajęcie następuje poprzez oznaczenie mienia i zarejestrowanie go lub fizyczne przeniesienie do magazynu
b) zajęte mienie może być bezpośrednio zajęte przez wierzyciela lub wystawione przez komornika do licytacji publicznej

6. Egzekucji nie podlegają:
– przedmioty urządzenia domowego (drzwi, oświetlenie, itp.)
– bielizna, pościel
– narzędzie i inne przedmioty służące pracy zarobkowej

7. W celu zabezpieczenia postępowania egzekucyjnego sąd może orzec postępowanie zabezpieczające.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta