profil

Motyw podróży.

poleca 83% 1148 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz powstanie listopadowe

Podróż
Przebywanie drogi do jakiegoś miejsca przenoszenie się, przemieszczanie z miejsca na miejsce po rozległych terenach. Kolejne odwiedzanie wielu miejsca w poszukiwaniu czegoś.
Czasem podróż może przybrać formę pielgrzymki czyli drogi, którą się przebywa zmierzając do miejsca świętego. Może się też stać tułaczką bezcelowym, nieustannym przenoszeniem się z miejsca na miejsce. W kulturze podróż odbywa się nie tylko w przestrzeni np. wędrówka dusz, podróż w głąb samego siebie, podróż w czasie

Adam Mickiewicz ,,Upiór”
Mickiewicz Adam (1798-1855), polski poeta, publicysta. Uważany za największego pisarza polskiego, jednego z tzw. "wieszczów".W okresie młodzieńczym pisał utwory będące przeróbkami i przekładami z Woltera, np. powstały w 1817: Mieszko, książę Nowogródka (fragmenty wydano 1908 i 1925, całość 1948), pierwszy wydrukowany wiersz Zima miejska (Tygodnik Wileński 1818) wiersze o charakterze programowym, m.in.: Oda do młodości (powstała 1820 pt. Do młodości, krążyła w odpisach, pierwodruk 1827 w Polihymnii).

Za manifest i początek romantyzmu polskiego uznano wydany 1822 tom 1 Poezji, zawierający głośne Ballady i romanse. 1823 ukazał się tom 2 Poezji, zawierający Grażynę oraz część II i IV Dziadów, a 1826 w Moskwie wyszły Sonety. Owocem podróży po Europie po opuszczeniu Rosji był tom 3 Poezji (1833).

Powstanie listopadowe i jego upadek zainspirowało znane utwory, np. poemat Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta (1832, pierwodruk w Poezjach S. Garczyńskiego, Paryż 1833). W 1832 w Dreźnie powstała część III Dziadów (pierwodruk w tom 4 Poezji, Paryż 1832). Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego (1832) kreśliły wizję posłannictwa Polski w dziejach (mesjanizm polski) oraz zadania emigracji.

Twórczość poetycką Mickiewicza kończy w zasadzie wielki poemat epicki (epopeja narodowa) Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z 1811 we dwunastu księgach wierszem (pisany z przerwami 1833-1834, wydany tom 1-12 w Paryżu 1834). Późniejsze wiersze, wśród nich tzw. liryki lozańskie, powstałe 1839-1840, nie zostały opublikowane za życia pisarza.

Co roku w Dzień Zaduszny, młody samobójca powstaje z grobu o błąka się po świecie, jeszcze raz przeżywając to wszystko co doprowadziło go do śmierci.

Henryk Sienkiewicz ,,Latarnik”
Sienkiewicz Henryk, pseudonim Litwos (1846-1916), polski prozaik. Laureat Nagrody Nobla 1905. Jeden z najpopularniejszych pisarzy XX w. Wywodził się z zubożałej rodziny ziemiańskiej. Od 1855 przebywał w Warszawie, 1866-1869 studiował prawo, do 1871 także w Szkole Głównej (Wydział Filologiczno-Historyczny) i na rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim. W swojej twórczości nowelistycznej (nowela) poruszał problemy społeczno-obyczajowe w duchu ideologii pozytywistycznej, np. Humoreski z teki Worszyły (1872), Hania (1880), Szkice węglem (1880), Za chlebem (1880), Janko muzykant (1880), Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela (1880), Bartek Zwycięzca (1882), Jamioł (1882). Także nowele amerykańskie, m.in.: Orso (1880), Latarnik (1882), Sachem (1889), Wspomnienie z Maripozy (1889).

Sławę przyniosły Sienkiewiczowi wielkie powieści historyczne, poprzedzone nowelą Niewola tatarska (1880). Cykl nazwany Trylogią składa się z utworów: Ogniem i mieczem (1884), Potop (1886) i Pan Wołodyjowski (1888), obejmujących burzliwe dzieje Polski w XVII w., wojny z Tatarami, Szwedami i Turkami.
Skawiński powstaniec – emigrant tuła się po świecie, nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca. Także w Aspinwall nie zatrzyma się na dłużej. Lektura ,,Pana Tadeusza” sprawi, że rozmyślając o utraconej ojczyźnie zapomni zapalić latarnię morską i straci pracę. Wyruszy znowu na tułaczkę ale bogatszy wewnętrznie o odzyskanie wspomnienia o Polsce.

Antoine de Saint – Exupery ,,Mały Książę”
Saint-Exupry Antoine de (1900-1944), francuski pisarz. Studiował architekturę w cole des Beaux-Arts. W latach 1921-1923 służył w lotnictwie wojskowym, następnie był pilotem lotnictwa cywilnego, m.in. linii Francja-Afryka oraz w Ameryce Południowej. Podczas wojny domowej w Hiszpanii korespondent prasy francuskiej. Od 1940 do 1943 przebywał w Ameryce. Zginął podczas lotu wywiadowczego w czasie II wojny światowej. W 2000 na dnie Morza Śródziemnego u wybrzeży Marsylii został odnaleziony wrak jego samolotu.

W prozie opartej głównie na wątkach autobiograficznych, należącej do klasyki literatury współczesnej, głosił braterstwo wszystkich ludzi, potrzebę odwagi, prawości i moralnego obowiązku. Twórczość: powieści Nocny lot (1931, wyd. polskie 1933), Ziemia, planeta ludzi (1939, wyd. polskie 1957), opowieść poetycka Mały Książę (1943, wyd. polskie 1958), zbiór obserwacji i refleksji Twierdza (1948, wyd. polskie 1985), Carnets (1953), Lettres de jeunesse 1923-1931 (1953). W Polsce wydano także wybór Aforyzmy (1980).

W 2000 r. wydany został poświęcony pisarzowi Pamiętnik róży (wyd. polskie 2002) autorstwa Consuelo de Saint-Exupry, jego żony
Zmęczony kaprysami róży. Mały Książę opuszcza swoją planetkę i podróżuje po wszechświecie. Odwiedza kolejne planety: Króla, Próżnego,Pijaka, Bankiera, Latarnika i Geografa aż wreszcie dociera na Ziemię. Tu poznaje Lisa , który uczy go czym jest przyjaźń. Na Ziemi uświadamia sobie także, że choć zobaczył ogród z tysiącem róż jego róża jest jedyna i niepowtarzalna. W końcu miłość do pozostawionego kwiatu każe mu powrócić na rodzinną planetę.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty