profil

Referat ze Statystyki

poleca 85% 541 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Statystyka, nauka zajmująca się ilościowymi metodami badania prawidłowości zjawisk (procesów) masowych. Jej celem jest poznanie występujących prawidłowości, ich ilościowe wyrażenie oraz wyodrębnienie w nich składnika systematycznego i przypadkowego. Wyróżnia się statystykę opisową i statystykę matematyczną.

Pierwsza zajmuje się metodami zbierania i prezentacji informacji statystycznych i ich sumarycznego opisu przy wykorzystaniu takich parametrów, jak miary średnie oraz miary dyspersji. Druga, oparta na rachunku prawdopodobieństwa, umożliwia uogólnienie wyników badań, ocenę stopnia dokładności i wiarygodności wyników. Statystyka znajduje obecnie zastosowanie w wielu naukach, zarówno technicznych, jak i społecznych. Dane statystyczne można przedstawiać w rozmaity sposób:


Cała praca w załączniku, ponieważ zawiera bardzo dużo zdjec!!!

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie