profil

BiZneS-Plan .Naprawde bardzo dobry !! Wykonany starannie wszystko gra

poleca 84% 838 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

STRESZCZENIE

Celem projektu było sprawdzenie naszych umiejętności w rożnych sytuacjach. Postawionym nam zadaniem było ułożenie biznesplanu dowolnego przedsięwzięcia. Najlepszym pomysłem okazało się sporządzenie projektu firmy o nazwie „JOKER”, która prowadzi swoją działalność na terenie miasta Radom. „JOKER” to lokal gastronomiczny , który oferuje miłe spędzenie wieczoru w nastrojowym klimacie jak i również zabawę do białego rana na piątkowych dancingach. Menu w którym pojawiają się nazwy egzotycznych potraw a także ponad 200 rodzajów napojów to jeden z atutów naszej firmy. Organizacja imprez okolicznościowych, wesel ,dancingów a także dyskotek dla młodzieży to nasza specjalność.

Każdy z nas miał do wykonania określone i powierzone mu zadania, które zrealizowaliśmy i analizowaliśmy w grupie. Wykonanie biznesplanu podzielone było na określone etapy , takie jak :
· Opis przedsięwzięcia i argumenty przemawiające za nim ;
· Plan marketingowy zawierający szczegółową ofertę firmy , kadrę, obszar działania oraz konkurencję firmy ;
· Plan funkcjonowania firmy obejmujący wyposażenie, lokal, pracowników i sposób zarządzania ;
· Analizę SWOT , polegającą na określeniu silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Podział taki zaowocował dużą efektywnością pracy. Mogliśmy zacząć pracę od rzeczy najistotniejszych i zakończyć ją na najbardziej skomplikowanych.

Był to nasz pierwszy poważny projekt , któremu poświęciliśmy mnóstwo czasu, zaangażowania i serca. Dzisiaj z dumą spoglądamy na ten projekt i składamy najszczersze podziękowania dla wszystkich , którzy przyczynili się do współpracy.


OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA


Kierując się potrzebami rynku lokalnego ,postanowiliśmy utworzyć firmę, spółkę cywilną pod nazwą „Joker”. Spółka cywilna jest wygodnym i efektywnym narzędziem prowadzenia działalności gospodarczej.

Jest to forma organizacyjna, wymagająca od założycieli ,czyli od nas wnoszenia majątku. Posiadamy jako spółka cywilna status przedsiębiorcy, z tego też tytułu przysługują nam następujące przymioty osób prawnych:
· Zdolność prawna, czyli podmiotowość prawna ;
· Zdolność do czynności prawnych, czyli możność zaciągania zobowiązań i nabywania wierzytelności we własnym imieniu :
· Zdolność sądowa, czyli zdolność do pozywania i bycia pozywaną pod własną firmą ;
· Zdolność procesową ;
· Ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki;

Nasze przedsiębiorstwo będzie prowadzone w formie spółki cywilnej przez Jakuba Szturmę, Kamila Wasiłka, Bartosza Żuchowskiego, pod nazwą „Joker”.

Ta forma prawna umożliwia :
· Zmniejszenie kosztów obsługi księgowej ;
· Łatwość w zarządzaniu ;
· Pewne korzyści podatkowe

Spółka cywilna oferuje wspólnikom szereg możliwości, wśród których na pierwszym miejscu wypada wymienić pewne korzyści podatkowe, jako że spółka taka może być wygodnym mechanizmem optymalizacji obciążeń podatkowych dla inwestorów strategicznych. Spółka cywilna niestety jest droższą formą niż np. : spółka jawna. Spółka ta potrzebuje wnoszenia majątku ale przy dobrze prowadzonym interesie, przynosi znaczące zyski i korzyści.

Firma „ Joker” powstała po uprzedniej , bardzo dokładnej obserwacji rynku lokalnego. Okazało się ze istnieje duży popyt na tego rodzaju działalność, potwierdzany danymi z GUS, Wydziału Rozwoju Gospodarczego UM w Radomiu oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto postaraliśmy się zdobyć informacje z banków o liczbie udzielonych kredytów.

W Radomiu i okolicach w związku z wysokim bezrobociem jest duże zainteresowanie otwieraniem własnych firm. Jest to szansa dla tych których nie znaleźli zatrudnienie w państwowych zakładach.

Jako firma pragniemy uzyskać informacje z urzędu Pracy o ilości osób chętnych do skorzystania z w/w pomysłu. Domniemamy , iż zainteresowani będą naszymi potencjalnymi klientami.

W związku z ogromnymi zmianami gospodarczymi, wejściem Polski do Unii Europejskiej, mamy wielką nadzieję, że propozycja działalności naszej firmy będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem........


Cała Praca znajduje sie w załączniku. Miłego sciągania :))

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty