profil

Państwo radzieckie.

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Państwo radzieckie 7 11 1917 – władzę w Rosji przejęli bolszewicy 1917 – utworzenie Ludowego Komisariatu Spraw Wew. (NKWD) 8 03 1917 – wybuch rewolucji lutowej (abdykacja Mikołaja II i powstanie republiki burżuazyjnej) dwuwładza w Rosji -rząd tymczasowy Gieorgija Urowa -piotrogrocka rada delegatów robotniczych i żołnierskich 3 04 1917 – ogłoszenie tezy kwietniowej przez Lenina noc z 6 na 7 11 1917 – wybuch rewolucji październikowej Wersalski ład 01-06 1919 obrady konferencji pokojowej w Wersalu (głos decydujący posiadał T. W. Wilson (USA), D. Z. George (Wielka Brytania) i G. Clemensicau (Francjia) pakt ligi narodów podpisały 44 państwa 28 06 1919 – podpisanie traktatu pokojowego podpisanego przez Niemcy faszyzm we Włoszech 03 1919 – B. Mussolini założył organizację grupującą weteranów wojennych 11 1921 – B. Mussolini przekształcił swoją organizację w partię polityczną – Narodową Partię Faszystowską 10 1922 - wydanie rozkazu marszu na Rzym (Mussolini obiło władzę kanclerza w państwie ) 01 1924 – została rozwiązana włoska izba deputowanych 1928 Wielka Rada Faszystowska stała się organem zwierzchnim nad parlamentem 1929 podpisanie konkordatu z Piusem XI 10 1935 – budowanie potęgi imperialnej Włoch 11 1037 – Włochy przystąpiły do Paktu Antykominternowskiego . 1939 przyniósł aneksje Albanii 05 1939 podpisanie traktatu stalowego pomiędzy Niemcami a Włochami republika Weimarska 01 1919 – zwołanie ogólno-niemieckiego parlamentu w Weimaru prezydenci republiki weimarskiej -F. Ebert – 1925 -P. Hinderbunrg opozycja antyrządowa w Weimaru -komunistyczna -militarystyczno-monarchialna 31 07 1919 – uchwalenie nowej konstytucji Niemiec (państwo niemieckie zaczęto nazywac republiką Weimarską) 01 1919 – powstała Niemiecka Partia Robotnicza 1920 – została przekształcona w Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą –NSDAP 04 1922 – dzięki podpisaniu układów z Rojna Niemcy wyszły z izolacji 1924 – dzięki planowi Dewesa sytuacja Niemiec uległa zmianie 30 01 1933 prezydent Poul von Hinderburg mianował kanclerzem Niemiec Adolfa Hitlera .


Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta