profil

Zmiany obszaru Polski w ciągu dziejów.

poleca 85% 370 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zmiany obszaru Polski w ciągu dziejów
-1990-250 tys. Km
-1650- 990 tys. km
-1795-1918 polska pod zaborami
- 1922-380 tys. Km
-1945 powierzchnia lądowa 311,9tys km
kształtowanie się granic
a)granica zachodnia
-konferencja jałtańska II 1945
-konferencja w Poczdamie VII 1945
-1950 uznanie i rektyfikowanie z byłym NRD
-1970 uznanie granicy przez RFN Berlin-Enklawa
-1990 traktatowe uznanie granicy przez zjednoczone Niemcy
b)granica południowa
-granica obecnych Czech i Słowacji z Niemcami i Polską przed 1938
-1938 Niemcy zajęli część Sudetów należących do Czechosłowacji Polska zajęła Zaolzie
-ostateczne wyznaczenie granicy zakończone w 1957
c)granica wschodnia
-1943 w XI w Teheranie ustalono granice na podstawie linii curzona (czyli narodowoścwej)
-1945 porozumienie z ZSRR
-1951 modyfikacja Polska oddaje 480 tys. km ziemi
d) granica północna
-morska granica naturalna 1958
-lądowa 1957-1958
powierzchnia Polski
lądowa311,9 tys. Km
0,2% powierzchni lądowej ziemi
69 miejsce w śród państw świata
Ludność –38,9 mil.
0,7% ludności świata
29 miejsce w śród państw świata
Polska w Europie
1,4powierzchni Europy
9 miejsce po Rosji Ukrainie Francji Hiszpanii Szwecji Finlandii Niemiec i Norwegii
5,3%ludności Europy
8 miejsce w Europie po Rosji Niemczech Francji Wielkiej Brytanii Włoszech Ukrainy i Hiszpanii
Polska graniczy z :
-Niemcy-467 km
-Czech-790km
-Słowacja-539km
-Ukraina 529km
-Białoruś 416km
-Litwa 103km
-Rosja 210km
podział administracyjny Polski
-do 1939 w obrębie terytorium państwa było 16 województw
-1946 w państwie powstaje 14 województw i 2 miasta wydzielone Warszawa i Łódź
-1,01,1999 16 województw podział trójszczeblowy
powiatów 373 w tym 308 to powiaty ziemskie a 65 powiaty gockie –miasta na prawach powiatu obejmuje 1 granice.
Gmin jest 2489 (miejski, miejsko-wiejskie, wiejskie)

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata