profil

Przyczyny wybuchu I wojny Światowej.

poleca 85% 1176 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przyczyny wybuchu wojny: scieranie się interesów kolonialnych mocarstw europejskich; imperializm; zjednoczenie niemiec i wyscig niemców w zdobywaniu koloni; zamach na arcyksiecia Franciszka Ferdynanda 28.06.1914 w Sarajewie; powstanie bloków militarnych. Skutki zakończenia 1 wojny św: zrezygnują ze wszystkich posiadłości kolonialnych, ograniczą armię do 100 tys. Żołnierzy; wyrzekną się posiadania ciężkiej artylerii, broni pancetrnej; wypłacą znaczne odszkodowanie wojenne; zrzekną się Alzacji i Lotaryngii na rzecz Francji; zgodzą się na 15 francuzką okupację Nadrenii. Skutki 1 wojny św.: skutki ekonomiczne i gospodarcze; straty w ludziach; przemiany społeczno-obyczajowe; rozwój techniki militarnej; narodziny faszyzmu.Przyczyny wybuchu rewolucji październikowej: niezadowolenie z rządów carskich; zmęczenie wojną społeczeństwa rosyjskiego; prowaganda komunistyczna; chęć wycofania Rosji z wojny; brak wielkich sukcesów wojennych; nieudane rządy cara.Rewolucja lutowa pierwszym objawem społecznego niezadowolenia w 1917 sprzeciwienie się rządu Rosyjskiego. Okres dwudniowy władzy, przybycie Lenina i jego tezy: wycofanie Rosji z wojen, obalenie kapitalizmu i oaratu, a wprowadzenie komunizmu; nawoływanie do ogólnonarodowej, powszechnej rewolucji zbrojnej. Kwiecień 1917. 17 października wybuch rewolucji Bolszewickiej. 28.06.1919.-traktat Wersalski.- niezaproszono na nim Niemców do negocjacji warunków pokoju, tylko im je podyktowano. Dlatego też uznano w Niemczech zbyt to dyktad. Przez najbliższe 20 lat Niemcy starały się obalić postanowienia traktatu co doprowadziło do wybuchu 2 wojny światowej. Liga narodów: w 1919r. Na konferencji pokojowej w Paryżu powołano do życia ligę narodów. Organizacja ta miała na celu ochronę pokoju na świecie i czuwanie nad pokojowym rozwiązywaniem wszelkich konfliktów. Jednak lidze nieudało sie dokońca uchronić Europy i zakończyła swoją działalność, gdyż wybuchła 2 wojna światowa. Orędzie prezydenta Wilsona 08.01.1918r. W orędziu tym prezydent USA w ptk13 wypowiedział się n atemat niepodległości państwa polskiego. Uznał więc, że w Polsce nalezy się zwrot wszystkich ziem etnicznie zamieszkałych przez narodowość Polską z dostępem do Bałtyku.Orędzie-uroczyste oświadczenie w sprawach wielkiej wagi, skierowane do ogółu, wygłoszone przez przewódce państwa albo inną osobistość. Ultimatum-żądanie spełnienia jakichś warunków pod groźbą zerwania przyjaznych stosunków albo rozpoczęcia wojny

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata