profil

Czy zasadne jest organizowanie próbnych egzaminów gimnazjalnych - rozprawka.

poleca 84% 198 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Niedawno pisałem próbny egzamin dla gimnazjalistów. Wspólnie z kolegami zastanawialiśmy się, czy był on potrzebny, czy nie. Według mnie jest sporo argumentów, które przemawiają za zasadnością takiego egzaminu.

Po pierwsze- już wiem, jak będzie wyglądał prawdziwy egzamin na zakończenie gimnazjum.
Po drugie- nauczyłem się dobrze rozplanowywać czas, który był nam dany na napisanie testu. Pragnę zauważyć, że nowością jest dla nas kodowanie prac. Jestem przekonany, że po takim próbnym egzaminie, na pewno nie będę miał z tym żadnych problemów. Warto podkreślić że każdy egzamin niesie ze sobą stres, ale też mobilizuje do nauki. Miałem więc okazję do solidnej powtórki. Kolejnym argumentem przemawiających za tym że warto pisać próbny egzamin jest fakt, że mogliśmy ocenić swoje możliwości i umiejętności.

Nie jestem przekonany co do formuły tego egzaminu. Uważam, że test powinien być czytelniejszy a nauczyciele powinni objaśniać polecenia.
Pragnę zauważyć, że nie każdy pisał egzamin z tego profilu, w którym czuł się lepszy.

Na zakończenie przytoczę wyniki badań przeprowadzonych w młodszych klasach naszej szkoły: 91% uczniów opowiedziało się za a 9%- przeciw. Wśród moich rówieśników wszyscy byli za, natomiast wśród opinii społecznej 86% badanych uważa, że taki egzamin jest potrzebny. Prasa i media twierdzą, że „egzamin był trudny jak na możliwości 15-latków, ale organizowanie takich sprawdzianów jest zasadne”.

Reasumując, jestem przekonany, że próbne egzaminy dla gimnazjalistów powinny być organizowane.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta