profil

Konspekt zajęć integrujących grupę dzieci.

poleca 85% 112 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

GRUPA:
Dzieci z starszych klas szkoły podstawowej. Zajęcia można przeprowadzić w klasie lub w grupach dzieci w ośrodkach, świetlicach.

PROWADZĄCY:
Zajęcia są proste i bazują na ogólnej wiedzy dorosłego, jego doświadczeniach i dojrzałości. Wszelkie zadania są przygotowane tak, aby mogły być dostępne dla każdego nauczyciela, pedagoga, wychowawcy z ośrodka czy świetlicy.

CELE:
- kreowanie poczucia przynależności do grupy
- wdrażanie do współodpowiedzialności
- uświadomienie uczniom, że są członkami społeczności, a klasa jest miejscem, gdzie wspólnie
się bawią i pracują
- wdrażanie do bezpośredniego komunikowania się
- budowanie więzi
- integracja grupy

MATERIAŁY POMOCNICZE

- duży arkusz szarego papieru,
- białe i zielone kartki,
- pisaki, nożyce,
- taśma klejąca,
- rozsypanka zdaniowa w kopertach,
- muzyka relaksacyjna,
- piłeczka,
- hasła wypisane na kolorowych kartonach:
Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi jest wielkim prezentem.
Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka.
Szanuj innych, a będą szanowali Ciebie.
Ważni goście naszej klasy: proszę , dziękuje , przepraszam.
Dobrze, że jesteś ...
"Nie strój zdobi człowieka".
Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Wstęp

Nauczyciel ma za zadanie wprowadzić uczniów temat, aby wiedzieli jakie problemy będą poruszane i jaki cel mają zajęcia. Poszczególne zadania mogą być poprzedzone jednym krótkim wykładem. Wstęp może być też krótka dyskusja uczniów, która wskaże problemy związane z akceptacja i wspólnota grupy.

Zadanie nr.1

Nauczyciel przypina arkusz szarego papieru na tablicy pomocniczej i rysuje na nim duże, bezlistne drzewo. Potem wydaje polecenia dla uczniów:
Na zielonej kartce odrysuj swoja dłoń, dokładnie wytnijcie i na kciuku wpiszcie swoje imię. Wyciętą dłoń - listek przyklejcie taśmą w dowolnym miejscu na drzewie.

Po wykonaniu przez uczniów zadania trzeba podsumować to zadanie np. słowami:
„W ten sposób wszyscy stworzyliśmy jedną grupę, stworzyliśmy wspólnotę, przynależymy do tego drzewa i jak ono wspólnie możemy się rozwijać, rozkwitać, ma być nam dobrze, choć listki są różne.”

Wniosek:

Tak samo klasa - to wspólnota, tworzymy całość, mamy wspólne zadania, zajęcia, gry, zabawy.


Zadanie nr.2

Nauczyciel prosi, aby wszyscy usiedli w kręgu. W widocznym miejscu wiesza dwie kartki z zapisanymi zdaniami.
Postaraj się dokończyć zdania zapisane na kartkach:

KLASA JEST MIEJSCEM, GDZIE ....................... .
PRZYCHODZĘ TUTAJ, PONIEWAŻ ................... .

Zadanie nr.3
Nauczyciel robi wstęp do zadania, aby wyjaśnić jego cel.

Każde z Was jest inne, ale nie ma złych dzieci. Każdy z nas jest w czymś dobry - nie koniecznie w nauce; teraz przekazując sobie piłeczkę, podkreśl swoje walory, podaj informację w czym jesteś dobry np.: dobrze skaczę, ładnie piszę ... .

Potem podaje piłkę pierwszemu uczniowi i wyjaśnia na czym polega zadanie. Każdy z uczniów wypowiada się co dobrze robi, jaką ma zaletę. Głos ma ten uczeń, do którego rzucono piłeczkę.

Zadanie nr.4

Nauczyciel rozdaje przygotowane kartki z napisanymi tam trzema rozpoczętymi zdaniami
Jestem...
Mam...
Potrafię....

Następnie każde dziecko przykleja koledze lub koleżance kartkę papieru na plecach, tak aby wszyscy ją posiadali.
Polecenie nauczyciela: dopiszcie do rozpoczętych zdań pozytywne rzeczy o właścicielu kartki nie mówiąc mu o tym. Należy w każdej osobie znaleźć choć jedną rzecz pozytywną, którą możemy w niej cenić.
Po skończonym zadaniu dzieci siadają w kółku, zdejmują swoje kartki i po kolei czytają swoje cechy. Po czym każdy mówi co najbardziej go zaskoczyło.

Zadanie nr.5
Wstęp nauczyciela:
Zazwyczaj trudno jest nauczyć się wspólnej pracy. Często, nawet wśród najmłodszych, silnie dają się we znaki zazdrość i dążenie do wyłączności. Trzeba "robić coś wspólnie", ale robić tak, by wszyscy czuli się ważni. Każdy musi nauczyć się odkrywać i doceniać zalety innych a równocześnie i swoje własne. Każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju, jest oryginalny. Właśnie dlatego wzajemna współpraca wzbogaca i w efekcie okazuje się bardziej skuteczna od jakiegokolwiek zobowiązania indywidualnego.
Tak bardzo różnią się między sobą jajko, kaczka, rak i drut! A jednak, gdy swe własne "różne właściwości" połączą ze sobą, są w stanie pokonać nawet dzikie wilki i mogą "wędrować wspólnie, by poznać świat ..."

Nauczyciel dzieli uczniów na pięć grup. Każda grupa otrzymuje kopertę z rozsypanką wyrazową. Należy ją ułożyć, nakleić na białą kartkę, a potem przywiesić na tablicy.

I - Dobrze, że jesteś z nami.
II- Tworzymy jedność w różności.
III - Każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny.
IV - Wspólnie jesteśmy w stanie pokonać wszelkie trudności.
V - Gdyby Ciebie zabrakło, klasa nie byłaby już taka sama.

Przedstawiciele grup odczytują swoje zdania.

Zadanie nr.6

Zadanie szóste jest zadaniem domowym.
Nauczyciel wraca do pierwszego zadania, czyli drzewa z listkami.

Na naszym drzewie są puste LISTKI. Jutro z nich powstanie " bukiet dobrych chęci". W związku z tym pomyśl - jak mogę pomóc innym, co zrobię dla klasy?
Swoje postanowienie wpisz rano, po przyjściu do klasy, na listku z swoim imieniem.


ZAKOŃCZENIE

Nauczyciel może podsumować wszystkie zadania. Warto również zachęcić uczniów do rozmowy, jak podobały im się zajęcia, co ich zaskoczyło. Jeśli uczniowie wyrażą chęć warto pogłębiać temat lub jemu podobne na kolejnych spotkaniach.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut