profil

Porównanie konstytucji marcowej i kwietniowej

poleca 94% 108 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konstytucję marcową i kwietniową dzieli prawie 15 lat, mimo tego możemy wśród ich postanowień zauważyć wiele podobieństw, ale także różnic.

W konstytucji marcowej Prezydent ponosił odpowiedzialność przed sejmem i senatem, jego kadencja trwała 7 lat, był wybierany przez zgromadzenie narodowe, dodatkowo jego decyzje wymagały kontrasygrany rządu.

W konstytucji kwietniowej natomiast prezydent odpowiadał przed "Bogiem i historią", kadencja trwała rownież jak w przypadku konstytucji marcowej 7 lat, wybierany przez zgromadzenie elektorów. Dodatkowo mogł mianować 1/3 senatu, mógł też rozwiązywać sejm i senat. Posiadał także zestaw prerogatyw. Dekrety posiadały rangę ustawy, mogł dodatkowo wstrzymywać ustawy.

Sejm i senat były wybierane w wyborach powszechnych, z tym, że w konstytucji kwietniowej 1/3 senatu była nadana przez prezydenta. W kostytucji marcowej sejm i senat posiadały najwiekszą władzę nad prezydentem i rządem. Mieli immunitet poselski. W Konstutucji kwietniowej byli oni podporzadkowani prezydentem, mogł go dowolnie zawieszać i zwoływać oraz zatrzymywać ustawy. Podobnie jak w przypadku konstytucji marcowej kadencja trwała 5 lat, jednak immunitet poselski był bardzo ograniczony.

W obydwu konstytucjach władza sądownicza była niezawisła. Wybory odbywały się w obydwu przypadkach na zasadzie tajności, powszechności, rowności. W konstytucji marcowej dodatkowo wybory mogły być proporcjonalne. Kandydaci byli zgłaszani przez partie, a w konstytucji kwietniowej przez Zgromadzenie Okręgowe.

Mam nadzieję że komuś się przyda. Nie jest to za pewno zbyt szeroka praca ale mimo wszystko jest szansa na pozytywną ocenę.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy
Historia Polski
Historia powszechna