profil

Porównanie konstytucji marcowej i kwietniowej

drukuj
poleca 96% 104 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konstytucję marcową i kwietniową dzieli prawie 15 lat, mimo tego możemy wśród ich postanowień zauważyć wiele podobieństw, ale także różnic.

W konstytucji marcowej Prezydent ponosił odpowiedzialność przed sejmem i senatem, jego kadencja trwała 7 lat, był wybierany przez zgromadzenie narodowe, dodatkowo jego decyzje wymagały kontrasygrany rządu.

W konstytucji kwietniowej natomiast prezydent odpowiadał przed "Bogiem i historią", kadencja trwała rownież jak w przypadku konstytucji marcowej 7 lat, wybierany przez zgromadzenie elektorów. Dodatkowo mogł mianować 1/3 senatu, mógł też rozwiązywać sejm i senat. Posiadał także zestaw prerogatyw. Dekrety posiadały rangę ustawy, mogł dodatkowo wstrzymywać ustawy.

Sejm i senat były wybierane w wyborach powszechnych, z tym, że w konstytucji kwietniowej 1/3 senatu była nadana przez prezydenta. W kostytucji marcowej sejm i senat posiadały najwiekszą władzę nad prezydentem i rządem. Mieli immunitet poselski. W Konstutucji kwietniowej byli oni podporzadkowani prezydentem, mogł go dowolnie zawieszać i zwoływać oraz zatrzymywać ustawy. Podobnie jak w przypadku konstytucji marcowej kadencja trwała 5 lat, jednak immunitet poselski był bardzo ograniczony.

W obydwu konstytucjach władza sądownicza była niezawisła. Wybory odbywały się w obydwu przypadkach na zasadzie tajności, powszechności, rowności. W konstytucji marcowej dodatkowo wybory mogły być proporcjonalne. Kandydaci byli zgłaszani przez partie, a w konstytucji kwietniowej przez Zgromadzenie Okręgowe.

Mam nadzieję że komuś się przyda. Nie jest to za pewno zbyt szeroka praca ale mimo wszystko jest szansa na pozytywną ocenę.

Data dodania: 2018-12-09


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy
Historia Polski
Historia powszechna