profil

Wydruk programu matematycznego napisanego w C++

poleca 89% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

#include < conio.h >
#include < iostream.h >
#include < math.h >

void main()
{
char z;
while (1)
{
clrscr();
cout << "\n\t\t Witam w programie matematycznym";
cout << " \n\n\n\n Wybierz jedno z dzialan (1 - 5): \n\n";
cout << " 1- Dodawanie \n";
cout << " 2- Odejmowanie \n";
cout << " 3- Dzielenie \n";
cout << " 4- Mnozenie \n";
cout << " 5- Kwadrat liczby \n\n";
int i;
cin >> i;
float x;
float y;
switch (i)
{
case 1:
cout << "\n Podaj liczby: \n";
cin >> x;
cin >> y;
cout << "\n suma liczb wynosi : ";
cout << x+y ;
break ;
case 2:
cout << "\n Podaj liczby: \n";
cin >> x;
cin >> y;
cout << "\n Roznica liczb wynosi : ";
cout << x-y;
break ;
case 3:
cout << "\n Podaj liczby: \n";
cin >> x;
cin >> y;
if (y==0)
{
cout << " Dzielenie Przez zero jest niemozliwe !!! \n";
break ;
}
cout << "\n Iloraz wynosi :";
cout.precision(2);
cout << x/y;
break ;
case 4:
cout << "\n Podaj liczby: \n";
cin >> x;
cin >> y;
cout << "iloczyn wynosi : ";
cout << x*y;
break ;
case 5:
cout << "\n Podaj liczbe: ";
cin >> x;
cout << "\nKwadrat liczby " << x << " = ";
cout.precision(2);
cout << x * x;
break ;
default :
cout << "\n Wybrano zla liczbe \n ";
break;
}
cout << "\n\nNacisnij dowolny klawisz aby kontynuwac \n";
cout << "ESC - jesli chcesz zakonczyc program \n";
z=getch();
if (z==27) break;
}
}

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta