profil

Popyt, podaż, prawo popytu i podaży - definicje

poleca 87% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

POPYT
Ilość towarów i usług jaka może być kupiona przez konsumentów na rynku podanych cenach w określonym czasie.

PRAWO POPYTU
Wraz ze wzrostem ceny popyt maleje, natomiast spadkowi ceny towarzyszy wzrost wielkości popytu.

PODAŻ
Ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie.

PRAWO PODAŻY
Wraz ze wzrostem ceny podaż wzrasta, natomiast spadkowi ceny towarzyszy spadek podaży.

PARADOKS GIFFENA
Sytuacja ekonomiczna, w której popyt na dane dobro wzrasta pomimo wzrostu ceny. Sytuacja taka ma miejsce przy wzroście cen dóbr niższego rzędu. Cena dobra jest relatywnie niższa od innych substytutów lub dane dobro nie posiada bliskich substytutów (np. chleb), dlatego popyt rośnie.

PARADOKS VEBLENA
Dotyczy dóbr luksusowych i najbogatszych grup społecznych, jest to wzrost wielkości popytu na dobra luksusowe mimo wzrostu cen tych dóbr.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Rozkład materiału