profil

Eksplozja demograficzna

poleca 83% 1868 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Eksplozja demograficzna jest to zjawisko gwałtownego wzrostu liczby ludności, obecnie przypada głównie na kraje słabo rozwinięte.
Antropopresja jest to nacisk człowiek na środowisko naturalne.

1. Skutki antropopresji mogą być następujące
- Wycinanie lasu
- Deformacja ziemi
- Niszczenie strefy ozonowej
- Zanieczyszczanie wód gruntowych
- Zanieczyszczanie powietrza

2. Następstwa eksplozji demograficznej mogą mieć charakter negatywny, ale także pozytywny.
W wyniku eksplozji demograficznej może nastąpić przeludnienie na kuli ziemskiej, a z tym wiążą się pewne konsekwencje. Niektórzy naukowcy ostrzegają przed całkowitym zniszczeniem życia na ziemi.

Eksplozja demograficzna dotyka najbardziej kraje najbiedniejsze. Zasoby naturalne tych regionów nie zaspokajają potrzeb ludności. Nie jest zapewniony byt wzrastającej liczby ludzi. Z tego powodu wzrasta presja wywierana przez człowieka na środowisko naturalne.

Szybki przyrost naturalny działa hamująco na rozwój gospodarczy, ze względu na duże koszty opieki państwa na dziećmi, które nie biorą udziału w wypracowywaniu dochodu narodowego. Dlatego podnoszenie się stopy życiowej w większości krajów rozwijających się postępuje bardzo wolno.

Wzrasta tam ubóstwo i następuje dewastacja środowiska. Poza problemem wyżywienia ludności, problemem może stać się zapewnienie warunków mieszkaniowych.
Jednak optymistyczne prognozy mówią, że eksplozja demograficzna przyczyni się do szybkiego rozwoju wielu nauk. Być może nowoczesna technika umożliwi rozwój cywilizacji pozaziemskiej.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata