profil

Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: II Reszta załączników

poleca 93% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ZAŁĄCZNIK NR: 5 BIZNES PLAN


BIZNESPLAN
DLA FIRMY \"LAN-COM\"


I. DANE O INWESTORZE

1. Siedziba inwestora:

Firma LA-N-ET powstała w maju 2003r.
Siedzibą firmy są .......................
Adres: ..-... Miasto ul.
Tel: wymyśl fax: wymyśl
e-mail: wpisz jakiś wymyślony.
Obszarem działalności firmy jest miasto ..............

2. Przedmiot działalności.

- Dostarczenie stałego dostępu do Internetu;
- Sprzedaż akcesorii i zestawów komputerowych;
- Usługi serwisowe
- Kawiarenka internetowa


3. Struktura kapitałowa firmy.

Jedynym właścicielem jest Imię Nazwisko.
Firma posiada rachunek bankowy w Banku Śląskim 1256-5682-26598-15239

4. Pozycja finansowa inwestora

Firma jest własnością prywatną. Kwota przeznaczona na działalność i zdeponowaną na rachunku bankowym firmy wynosi 93.000 zł.

5. Sprawy sądowe i zobowiązania.

Właściciel firmy nie posiada żadnych zobowiązań sądowych tak w kraju jak i za granicą. Nie posiada również żadnych wierzytelności długoterminowych.


CEL I ZAKRES INWESTYCJI

1. Cel

Firma stawia sobie za cel oferowanie szybkiego dostępu do Internetu o wysokich parametrach technicznych. Oprócz oferty dostępu do Internetu i serwisu komputerowego, LAN-COM będzie oferował sprzedaż zestawów komputerowych oraz części do komputerów. W siedzibie firmy będzie działać również „kawiarenka internetowa”.

2
Inwestycja ma za cel zdobycie wiodącej pozycji na rynku dostawcy Internetu w dzielnicy Osiedle Wieczorka jak i w okresie późniejszym działalności LAN_COM\'u dostawa usług do innych dzielnic miasta.

2. Lokalizacja firmy.

Firma ma siedzibę w budynku przy ul. .............

3. Środki realizacji.

- Zakup niezbędnych elementów elektronicznych do budowy instalacji sieci Internetu
- Wykupienie stałego łącza internetowego
- Zakup komputerów i wyposażenia do siedziby firmy.
- Kampania reklamowa

4. Uzasadnienie dla inwestycji.

- Zwiększające się zapotrzebowanie na tani i szybki dostęp do Internetu.
- Brak firmy o podobnej działalności na trenie dzielnicy ...............
- Duży popyt na sprzęt komputerowy.


DOSTAWCY WYPOSAŻENIA

Po zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami wybrano następujących dostawców oferujących wysoką jakość techniczną przy stosunkowo niewygórowanej cenie:

- Telekomunikacja Polska S.A.- Stałe łącze
- Hurtownia EXEL – na sprzęt i części komputerowe oraz oprogramowanie;
- Hurtownia ELEKTRO MAX – kable
- Hurtownia Meblex – wyposażenie siedziby


OTOCZENIE INWESTYCJI

1. Sytuacja podatkowa.

Firma będzie działać na normalnych zasadach podatkowych. Możliwe jest obniżenie podatku VAT od usług dostarczania Internetu.

2. Prawa autorskie.

Prawo autorskie nie zezwala na używanie programów bez posiadania licencji. Ponadto konieczne są uzgodnienia warunków położenia instalacji internetowej z właścicielem budynków.3

II. ANALIZA MARKETINGOWA


OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

Zarówno na polskim jak i na piekarskim rynku jest mało firm oferujących dostęp do Internetu po korzystnych cenach ( mniejszych od cen TP S.A.)Ceny konkurencji na rynku piekarskim wachają się od 120 do 160 zł.
Po wejściu LAN-COM\'u na rynek piekarski ze swoimi usługami nie przewiduje się większej reakcji ze strony konkurencji. Przy próbie rozszerzenia działalności na pozostałe dzielnice miasta możliwa jest kampania obniżenia cen na dostęp do Internetu przez firmy działających w tych dzielnicach.


OPIS I ANALIZA RYNKU

1. Odbiorcy usługi.

Odbiorcami usługi będą lokatorzy ................. oraz mieszkańcy miasta ...................

2. Czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na usługę.

- Wzrost zainteresowania mieszkańców miasta z dostępu do Internetu.
- Świadczenie usług o wysokim poziomie technicznym i umiarkowanej cenie.
- Relatywne obniżenie ceny dostępu do sieci.
- Wzrost zasobności mieszkańców miasta.


OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA

1. Materiały i dostawcy.

Na rynku części akcesorii komputerowych jest duża konkurencja, więc nie ma większego problemu aby uzgodnić warunki dostawy potrzebnego sprzętu. W początkowym okresie wymagana będzie płatność gotówkowa, która wpływać będzie na zysk firmy. Po dłuższej współpracy zostaną zastosowane wydłużone terminy płatności. Dostawy realizowane będą w terminie max. 5 dni od otrzymania zamówienia faksem.


PLAN MARKETINGOWY

1. Strategia marketingowa

W momencie posiadania zezwoleń oraz stałego łącza internetowego rozpoczęta zostanie kampania reklamowa na ............... Wyprodukowane ulotki dostarczone zostaną do każdego lokatora osiedla. Na słupach ogłoszeniowych zostaną rozklejone plakaty informujące o działalności LAN-COM\'u. Po około 10 dniach rozpoczęta zostanie akwizycja usługi w
4
mieszkaniach lokatorów. Po rozpoczęciu działalności i świadczenia usług informacje reklamowe dostarczane będą głównie pocztą elektroniczną.

2. Marża

Na początku działalności zysk powinien oscylować na poziomie ok. 2-5% ze względu na duże koszty prowadzenia instalacji. Po rozwinięciu działalności zysk ze świadczonych usług winien wynosić ok. 20-25% oraz ok. 30% ze sprzedaży.


III. PLAN ZATRUDNIENIA

W okresie uruchamiania działalności zostaną zatrudnieni akwizytorzy (na umowę zlecenie) oraz monterzy (również na umowę zlecenie). W siedzibie firmy pracować będzie dwóch pracowników. Po uruchomieniu świadczenia usług w siedzibie zatrudnionych będzie dwóch pracowników oraz dwóch serwisantów.


IV. TECHNICZNY PLAN PRACY

- Podpisanie umowy z wstępnej z właścicielem budynków na instalacje sieci internetowej
- Podpisanie umowy z dostawcą stałego dostępu do Internetu.
- Rozpoczęcie kampanii informacyjnej.
- Podpisanie umowy z hurtowniami o stałej współpracy.


V. ANALIZA S.W.O.T.

MOCNE STRONY PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Usługi.

- Wysokie parametry stałego dostępu do Internetu.
- Stała, fachowa opieka techniczna nad siecią internetową.
- Przyjemna i miła atmosfera w „kawiarence internetowej”

2. Odbiorcy

- Lokalizacja siedziby w centrum handlowym dzielnicy
- Duża liczba lokali mieszkalnych zlokalizowanych na małym terenie dzielnicy nie korzystających z dostępu do Internetu.

3. Badania marketingowe i rozwojowe.

- Przeprowadzone badania mające za zadanie wykazanie liczby potencjalnych odbiorców stałego dostępu do sieci w dzielnicy ........................

4. Pracownicy
5
- Zatrudnione osoby posiadające wiedze praktyczną i teoretyczną związaną z budową i eksploatacją sieci internetowej oraz samych usług komputerowych.

5. Zaopatrzenie

- Współpraca z firmami znanymi z wysokiego poziomu świadczonych usług.
- Ustalone dobre warunki współpracy.

6. Finansowanie inwestycji

Inwestycja zostanie sfinansowana z kredytów dla małych i średnich firm udzielanych przez Bank Śląski.


SŁABE STRONY PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Rynek usług w mieście

- Brak podobnych usług w dzielnicy ............... jest czynnikiem pozytywnym, ale również wymaga przeprowadzenia sprawnej akcji reklamowo - marketingowej wśród mieszkańców dzielnicy.

2. Finansowanie inwestycji

- Koszt budowy sieci wymaga zaangażowania środków obcych na początku działalności firmy.

SZANSE DLA INWESTYCJI

- Brak dostawcy tego typu usług na terenie dzielnicy
- Rozbudzenie potrzeby korzystania z dostępu do Internetu wśród mieszkańców dzielnicy, zwłaszcza młodego pokolenia.


ZGROŻENIA DLA INWESTYCJI

- Wejście na rynek silnej konkurencji oferującej tego typu usługę
- Zubożenie społeczeństwa6


S P I S T R E Ś C I B I Z N E S P L A N U
Dla firmy LA-N-ET.

I. OPIS INWESTYCJI

DANE O INWESTORZE
1. Siedziba inwestora
2. Przedmiot działalności
3. Struktura kapitałowa firmy
4. Pozycja finansowa inwestora
5. Sprawy sądowe i zobowiązania.

CEL I ZAKRES INWESTYCJI
1. Cel
2. Lokalizacja firmy
3 .Środki realizacji
4. Uzasadnienie dla inwestycji

DOSTAWCY WYPOSAŻENIA

OTOCZENIE INWESTYCJI
1. Sytuacja podatkowa
2. Prawa autorskie

II. ANALIZA MARKETINGOWA

OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

OPIS I ANALIZA RYNKU
1. Odbiorcy usługi
2. Czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na usługę
3. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA
4. Materiały i dostawcy

PLAN MARKETINGOWY
1. Strategia marketingowa
2. Marża

III. PLAN ZATRUDNIENIA

IV. TECHNICZNY PLAN PRACY

V. ANALIZA S.W.O.T.

MOCNE STRONY PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Usługi
2. Odbiorcy
3. Badania marketingowe i rozwojowe
4. Pracownicy
5. Zaopatrzenie
6. Finansowanie inwestycji

SŁABE STRONY PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Rynek usług w mieście
2. Finansowanie inwestycji

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Ciekawostki ze świata