profil

Badania Saturna

poleca 83% 691 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Voyager 2 podobnie jak jego brat bliźniak Voyager 1 miał zbadać Jowisza i Saturna wraz z ich naturalnymi satelitami.Jednak Voyager 2 zbadał również Urana i Neptuna. Został wystrzelony 20 sierpnia 1977 r., a do Jowisza, przybył 7 sierpnia 1979 r Kolejnym przystankiem w jego podróży był Saturn, dotarł do niego 26 sierpnia 1981 roku. Zaś 24 stycznia 1986 r. dotarł do Urana, a 8 sierpnia 1989 r. Neptuna. Szczególnie ważne były badania Urana i Neptuna, do których Voyager 1 nie dotarł. Voyager 2 odkrył dziesięć księżyców, dwa pierścienie i pole magnetyczne Urana. Natomiast na temat Neptuna dowiedzieliśmy się, ze na Trytonie, największym jego księżycu istnieją lodowe wulkany, że Neptun posiada pole magnetyczne, pierścienie oraz jeszcze sześć nie znanych dotąd naturalnych satelitów.

Powierzchnia Saturna
aturn podobnie jak i Jowisz nie posiada powierzchni w postaci zestalonej skorupy (typowej dla wszystkich planet grupy ziemskiej). Przejście atmosfery w planetę zachodzi w sposób ciągły, podobnie jak u Jowisza, z tą tylko różnicą, że otok gazowy Saturna jest o wiele grubszy i gęstszy niż u Jowisza. Tak więc gazowy wodór cząsteczkowy (który zalicza się jeszcze do atmosfery) stopniowo przechodzi w ciekły wodór metaliczny, a ten z kolei w gorący lód, znajdujący się pod ogromnym ciśnieniem. Wewnątrz warstwy lodowej, w centrum planety, znajduje się rdzeń złożony z glinokrzemianów oraz żelaza. Masa tego jądra oceniana jest na prawie 15 procent całkowitej masy globu, a jego temperatura sięga dziesiątek tysięcy kelwinów.
Najważniejsze odkrycia
1600 - Pierwsze obserwacje przez teleskop - Galileusz.
1633 - Najstarsze rysunki tarczy Saturna.
1655 - Odkrycie Tytana przez Christiana Huygensa.
1656 - Christian Huygens ogłasza, że Saturn ma pierścień.
1675 - Odkrycie przez Cassiniego przerwy w pierścieniu.
1837 - Encke odkrywa kolejną przerwę w pierścieniu.
1876 - Odkrycie dużej białej plamy.
1932 - Wykrycie amoniaku i metanu w atmosferze Saturna.
1979 - Przelot sondy Pioneer 11 obok Saturna.
1980 - Sonda Yoyager l przesyła obrazy Saturna i Tytana.
1981 - Misja Yoyager 2.
1990 - Początek obserwacji teleskopem kosmicznym Hubble'a

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Więcej informacji