profil

Agresja – wyraz słabości czy pokaz siły

drukuj
poleca 85% 157 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zjawisko przemocy jest formą wyrażania agresji jednostkowej i grupowej. Jest jednym z mechanizmów regulujących stosunki międzyludzkie w różnych grupach, instytucjach, środowiskach i układach społecznych. Ta forma zachowań nie jest obca także instytucjom edukacyjnym: szkołom różnych typów, placówkom opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym, występuje w miejscu zamieszkania, w podróży itp. Zauważyć można postępujący wzrost tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej, graniczącym z brutalizacją i okrucieństwem, deptaniem godności ludzkiej.

Teza: Agresja – wyraz słabości.

- Ten kto jest silny nie musi tego udowadniać.
- Siła (rozumiana nie tylko w sensie fizycznym) jest źródłem spokoju.
- Brak dialogu czyli słabość komunikacji.
- Agresja jest wyrazem poczucia zagrożenia.
- Zachowanie tradycyjnego systemu wartości.
- Przyczyną agresji jest brak więzi międzyludzkich
- Przyczyną agresji są złe warunki życiowe.
- Agresja grupowa.

Jego postawa zewnętrzna świadczy o inteligencji. Ludzie będą go szanować gdy widzą, że jest mądrym człowiekiem. Nie musi pokazywać swojej siły w postaci agresji w stosunku do innego człowieka.
Największą władzą jest panowanie nad sobą, silny człowiek nie musi odpowiadać agresją na agresję. Stać go na pokojowe rozwiązania. Siła psychiczna daje prawdziwą władzę nad ludźmi gdyż jest mocniejsza niż fizyczna.
Kiedy ludzie nie potrafią porozumieć się na drodze pokojowej często uciekają się do przemocy. Państwa które wykorzystały możliwość rozwiązania konfliktu na drodze dyplomatycznej i nie doszły do porozumienia, rozpoczynają wojnę.
Swoją bezsilność człowiek okazuje wybuchem agresji np. Konflikt Bałkański. Serbowie czują się zawsze zagrożeni i są zawsze prowokowani, na co muszą odpowiadać agresją. Gdy człowiek czuje się zagrożony jest w stanie zrobić wszystko.
Brak systemu wartości sprawia, że nie potrafimy odróżnić dobra od zła. Co sprawia, że uciekamy się do agresji.
Brak więzi międzyludzkich powoduje poczucie osamotnienia, ono zaś jest podstawą uczucia zagrożenia. Człowiek potrzebuje bliskości
innej osoby, w przeciwnym wypadku czuje się niepotrzebny zatraca swoje wartości i ucieka się do agresji.
Złe warunki życiowe powodują agresję u dzieci. Dzieci mieszkające w „normalnych” warunkach w zdecydowanym stopniu rzadziej uciekają się do agresji. Dzieci mieszkające w złych warunkach w środowiskach patologicznych często stosują przemoc ,gdyż same są jej poddawane najczęściej przez najbliższych matkę lub ojca.
W każdej szkole istnieją grupy o stałym przywództwie i niepodzielnej władzy. Przywódcami są na ogół dobrze zbudowani, wysportowani, agresywni chłopcy – budzą postrach wśród społeczności uczniowskiej. Wykonują oni agresywne zadania poniżające godność kolegi. Jest to np. ”odmulanie mózgu” polegające na wkładaniu głowy do muszli klozetowej i spłukiwaniu wody „pomazanie” i „posyłki na czas”.

Agresja jest przejawiana przez osoby silne fizycznie ale nie psychicznie. Przemoc fizyczna jak i psychiczna jest przejawem słabości. Przemoc występuje w różnych środowiskach oraz instytucjach. Często agresja jest wyrazem grup etnicznych którymi przewodzi przywódca. Agresją posługują się osoby o niskim intelekcie ,statusie społecznym i moralnym.

Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:20)

praca nie jest zła. bardzo fajnie że mi się trafiła bo samemu nie chciało by mi się tego pisać . Nie to że jestem leniem, tylko po prostu mam przedmioty których się więcej ucze niż innych . a w moim wypadku j. polski należy do tych drugich. Mogę ją jeszcze pochwalić ,aczkolwiek musze przyznać że musiałem skorzystać z jeszcze innego żródła bo nie jest zbyt długa.

Gramatyka i formy wypowiedzi