profil

Agresja

poleca 67% 21 głosów

rzecz. ż

  1. (psych.) zachowanie skierowane przeciwko komuś, zmierzające do wyładowania negatywnych emocji na innej osobie, otoczeniu.
  2. (pot.) zachowanie dynamiczne, konkretne, zmierzające do osiągnięcia jakiegoś celu i wykonywane zazwyczaj bez zamiaru sprawienia komuś przykrości, np. agresja w sporcie.
  3. napaść zbrojna jednego państwa na inne, najczęściej mająca zagrozić jego suwerenności.

 

(w zn. 1.) Dzisiaj czytałem książkę Elliota Aronsona Człowiek istota społeczna, z której dowiedziałem się dużo o agresji (Ms. lp, ident. w D. i C. lp) i jej roli w psychice ludzkiej.

(w zn. 2.) Dzięki zdecydowanej postawie drużyny, agresji (C. lp, ident w D. i Ms. lp) zawodników i ostremu atakowi na pole karne przeciwnika, już w 12. minucie mecz upadła pierwsza bramka dla Brazylii.

(w zn. 3.) Wiele agresji zbrojnych (D. lm) w historii ludzkości było wynikiem narodowościowych lub religijnych konfliktów; często ofiarami sąsiadów padały niewielkie bądź słabe państwa.

 

KOMENTARZ
Główny cel wyrażania agresji to sprawienie cierpienia lub bólu osobie, przeciwko której agresja jest skierowana. W szerszym znaczeniu, agresja może być skierowana np. przeciw grupie społecznej (agresja przeciwko mniejszościom narodowym). Agresja jako cecha charakteryzująca osobowość człowieka jest przez psychologię rozpatrywana szerzej, w oderwaniu od zachowań krzywdzących, jako nieodłączny składnik osobowości (zob. cytat).

Pochodzenie:

agresywny – konfliktowy, napastliwy;
agresor – ten kto dokonuje aktu agresji, najczęściej używany w zn. 3., czyli agresorem w tym wypadku jest państwo kierujące działania wojenne przeciw innemu państwu.

Pierwotna postać

Za agresywną uważa się zarówno małą dziewczynkę, która zapalczywie broni swej własności przed zakusami rówieśników, jak i dziewczynkę, która usilnie stara się sprać swego braciszka. (...) Jeżeli zaniedbywany mąż dąsa się w kącie podczas przyjęcia,można to uznać za akt „biernej agresji”.(...) Porzucony przez dziewczynę chłopak, który grozi samobójstwem, czy też uczeń, który z uporem stara się rozwiązać trudne zadanie matematyczne – wszyscy oni mogą być wymieniani jako przykłady skłonności agresywnych. A jak nazwać akty przymusu dokonywane przez państwo w dążeniu do zachowania prawa i porządku?

(Elliot Aronson, Człowiek istota społeczna)

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Agresja