profil

DEMOKRACJA, PARTIE,WALKA POLITYCZNA,MEDIA -ŚCIĄGA

poleca 85% 144 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cechy demokracji parlamentarnej:
*rozdział funkcji premiera i prezydenta
*rząd powołuje głowa państwa
*funkcjonowanie rządu zależy od poparcia parlamentu
*głowa państwa może rozwiązać parlament
*głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności polityczno-parlamentarnej, tylko konstytucyjno-prawną
*rząd ponosi odpowiedzialność polityczno-parlamentarną i konstytucyjno-prawną
Rodzaje demokracji parlamentarnej i jej funkcjonowanie:
*parlamentarno-gabinetowy
*gabinetowo-parlamentarny
*prezydencki
*parlamentarno-komitetowy
*parlamentarno-prezydencki
Partie polityczne są ważnym elementem współczesnych systemów politycznych. Ich powstanie należy wiązać z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw, powstaniem konfliktów konfliktów sprzeczności. Partia polityczna to dobrowolna organizacja ludzi o o podobnych lub takich samych poglądach dożąca do realizacji swych celów poprzez uchwycenie i utrzymanie władzy w państwie. Każda partia polityczna posiada: *organizacje, *program, *cele.
Funkcje partii politycznych:
*kształtowanie opinii społecznych
*wyborcza
*rządzenia
We współczesnym życiu politycznym występują różne typy systemów partyjnych, które mają bezpośredni wpływ na życie polityczne.
Podział systemów według sposobu walki o władzę:
*konkurencyjny
*oparty na uzgodnieniach
*idealizowany
*pragmatyczny
Według kryterium ilości partii:
*jednopartyjny
*dwupartyjny
*wielopartyjny
*blokowy
Walka polityczna jest podstawowym i nieodłącznym elementem życia politycznego. Jego podstawowe cele to: zdobycie i utrzymanie władzy oraz kontrola ekipy sprawującej władzę jak również pozyskiwanie nowych zwolenników zwolenników członków.
Do podstawowych form walki politycznej zaliczamy:
*kampanie wyborcze
*kampanie referendalne
*wystąpienia medialne polityków
*interpelacje poselskie
*spotkania z wyborcami
*działalność biur poselskich
Pod pojęciem mediów rozumiemy wszystkie formy i nośniki informacji występujące we współczesnym świecie.
Współczesne media możemy podzielić na:
a)według kryterium przepływu informacji
*tradycyjne
*interaktywne
b)według kryterium interpretacji
*zimne
*gorące
c)według szybkości przekazu
*szybkie
*wolne
Funkcje mediów publicznych:
*informacyjna
*opiniotwórcza
*kontrolna
*reakcyjno edukacyjna
*kulturotwórcza

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata