profil

Różnorodność zachowania ludzi (Hipokrates, E.Kretschmer)

poleca 87% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

HIPOKRATES
Hipokrates podzielił ludzi na 4 grupy, z których każda reprezentowała swoisty typ:
• Sangwinik – usposobienie zmienne, żywe, duża ruchliwość, łatwość powstawania i szybkie przemijanie emocji
• Choleryk – usposobienie wybuchowe, gwałtowne, silne reakcje emocjonalne, trudność opanowania
• Flegmatyk – usposobienie powolne, spokojne, słabe reakcje emocjonalne i trudność ich powstawania
• Melancholik – usposobienie łagodne, powoli powstające i łatwo utrzymujące się reakcje emocjonalne

Hipokrates sądził, że różnice temperamentalne mają swoją przyczynę w różnicach proporcji podstawowych substancji w organizmie, które nazywał „sokami”. I tak u sangwinika - dominuje krew, u choleryka – żółć, u flegmatyka – flegma, a u melancholika – czarna żółć.
Klasyfikacja różnic temperamentalnych Hipokratesa przetrwała w nie zmienionej postaci do dzisiaj.

E. KRETSCHMER
E. Kretschmer powiązał czynności psychiczne z budową ciała.

Wyróżnił 3 podstawowe typy konstytucjonalne:
• Leptosomatyk, zwany też astenikiem – chudy, wysoki, wątły
• Pyknik – niski, otyły
• Atletyk – silny, muskularny

Powiązał je z następującymi typami temperamentu:
1. Schizotymicznym – zamknięty w sobie, oschły, drażliwy, nietowarzyski, małe poczucie humoru, skłonność do dziwaczenia, trudności przystosowawcze
2. Cyklotymicznym – otwarty, chwiejny emocjonalnie, towarzyski, miłe usposobienie, dobroć, łatwość przystosowania
3. Wiskozyjnym – w zachowaniu i uczuciach stabilny, mało plastyczny

Podoba się? Tak Nie